OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Krištáľové kúpele & Salón I.


V jedinečný deň na jeseň 2012 boli na Žukovského ulici 18 v Sankt Peterburgu otvorené Krištáľové kúpele & Salón. Prvý krát na svete bol navrhnutý a postavený salón podľa princípov a technológií použitých v Staroveku pri budovaní chrámov a pyramíd, ktoré sú detailne popísané v knihe Valerija Uvarova „Pyramídy“. (http://wands-of-horus.com/attachments/article/168/pyramids_EN.pdf)


Voľba tohto prístupu bola vyvolaná túžbou vytvoriť kúpele, ktoré by sa podstatne líšili od všetkých kúpeľov na svete vo svojej energii a zdraví zlepšujúcich vlastnostiach.

 

„Technológie bohov“ boli naposledy použité pri budovaní chrámov a pyramíd pred tisíckami rokov, ale odkazy „božských vlastností“ ovládaných pyramídami a chrámami zdravia, ktoré na nás dýchajú skrze pohnutú predstavivosť legiend rôznych národov.

Na jeseň roku 2010 bola sformulovaná základná koncepcia budúceho salónu hoci sa to stalo niečím viac než jednoduchými kúpeľmi. Charakteristický znak konceptu bol doplnený na mieste v etape projektovania a zahrnul holistickú cestu k zdraviu, použitím starých technológií k účinnej podpore zdravia a krásy v prostredí veľkomesta.

Používanie tejto technológie poskytuje jedinečné možnosti pre humánnosť i široké finančné vyhliadky, ktorých praktický význam je vyšší než značné materiálne investície spojené so zavádzaním projektu. Napriek 15-20% nárastu cien, komplexnejší monitoring inžinierstva a architektúry, investor rozhodnutý aplikovať „technológiu bohov“ dosahuje maximálny zdravie zlepšujúci efekt.

 

Po výbere pozemku a analýze jeho energetických vlastností začína detailný plán práce. Pre úspech vznešeného cieľa sú vždy nutné špeciálne podmienky.

Prvou špeciálnou podmienkou bolo použitie harmonického systému „Zlatých proporcií“ pre parametre budúcich kúpeľov. To robí proces významne komplikovanejší, pretože odborníci schopní rozumného projektovania v rámci tohto systému sú ohromne vzácni.

Druhou špeciálnou podmienkou je kvalita stavebných prác. Želané normy sú požadované revíziou a náborom tímu schopného pracovať presne, s minimálnou toleranciou – nie viac než 2-3 mm!

Treťou špeciálnou podmienkou je organizácia všetkých tých interakcií. Precízny úsek plánovania, konštruovania a technologických procesov kvôli účinku a čo je najdôležitejšie, presné uskutočnenie série cieľov.

Štvrtou špeciálnou podmienkou je synchronizácia procesov: plánovacích, architektonických a stavebných prác. Pozemky budúceho salónu potrebujú kompletnú rekonštrukciu s totálnym dodržaním presných parametrov v Zlatom Reze.

Vzhľadom na limitovaný dosiahnuteľný pracovný priestor, museli sme pri vkladaní budúceho interiéru a nutných zariadení „bojovať“ o každý štvorcový centimeter úžitkovej plochy. To nevyhnutne viedlo k časovým korekciám v plánoch a v pracovnom rozvrhu. Zmeny museli byť tiež robené v súhlase so systémom Zlatého rezu, obsluha (včítane ventilačného systému, elektrickej a nízko-napäťovej siete) a špecifického technologického kúpeľného zariadenia, čo značne skomplikovalo uskutočnenie úlohy.

