OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Editoriál: Čo majú stránky KEMET.sk spoločné s duchovnom?


Nedávno som dostal otázku:

„Čo majú stránky KEMET.sk spoločné s duchovnom?“

 

Čo je vlastne Duchovno?

Koľko ľudí, toľko chutí. Pre niekoho je to návšteva kostola, pre iného prechádzka v brezovom hájiku, pre ďalšieho meditácia v malej komôrke.

Natíska sa ďalšia otázka: Aké sú prejavy Duchovna?

Aký je jeho dôsledok-úžitok?

A tu je podľa mňa to podstatné, na čo sa treba zamerať.

Niektoré pokročilejšie duchovné smery prelomu tisícročia hovoria o Duchovnej vede a vyzdvihujú dôležitosť harmónie Duchovna a Vedy vo všetkých aspektoch.

Akiste je to veľmi rozumný pohľad, pretože akékoľvek Duchovno bez praktických aplikácií i v modernej dobe určite nie je to pravé orechové.

Viete o nejakej civilizácii v poatlantskej dobe, kde bola harmónia celej spoločnosti tak veľká, že sa dalo hovoriť o Posvätnej vede?

Kde umenie, veda, „náboženstvo“ i „občiansky život“, zneli v jednom obrovskom súzvuku, ktorý je počuť ešte dnes?

Z akého Zdroja čerpala grécka civilizácia, k odkazu ktorej sa hrdo hlásime?

...

Koľko ľudí toľko chutí.

S niekým rezonuje to, s iným ono.

Sú ľudia, ktorí považujú dávne civilizácie za „mŕtve“.

Dokonca sa nájdu takí, ktorí tvrdia, že dnešné Duchovno „je lepšie Duchovno“ než to pradávne, pretože „dnes máme väčšiu duchovnú kapacitu“ vďaka tomu či onomu.

Alebo že sme sa narodili „tam a tam“ a teda jedine „toto a toto“ duchovno je pre nás to pravé a prirodzené.

Myslím, že jediným objektívnym kritériom je Posvätná geometria.

 

Dokážeme ju už kde-tu vnímať a niekedy akoby zázrakom aplikovať v architektúre, umení – ale čo veda, a pravdaže – každodenný život?

 

Aj o tom je KEMET.sk:)

 

Sokol

www.kemet.sk
www.cez-okno.net
vydavateľ a šéfredaktor


Tento článok z www.kemet.sk môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

 


Autori: 
Štítky: