OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Aká stará je Sfinga? (Pradávne tajomstvo Kvetu Života 5)


Na pripomenutie skutočnosti, že pradávne bytosti tohto sveta boli možno viac vyvinuté ako si o nich myslíme, pozrime sa teraz na niečo celkom iné. Pozrite fonetický preklad básne v Sanskrite. Myslím, že tento preklad bol uverejnený v jednom článku časopisu Clarion Call začiatkom osemdesiatych rokov. Pod textom v Sanskrite je slovenský preklad.

 

Báseň v Sanskrite a Pí


gopi bhagya madhuvrata
sŗngiśo dadhi şandhiga
khala jīvita khatāva
gala hālā raşandhara

“Ó Pane (Krišna), pomazaný jogurtom
z mliekárovej úcty,
Ó záchranca odpadlíkov,
Ó Šivov pán, ochraňuj ma prosím.”

 

 

Po mnohých rokoch výskumníci zistili, že každá z týchto hlások Sanskritu zodpovedá určitej číselnej hodnote. Trvalo im dlho kým na to prišli. Ďalej sú všetky existujúce hlásky Sanskritu. Každá hláska má číselnú hodnotu v rozsahu 1 až 9 a niektoré slabiky majú dve číselné hodnoty. Napríklad základná hláska ka sa prekladá ako duch a predpokladám, že zodpovedá nule alebo jednotke, podľa jej použitia.

 


ka = 0
ka ţa pa ya = 1
kha ţha pha ra = 2
ga da ba la = 3
gha dha bha va = 4
gha ņa ma sa = 5
ca ta śa = 6
cha tha şa = 7
ja da ha = 8
jha dha = 9

pí/10 = 0,3141592653589793238462643383279

 

Všetky hlásky Sanskritu a ich číselné hodnoty

 


Keď výskumníci aplikovali tieto hodnoty hlások na túto báseň, vynorila sa mimoriadne významná postupnosť číslic: 0,3141592653589... až po tridsiatu druhú číslicu. Je to presná hodnota čísla pí vydeleného desiatimi až po tridsiate druhé miesto! Nikto nikdy nevymyslel ako počítať s desatinnou čiarkou, čo je dôvod prečo tu je pí delené desiatimi. Ak posuniete desatinnú čiarku o jednu číslicu doprava, dostanete 3,1415 atď., čo je obvod kruhu vydelený jeho priemerom. Nuž možno vedeli o obvode kruhu, ktorý sa vydelí jeho priemerom, ale podľa nášho chápania týchto pradávnych ľudí, nie je možné aby ho vypočítali s takou presnosťou. Avšak tu je nepopierateľný dôkaz.

 

 

V Sanskrite je napísaných veľa iných básní a textov. Neviem ako ďaleko zašli pri ich dešifrovaní ale myslím si, že po všetkom čo bolo povedané a vykonané, bude to mimoriadne zaujímavé.

Ako to urobili? Kto v skutočnosti boli títo ľudia? Je možné aby naše chápanie týchto ľudí nebolo úplné správne? Boli snáď o niečo pokročilejší ako sme si mysleli? Táto báseň to rozhodne naznačuje.

 

Aká stará je Sfinga?

Nasleduje pravdepodobne jeden z najdôležitejších objavov na tejto planéte vôbec. Deje sa to práve teraz. Avšak začalo to pred asi štyridsiatymi rokmi R. A. Schwallerom de Lubicz. Je to slávny egyptský archeológ samouk, ktorý napísal veľa kníh. On spolu s jeho nevlastnou dcérou Lucie Lamy, predviedli dokonalé pochopenie posvätnej geometrie a egyptskej kultúry. Keď Schwaller de Lubicz skúmal Sfingu, mimoriadne ho zaujalo značné poškodenie jej povrchu. Na chrbáte Sfingy sú prejavy poškodenia hlboké 3,6 metra a táto forma poškodenia je úplne iná ako poškodenia na ostatných budovách v Egypte [Obr]. Prejavy poškodenia na iných budovách, o ktorých sa predpokladá, že boli postavené v rovnakej dobe, sú vytvorené pieskom a vetrom a zodpovedajú predpokladu, že majú asi 4 000 rokov. Ale poškodenie povrchu Sfingy pôsobí dojmom akoby bolo spôsobené vodou. Podľa všeobecne uznávanej predstavy bola Sfinga, spolu s Veľkou pyramídou a k nim náležiacimi budovami, postavená pred 4 500 rokmi, v období štvrtej dynastie a za vlády Cheopsa.

 

 

Po predložení tejto nezrovnalosti egyptským archeológom, títo to odmietli počúvať. Trvalo to štyridsať rokov. Všimli si to aj iní, len Egypťania nemohli uznať to, čo bolo zrejmé. Vtedy sa o to začal zaujímať človek, ktorý sa volal John Anthony West. Napísal veľa kníh o Egypte. Medzi inými aj Serpent in the Sky (Had na nebi) a vynikajúceho sprievodcu Egyptom. Keď sa dozvedel o debate na tému Sfinga, išiel sa na ňu pozrieť. Videl obrovské poškodenie, ktoré vyzerá akoby ho spôsobila voda. Rovnako ako v prípade Schwallera de Lubicz, ani jeho názory na Sfingu nechcel vypočuť žiadny akreditovaný archeológ.

Verím, že toto odmietanie má svoj dôvod. Pochopte prosím, že sa nesnažím spochybniť žiadne významné náboženstvo. Prosto len dávam na známosť. Viete, že na svete je približne 5 000 egyptských archeológov a títo majú zväčša zhodné názory. Z tejto ich dohody sa stala tradícia. Robia malé úpravy, ale nie je ich príliš veľa (a tiež nie príliš rýchlo) a väčšina z nich má rovnaký názor na vek pyramíd. Všetci títo archeológovia, až na niekoľko výnimiek, sú Moslimovia a ich svätou knihou je Korán. Podľa tradičného výkladu Koránu tvorenie začalo pred 6 000 rokmi. A tak ak by niektorý Moslim mal povedať, že akási budova má 8 000 rokov, tak by protirečil svojej biblii. Prosto to nemôžu spraviť a preto nebudú o tom ani vravieť a dokonca ani diskutovať.

Ak poviete, že niečo má viac než 6 000 rokov, nebudú s vami súhlasiť. Urobia čokoľvek pre to aby ochránili svoju vieru a zaručili, že nikto nebude vedieť o žiadnom objekte, ktorý vytvoril človek a ktorý by mohol byť starší ako 6 000 rokov. Uzavreli napríklad pyramídy z prvej dynastie, ktoré sú staršie než Sakkára a postavili okolo nich vojenské opevnenie, aby sa k nim nikto nemohol dostať. Prečo? Pretože majú takmer 6 000 rokov, alebo sú ešte staršie. A tak John Anthony West vyšiel von zo sveta egyptskej archeológie a priviedol amerického geológa Roberta Schocha. Ten urobil počítačovú analýzu a tá poskytla úplne iný, vedecký pohľad. A hľa, bez akejkoľvek pochybnosti, Sfinga nesie na sebe znaky pôsobenia vody – a to v púšti starej minimálne 7 000 rokov. Čo znamená, že má viac než 6 000 rokov.

Vrcholom všetkého je, že počítače vypočítali, že na Sfingu by musel padať trvalý a prudký dážď aspoň 1 000 rokov – nonstop, dvadsaťštyri hodín denne – aby vzniklo takéto poškodenie. To znamená, že Sfinga má aspoň 8 000 rokov. Pretože nie je pravdepodobné aby pršalo bez prestávky 1 000 rokov, tak vyrátali, že by mala mať aspoň 10 až 15 tisíc rokov, alebo aj viac. Keď sa tento dôkaz dostane do sveta, bude to jedno z najpôsobivejších odhalení na tejto planéte za veľmi, veľmi dlhú dobu. Pravdepodobne ovplyvní svetonázor viac ako ktorýkoľvek iný objav. Tento dôkaz sa ešte nedostal do škôl ani do všeobecných znalostí, hoci obišiel celú planétu. Bol študovaný, kontrolovaný, analyzovaný, popieraný a nakoniec väčšina vedcov prehlásila, že ho nie je možné spochybniť.

A tak bol vek Sfingy posunutý dozadu na hranicu minimálne 10 000 rokov, možno 15 000 rokov, alebo oveľa viac a úplne mení svetonázor ľudí na neskreslenú archeológiu. Vidíte, podľa toho čo si myslíme, že vieme, najstarším civilizovaným národom boli Sumeri, a tí žili zhruba v čase 3 800 rokov pred Kristom. Bežné vedomosti hovoria, že predtým neexistovalo nič, len zarastení barbari – nikde na celej planéte nebola žiadna civilizácia. Ale teraz máme niečo vytvorené človekom a civilizáciou, čo má viac ako 10 000 až 15 000 rokov. Tým sa všetko mení!

Kedysi, keď bolo objavené niečo nové, čo malo významný vplyv na svetonázor, trvalo okolo sto rokov, kým sa to dostalo k ľuďom a kým bežný človek povedal „Ó áno, je to pravda!“ Ale teraz k tomu dôjde oveľa rýchlejšie a to vďaka televízii, počítačom, internetu a súčasným pomerom. Vedecké kruhy, vôbec po prvýkrát, sa začínajú pozerať v novom svetle na slová Platóna v ktorých hovoril o inej kultúre, inom kontinente z dávnej minulosti, ktorý sa nazýval Atlantída.

Sfinga je najväčšou sochou na planéte. Nezhotovili ju zarastení barbari, ale dokonalá kultúra. A nezhotovil ju nikto z tých, ktorých v súčasnosti na planéte poznáme. Z vedeckého uhla pohľadu je to prvý hmatateľný dôkaz, ktorý je nutné uznať, o skutočnom veku civilizácie. Vyskytli sa aj iné dôkazy, ale ľudia ich prosto zmietli zo stola. Táto informácia o Sfinge rozbíja náš svetonázor. Došlo k tomu približne v roku 1990 a trhlina v svetonázore sa teraz rozširuje. Teraz máme k dispozícii uznaný dôkaz toho, že na Zemi musel byť niekto vysoko civilizovaný v dobe pred minimálne 10 000 rokmi. Budete vidieť ako to úplne zmení náš pohľad na to kým sme.

 

Edgar Cayce, Sfinga a Sieň záznamov

Podľa mňa je mimoriadne zaujímavé, že Sfinga spôsobuje túto zmenu, zvlášť s ohľadom na to čo hovorí A.R.E. (Association for Research and Enlightenment – Spoločnosť pre výskum a osvietenie). A.R.E. je nadácia, ktorá vychádza z učenia „spiaceho proroka“ Edgara Cayceho a ktorá tvrdí, že vo Sfinge je vchod do Siene záznamov. Sieň záznamov je údajne podzemná komora obsahujúca fyzický dôkaz o vyspelých pradávnych civilizáciách na Zemi.

Cayce je mimoriadne zaujímavý prorok. Počas svojho života urobil približne 14 000 predpovedí, pričom do roku 1970 sa z nich splnilo 12 000 a 2 000 zostalo do budúcnosti. A vo všetkých týchto predpovediach bola len jedna malá chyba. Z 12 000 predpovedí, to je fantastické. Za túto jednu chybu by ste mu takmer mali poďakovať: Dostal list od jedného muža z Francúzska, v ktorom ho žiadal o výklad (reading) jeho zdravotného stavu. Avšak Cayce omylom poskytol výklad pre dvojča (brata) žiadateľa. To bola jeho jediná chyba. Všetky ostatné veci sa uskutočnili presne tak ako ich Cayce predpovedal – až do roku 1972. Avšak po roku 1972 začalo dochádzať k omylom a ja aj vysvetlím prečo práve vtedy. (Pre tých, ktorí si myslia, že sa nesplnila Cayceho predpoveď o vynorení sa Atlantídy nad hladinu pred rokom 1970, nech si prečítajú januárové číslo časopisu Life z roku 1970. V oblasti kde bola podľa Cayceho Atlantída, sa nad hladinu vynorili ostrovy. Niektoré sa znova ponorili, ale iné stále čnejú nad vodou.)

Podľa Cayceho je pravá laba Sfingy vchodom do Siene záznamov. Thoth aj Cayce povedali, že v podzemnej komore neďaleko Sfingy sú fyzické objekty, ktoré jednoznačne dokazujú, že už dávno pred nami boli na tejto planéte vyspelé kultúry. Thoth vraví, že tieto objekty dokážu existenciu týchto vyspelých kultúr v dobách už pred päť a pol miliónmi rokov. Úroveň našej kultúry je v porovnaní s týmito dávnymi kultúrami len detská.

Podľa Thotha sa civilizácia na tejto planéte tiahne do dôb pred 500 miliónmi rokov a naša úplne prvá kultúra pôvodne prišla z hviezd. Ale pred päť a pol miliónmi rokov sa stalo niečo kolosálne, niečo čo zmenilo akašické záznamy. Nedokážem pochopiť ako sa niečo také vôbec mohlo stať, vzhľadom na to čo chápem pod akašickými záznamami. Podľa toho čo viem, tak všetko čo sa udeje sa stáva večným vo forme vibrácií. A tak nerozumiem ako môžu byť akašické záznamy zničené. Avšak bolo mi povedané, že je to pravda.

 

Thoth

Kto je to Thoth? Na obrázku sú egyptské hieroglyfy. Všetko na obrázku sú hieroglyfy - nielen kresby v hornej časti. „Hieroglyf“ znamená sväté písma. Tieto hieroglyfy sú nakreslené na papyruse, ktorý bol zrejme prvým papierom na svete. Osobou, ktorá je na ňom nakreslená je muž s menom Thoth – vyslovuje sa s dlhým ó. (Ľudia občas hovoria Thawth, ale on vraví Thoth.) Na obrázku je zobrazená jeho hlava v podobe vtáka ibisa. A tak zakaždým keď uvidíte tohto muža so širokými ramenami a zvláštne vyzerajúcou vtáčou hlavou, bude to hieroglyf znázorňujúci túto konkrétnu bytosť – Thotha. V ruke drží šachor papyrusový3, pretože on bol tou osobou ktorá priniesla svetu písmo. Zavedenie písma bola mimoriadne dôležitá udalosť. Bol to pravdepodobne najvýznamnejší čin aký sa kedy na tejto planéte a v tomto cykle vyskytol. V našom vývoji a v našom vedomí spôsobil viac zmien než ktorýkoľvek iný akt našej známej histórie.

V ľavej ruke Thoth drží vec, ktorá sa nazýva ankh a je symbolom večného života. Ankh je v tomto diele mimoriadne významný symbol, ale zároveň bol jedným zo základných symbolov v dobách Egypta. Naše telá obklopuje elektromagnetické pole v tvare ankhu. Z egyptského pohľadu je spomienka naň začiatkom nášho návratu domov, k večnému životu a skutočnej slobode. A tak je ankh základný kľúč.

 

Obr. 1-10 Hieroglyfy s Thothom

 

 

Obr. 1-11 Biely ibis

 

Obr. 1-12 Keďže sa o Thothovi vraví, že zaviedol písmo, tak je často znázorňovaný s papyrusovým zvitkom. Duplikát z nástennej rytiny

 

Všetky tieto veci sú len úvod. Zabŕdnem do všetkého, budem vravieť o mnohých a odlišných témach, ktoré zdanlivo spolu nesúvisia a tak ako budeme pokračovať, budem ich pomaly navzájom spájať do jedného, kompaktného obrazu.

Počas mojej druhej cesty do Egypta som všade kde som sa pohol, hľadal tohto malého vtáčika, ktorý sa volá ibis. Pravdepodobne žili v šachorinách a preto som skúmal šachoriny aj s fotoaparátom. Hľadal som ho po celý čas čo som tam bol. Hľadal som od jedného konca Egypta pod druhý, ale nikde som nezazrel ani jedného ibisa. Musel som si počkať až kým som sa nevrátil a nenavštívil Zoo v Albuquerque, kde som urobil túto snímku [Obr. 1-11]. Vypadá ako bocian s krátkymi nohami a jasnými ružovými pierkami.

Tu je Thoth pri písaní [Obr. 1-12]. Toto je duplikát a nasledujúca fotografia [Obr. 1-13] je skutočná nástenná rytina. Tu kľačí, drží pero a píše. Bol to revolučný čin, ktorý sa v tomto cykle nikdy predtým neudial. Podľa tradičnej verzie dejín, odohralo sa to v Egypte v období Sakkáry, ale ja o tom pochybujem. Myslím si, že sa to udialo o 500 rokov skôr. Sakkára bola postavená za prvej dynastie, približne 3 300 rokov pred Kristom. Keď hovoríme, že pyramídy sú staršie ako Sakkára, tak pochopíte prečo si to myslím.

 


Obr. 1-13 Thoth píše (postava vpravo, originálna rytina na stene)

 

3 Z drene papyrusovej rastliny šachor papyrusový sa vyrábal Papyrus. Šachor papyrusový (Cyperus papyrus) rastie až do výšky 5 metrov a kedysi bol veľmi rozšírený v Egypte v delte Nílu. http://wapedia.mobi/sk/Papyrus_(v%C3%BDrobok)

Drunvalo Melchizedek

 

Pradávne tajomstvo Kvetu Života

Vydalo vydavateľstvo Clear Light Trust, 2000

Preklad: Alberian, 2008

Zdroj: http://ee.dunres.sk/

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Thoth Atlantský
http://www.kemet.sk/thoth-atlantsky