Podľa koncepcie sa kúpele stali zdrojom „životnej energie“, vytvárajúc priaznivé prostredie jednak pre klientov Krištáľových kúpeľov & Salónu a tiež pre personál, ktorý by tam chcel pracovať. A čo viac, Krištáľové kúpele & Salónik sú určené byť „Til.Moon“, miestom, kde tok vnútorného biologického času je zachovaný, spomaľujúc starnutie a postup degeneratívnych a autoimunitných procesov v tele (pozri časť Tretí Stimul v tejto knihe). Tento fantastický výsledok je možný ak zosúladíme osobný energetický systém a skryté biologické rytmy s energetickými hodinami Zeme. To uskutočňuje túto výnimočne dôležitú úlohu, miléniá pred Neferu starovekými kňazmi navrhnutú ideu projektovania a stavania použijúc princíp Zlatého rezu a špeciálnych materiálov na synchronizáciu ľudských biorytmov s energetickými rytmami Zeme, pretože možnosti pozemšťanov povšimnúť si tieto mechanizmy empirickými prostriedkami je veľmi malá.

Odchod od Kánonu a inštrukcií pre budovanie chrámov a obydlí, ktoré ostali nepovšimnuté tisícky rokov viedli ku krajne nepriaznivým životným podmienkam pre dnešné ľudské bytosti. Existujúce geologické podmienky navrstvili krajne negatívne psycho-emocionálne pole zanechané v Sankt Peterburgskej ulici vojnou, smrťou stoviek tisíc ľudí a trpkých podmienok povojnového obdobia, vytvárajúc energetické prostredie nevhodné pre život.

Geologické kazy, na ktorých Sankt Peterburg a iné konglomerácie stoja, vykonávajú a pokračujú v uskutočňovaní funkcie „akumulátorov“ pre tento negatívny náboj, ktorý v tých miestach zotrváva, zatiaľ čo kaz existuje a ľudia žijú na ňom.

 

Obr.: Mapa geologických kazov pod Sankt Peterburgom

 

Následkom toho sa mestský byt nachádza na jednej súvislej patogénnej zóne, v ktorej je nemožné normálne žiť a pracovať. Musí byť akceptované, že hlavný pokles kreatívnej fyzickej a emocionálnej sily a tiež celkového neuspokojivého stavu ľudského zdravia zapríčinil práve tento faktor.

V nejakom medicínskom alebo liečebnom zariadení, kde sa energeticky vyčerpaní ľudia obracajú o pomoc na energeticky vyčerpaných doktorov, nastáva medzi nimi škodlivá výmena energie. Doktor vezme na seba pacientove choroby a pacient si po liečení odnesie zmes energií chorôb, ktoré doktor prevzal od svojich pacientov. V takomto prípade nemôže byť žiadna reč o zdraví v pravom zmysle slova. V Krištáľových kúpeľoch & Salóne bolo s týmto faktorom počítané od samotného začiatku. V súlade s plánom realizácie, priestor kúpeľov-salónu sa stal energeticky čistým prostredím, v ktorom klienti a personál sú v toku „životnej energie“, ktorá podporuje zlepšenie zdravia u oboch, klientov i personálu. Vysoká koncentrácia „životnej energie“ zlepšuje stav imunitného systému, zvyšuje úroveň energie a kvalitu vykonaných procedúr a umožňujú profesionálny postup personálu kúpeľov. Stav negatívnej energie, ktorý je formovaný stáročia môže byť radikálne zmenený, ak je splnených niekoľko dôležitých podmienok. Aké sú a prečo sú nutné?

    1. Neutralizácia (transformácia) negatívneho „energetického mraku“ visiaceho nad špecifickým miestom v meste.

    2. „Presvetľovanie prúdu životnej energie“ na špecifickom mieste (geologického kazu) a zmeny jeho kvality použitím vhodnej technológie. Keď sa tak deje, energia kazu je prevedená do toku „životnej energie“, ktorá rozpúta tvorivé sily a pozitívne ovplyvňuje ľudské zdravie. Po tejto transformácii kazu, fungujúc ako jedinečný prírodný akumulátor, začína v tejto lokalite držať stĺp „životnej energie“. V tomto bode sa začne všetko dynamicky meniť k lepšiemu.

- pokračovanie -

 

Valerij Uvarov

Zdroj: http://wands-of-horus.com/en/our-projects-en/crystal-spa-lounge-en.html

Preklad: Sokol

Exkluzívne


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Posvätná veda
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-geometria

 


Sekcie: