OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

John Anthony West: “LEN GENTLEMAN BOJUJE ZA STRATENÉ KAUZY” II.


DC: Dobrým príkladom je rozdelenie hlavy na vrchole lebky na chrámových reliéfoch. Je to jasná stopa, priťahujúc ľudí k tomu, aby sa pozreli na tento unikátny kus hlavy, keďže sa tam nachádza hlbší odkaz. Schwaller a jeho tím všetko preskúmali, prezreli si anatómiu mozgu, ezoterické tradície v súvislosti s tou časťou hlavy, atď. Musel uskutočniť dosť v rámci toho výskumu, aby pochopil pravdu, či poznanie toho, čo odhaľuje. Musel na tom zapracovať.

JAW: K tomuto poznaniu neprenikne 99% ľudí, dokonca takých, čo sú mimoriadne vzdelaní a filozoficky založení. Je to v jeho širokospektrálnom spôsobe myslenia, čo neumožňuje ostatným ľuďom dostať sa do toho problému. Pre mňa to tiež nebolo ľahké a pri niektorých záležitostiach nemám také vedomosti, aby som ho bol schopný chápať. Ale inak som mal dobrý základ v Gurdžijevovom množstve ezoterických štúdií, takže som bol schopný čítať jeho diela bez veľkých problémov. Jednoznačne to nie je pre každého, takže je dobre, že existuje niečo ako ›› “Had na oblohe”, čo pomôže sa do toho dostať.

DC: Skutočne som sa ťa John chcel spýtať na spojenie s ›› Gurdžijevom, keďže som počul tvoj iný rozhovor, kde si vravel, že keby si nepochopil a nemal skúsenosti s prácou Gurdžijeva, nikdy by si nepochopil to, na čo ›› Schwaller hlavne poukazoval.

JAW: No, ani by som ho v súvislosti s touto záležitosťou nenašiel.

DC: Správne. A tak teda premýšľam John – ohľadom toho, čo si práve povedal ohľadom práce Schwallera a úrovne jeho mysle – myslíš si, že tým faktorom na celej tejto myšlienke je, že niekoho úroveň „bytia“ určuje akú úroveň vyššej vedomosti môže daný jedinec dosiahnuť?

JAW: To je dobrá otázka. Ono, áno aj nie. Práca na bytí – ste úplne oboznámený s prácou Gurdžijeva?

DC: Áno.

JAW: Teda, v rámci úrovne bytia by som povedal, že sa k vedomosti nedostanete, pokiaľ neobdržíte to, čo Gurdžijev nazýva „Magnetické centrum“. To je to, čo vás otvára – umožňuje vám prienik k týmto veciam. Je to jedna z vecí, ktoré mnohí ľudia, ktorí neboli oboznámení s touto prácou, nechápu a obvykle pracujú iba hlavami. Oni to nemôžu celé pochopiť. Ako môj Sensei zvykol vravieť: „Nevrav o mesačných lúčoch slepému, či o hudbe hluchému a hlavne nehovor o sexe eunuchovi – len sa rozhnevajú!“ Akonáhle to pochopíte, prestanete byť frustrovaní, nazvime to intelorantnou zarytosťou „kvakademickosti“, pretože to vyzerá ako naschvál, ale nie je. Oni to len nechápu.

Avšak ak svoju strašnú neschopnosť nazývajú „odôvodňovaním“ a ovládnu palác, je ríša odsúdená k zániku. To je skutočná realita, ktorú stretávate. Sú to z princípu neskutočne nekreatívni ľudia. Myslím tým, že Schwaller sa nezameriava na intelektuálov, aj keď musíte byť čiastočne intelektuál, aby ste k tomu prenikli. Potrebujete viac než intelekt, aby ste boli schopní uvažovať určitým spôsobom. Ľudia, ktorí to pochopia okamžite, alebo minimálne základnú premisu, sú umelcami a architektmi a niekedy i inžiniermi, dosť odlišnými. Minimálne je to tvrdohlavý vedec a prirodzene žiadny skeptik, tým je to úplne odopreté.

Takže sa to vracia späť k „Magnetickému centru“ a samotné „Magnetické centrum“ automaticky znamená, že ste uskutočnili určitý druh práce v rámci vašej úrovne bytia. Určitý druh, aj keď nie úplne. V opačnom prípade nedisponujete „Magnetickým centrom“, ktoré Vás dostane predovšetkým ku Gurdžijevovi a Schwallerovi.

DC: Áno a v súvislosti s touto bitkou s akademikmi taktiež Gurdžijev veľmi jasne vystihol, že tento druh práce nie je pre každého. Človek musí predovšetkým skutočne pátrať po pravde. Pri čítaní tvojho argumentu voči egyptológom v rámci ›› otvoreného listu do časopisu Archaeology (viď www.jawest.net/anupadeshi.html) som nadobudol pocit, že máš rôzne úrovne života a práce, keďže na jednom stupni sa zaoberáš verejnosťou, robíš rozhovory, odpovedáš na všetky druhy kritiky a argumenty, ale očividne vieš, že záležitosť budúcnosti ľudskej rasy je omnoho hlbšia záležitosť. Nie je to len o Egypte, že? Pretože nikto s akoukoľvek úctou a povedomím o tom, aké je zložité čokoľvek vytvoriť, nemôže hľadieť na darwinistické myšlienky o tom, ako všetky tieto chemické reakcie prebehli náhodou a vytvorili život, naozaj. Už je to mŕtva, nerezonujúca záležitosť. Nie ste schopní to nikdy prijať. Momentálne túto pravdu každého dňa prijali milióny ľudí vcelku spokojne.

JAW: Viac než milióny. Myslím tým, že je to systém viery, ktorý je jadrom celej vedy a vzdelania.

DC: Áno, uvažujem ako dlho to bude trvať, než sa nahradí toto vnímanie sveta niečim lepším. Všimol som si na tvojej dokumentárnej sérii ›› „Magický Egypt“ v rámci jej sledovania, aké skóre sledovateľov dosiahla, počítajúc to v stovkách tisícoch. Je skutočne výnimočné, akú popularitu nadobudla tvoja práca od dôb ›› „Hada na oblohe“ – už sa z neho odkaz dostáva von. Prirodzene, druhou stranou mince je fakt, že s internetom sa všetky druhy myšlienok stali populárnymi a ich popularita spôsobuje, že vyzerajú ako fakty. Napríklad tá záležitosť s Anunnaki/mimozemšťanmi, zotročujúcimi ľudí kvôli zlatým baniam – nič z toho sa ťa netýka, však John?

JAW: Nie, a v našej knihe „Tancujúc Mostom Sirah“ bude pasáž zvaná „Zecharia a jeho Sičinníci“. Ďalšie veci, ďalší „air-brushoví jednorožci“ sú vcelku neškodní, ale jeho práca je seriózne zhubná.

DC: Už sa to teraz aj uberá smerom romantického románu.

JAW: Vždy som nechával Sitchinovi dvere pootvorené, keďže jeho práca bola založená na jeho vlastnom preklade sumerských textov. Žiadny asýriológ by sa na túto záležitosť nepozrel. Ale to nie je Sitchinova chyba. Preto som si myslel, že by mohol mať v niečom pravdu. Kto som, že by som vyvracal tieto argumenty? Avšak nedávno skutočne solídny biblický bádateľ, ktorý nemá veľký vplyv na mienku, Michael Heiser, založil stránku s názvom ›› „Sitchin nemá pravdu“ (www.sitchiniswrong.com). Tento muž vie skutočne čo vraví a prechádza Sitchinovu prácu riadok po riadku a nič nesúhlasí so slovníkmi sumerských pisárov. Obávam sa, že je to úplná nepravda.

DC: Často si poskytoval analógiu, že tam kde sme v rámci cyklu Kali jugy, je veľmi podobné ako byť v rámci zimnej fázy štyroch období.

JAW: Áno, to je pravda. Avšak veľkým problémom s týmito dlhými cyklami je, že nemáte jarnú rovnodennosť, podľa ktorej si nastavíte hodiny. Nemôžete to vedieť naurčito. Je dosť mimoriadne informovaných prác venovaných cyklu Júg, ale všetky disponujú rozdielnymi myšlienkami o tom, kde začína, ako začína a nanešťastie nie je nič bádateľské, či vedecké v tom, na čom by ste mohli zakladať viac či menej prijateľné analýzy. Nie je jednoducho dostatok histórie, je tu zatiaľ len veľmi krátke obdobie. Myslím tým, že skutočná história sa vracia len nejakých 2500 rokov dozadu. Inými slovami história, ktorú môžete zdokumentovať. Skutočne jej nie je viac ako tejto spomínanej. Dokonca aj egyptská história, ktorá je polovičná, je určitým druhom symboliky. Je len veľmi málo „faktov“. Takže keď sa bavíme o cykloch, minimálne precesných cykloch, prípadne o niečom viac, jednoducho aj tak nevieme. Pozrieme sa dnes okolo seba a intuícia nám vraví, že sa nachádzame v Kali juge a bude ešte o dosť horšie, než sa začne všetko zlepšovať.

-pokračovanie-


DARREN J. CARVILLE žije a pracuje na Novom Zélande ako hlavný kreatívny dizajnér a jeho dlhodobou vášňou je symbolika, posvätná geometria, starobylé vedomosti a ezoterické tradície sveta. Jeho výskum, prednášky a spisy sú v súčasnosti zamerané na rozvoj a súčasnú syntézu starobylej vedomosti, novej vedy a našej potenciálnej evolúcie ľudstva. Pre viac informácií a kontakt navštívte www.silverkeys.co.nz

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: M.B.

Exkluzívne


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Exkluzívny rozhovor s Johnom Anthony Westom
http://www.kemet.sk/clanok/exkluzivny-rozhovor-s-johnom-anthony-westom