OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Medicína v starovekom Egypte II.: Papyrus Edwina Smitha


Papyrus Edwina Smitha je medicínsky text zo starovekého Egypta zameraný na chirurgické postupy pri úraze. Datuje sa do 16.-17. dynastie Druhého stredného obdobia v starovekom Egypte, cca v roku 1 600 pred Kristom. Papyrus Edwina Smitha je medzi medicínskymi papyrusmi jedinečný. Zatiaľ čo v iných papyrusoch, v Ebersovom a Londýnskych medicínskych, v ktorých sú texty založené na mágii, Papyrus Edwina Smitha predstavuje racionálny a vedecký prístup k medicíne.


Papyrus Edwina Smitha je 4,68 m dlhý, rozdelený na 17 strán. Predná strana má 377 riadkov, zatiaľ čo zadná strana má 92 riadkov. Okrem neúplného prvého listu papyrusu je zvyšok celkom neporušený.

 

 

Je napísaný v hieratickej, egyptskej kurzíve hieroglyfov, čiernym a červeným atramentom. Väčšina papyrusu sa týka úrazov a chirurgie. Na prednej strane je 48 prípadov zranení. Každý prípad udáva detaily typu zranenia, vyšetrenie pacienta, diagnózu, prognózu, a liečbu. Zadná strana pozostáva z ôsmych magických kúziel a piatich predpisov. Kúzla zadnej strany a dva incidenty v Prípade 8 a Prípade 9 sú výnimky z praktickej povahy tohoto medicínskeho textu.

 


O autorstve Papyrusu Edwina Smitha sa diskutuje. Väčšiu časť papyrusu napísal jeden pisár, len malé časti boli napísané druhým pisárom. Papyrus sa náhle končí v strede riadka, bez akéhokoľvek uvedenia autora...

 

 

Verí sa, že papyrus je založený na skoršom texte zo Starej ríše. Forma a komentár zahrnuté do papyrusu poskytujú dôkaz existencie skoršieho dokumentu. Text pripisujú niektorí Imhotepovi, architektovi, vysokému kňazovi a lekárovi Starej ríše, 3000-2500 pred Kristom.

Racionálna a praktická povaha papyrusu je znázornená na 48 prípadoch. Na začiatku sa papyrus venuje zraneniam hlavy, a pokračuje liečením zranení krku, ramien a trupu.[9] Názov každého prípadu popisuje podrobne povahu úrazu, ako „Postupy pre rozsiahlu ranu na hlave, ktorá prenikla ku kosti a rozštiepila lebku“.

V nasledovnom poskytuje vyšetrenie ďalšie detaily úrazu. Po vyšetrení nasledujú diagnóza a prognóza. Nakoniec sa ponúkajú možnosti liečby. V mnohých z prípadov sú zahrnuté vysvetlenia úrazu kvôli ďalšiemu vyjasneniu.

 


Medzi liečbami je zatváranie rán stehmi (pre rany pier, krku a pleca), prevencia a liečenie infekcie medom, a zastavovanie krvácania surovým mäsom. Znehybnenie radia pre poranenia hlavy a krčnej chrbtice, ako aj pre iné zlomeniny dolnej časti tela. Papyrus tiež popisuje anatomické pozorovania. Obsahuje prvé známe popisy lebečných stehov, meningov, vonkajšieho povrchu mozgu, cerebrospinálnej tekutiny a vnútrolebečných pulzácií.

 

 

Postupy tohto papyrusu demonštrujú egyptskú úroveň vedomostí z lekárstva, ktoré prekonali vedomosti Hippokrata, ktorý žil o 1 000 rokov neskôr. Kvôli jeho praktickej povahe a typom skúmaných úrazov sa verí, že papyrus slúžil ako učebnica ohľadne úrazov, ktoré boli následkom vojenských stretov.

Papyrus Edwina Smitha sa datuje k 16.-17. dynastii Druhého stredného obdobia. Egypt bol v tejto dobe riadený z Téb a papyrus pravdepodobne pochádza odtiaľ. Edwin Smith ho kúpil v Luxore, v Egypte v roku 1862, od egyptského obchodníka, ktorý sa volal Mustafa Agha.

Papyrus sa nachádzal vo vlastníctve Smitha až do jeho smrti, kedy jeho dcéra darovala papyrus Historickej spoločnosti v New Yorku. Od roku 1938 do 1948 bol papyrus v Brooklynskom múzeu. V roku 1948 ho predstavili - Historická spoločnosť New Yorku a Brooklynské múzeum papyrus - Akadémii medicíny v New Yorku, kde zotrváva dodnes.


Prvý preklad papyrusu vykonal James Henry Breasted, s lekárskymi radami Dr. Arno B. Luckhardta, v roku 1930 zmenil Breastedov preklad chápanie histórie medicíny. Demonštruje, že egyptská lekárska starostlivosť nebola obmedzená na magické spôsoby liečenia predstavené v iných egyptských medicínskych zdrojoch. Používali sa racionálne, vedecké postupy, vytvorené prostredníctvom pozorovania a skúmania.

Od roku 2005 až do 2006 bol papyrus Edwina Smitha na výstave v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku. James P. Allen, kurátor Egyptského umenia v múzeu zverejnil nový preklad diela, zhodujúci sa s výstavou. Toto bol prvý úplný anglický preklad od čias Breastedovho prekladu v roku 1930. Tento ponúka modernejšie chápanie hieratiky a medicíny.

 

http://www.crystalinks.com/egyptmedicine.html

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Jaromír Kozák: Medicína starého Egypta
http://www.kemet.sk/clanok/medicina-stareho-egypta