OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Editoriál: SYMBOLISTICKÁ ŠKOLA STAROVEKÉHO EGYPTA (štvrtý krok ~ ŠTÚDIUM LITERATÚRY)


 

Pre všetkých záujemcov o hlbšie Poznanie pri príležitosti 5. výročia portálu KEMET.sk zakladáme SYMBOLISTICKÚ ŠKOLU STAROVEKÉHO EGYPTA

Postupne budeme zverejňovať ešte “zaostrenejšie” materiály, adekvátne Vášmu záujmu..

 

ŠTVRTÝ KROK

 

Študujeme vybrané materiály s vysokým transformačným potenciálom.

Alternatívne i tradičné.

Sme otvorení možným novým poznatkom a interpretáciám.

„Ezoterizmus by nemal byť chápaný ako rébus alebo tajné písmo, ale skôr ako „duch listu“ – t.j. takpovediac to, čo nemôže byť prepísané jasne nie preto, že by tu bola túžba ukryť to, ale kvôli nespôsobilosti „cerebrálneho“ intelektu pochopiť to.
Povaha prostriedkov zápisu tohto ezoterizmu, by teda bola taká, že sa zameria na schopnosti čitateľa. Ten ho bude čítať a rozumieť mu v závislosti na svojich vlastných schopnostiach, či už bežných alebo vyšších (intuícia, priestorové vízie). V podobenstve a architektúre skutočného chrámu každý uvidí, čo vidieť môže: pomôcku, estetiku, mýty a legendy, filozofické princípy, alebo víziu materiálnej a spirituálnej genézy. V prípade faraónskeho chrámu musíme vždy najprv skúšať presne určiť, aká téma je zdôraznená.“
Schwaller de Lubicz: „Chrám v človeku“ 1949

 

LITERATÚRA

 

SK/CZ

 

›› Chalil El Hakim: TAJEMSTVÍ PYRAMID

 


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

›› Erdogan Ercivan: ZAKÁZANÁ EGYPTOLOGIE

 


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

›› Murry Hope: SÍRIUS A SOUVISLOSTI

 


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

›› Thoth Atlanťan: SMARAGDOVÉ DOSKY

 

 

John Anthony West: ESOTERICKÝ EGYPT

1. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


2. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

Jaromír Kozák: HERMETISMUS


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

Jaromír Kozák: ETIOPSKÁ KNIHA MRTVÝCH


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

Jaromír Kozák: EGYPTSKÁ KNIHA MRTVÝCH

1. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


2. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


3. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

Jaromír Kozák: ANIHO PAPYRUS


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

Jaromír Kozák: EGYPTŠTINA – JAZYK BOHŮ


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

ENGLISH

 

Diela John Anthony West

(›› Wikipédia ENG):

›› John Anthony West & Jan Gerhard Toonder, The case for astrology, Quest Books, 1970
›› John Anthony West, Serpent in the Sky: The High Wisdom of Ancient Egypt, Quest Books, 1993
›› John Anthony West, The Traveler's Key to Ancient Egypt: A Guide to the Sacred Places of Ancient Egypt, Quest Books, 1996

 

Diela Schwaller de Lubicz

›› The Temple of Man
›› The Temple in Man: Sacred Architecture and the Perfect Ma
›› Sacred Science: The King of Pharaonic Theocracy
›› Symbol and the Symbolic: Ancient Egypt, Science, and the Evolution of Consciousness
›› The Egyptian Miracle: An Introduction to the Wisdom of the Temple
›› Esoterism and Symbol
›› A Study of Numbers: A Guide to the Constant Creation of the Universe
›› Nature Word

›› Isha Schwaller de Lubicz – diela v angličtine (manželka Schwallera de Lubicz)

›› Lucie Lamy – diela v angličtine (dcéra Schwallera de Lubicz)

 

Diela E. A. Wallis Budge

(›› Wikipédia ENG):

›› Online Books by E. A. Wallis Budge
›› Archive.org E. A. Wallis Budge
›› Gutenberg.org E. A. Wallis Budge

 

Diela William Matthew Flinders Petrie

(›› Wikipédia SK):

›› Online Books by W. M. Flinders Petrie
›› Archive.org W. M. Flinders Petrie
›› Gutenberg.org W. M. Flinders Petrie

 

 

KEMET.sk
Skupina na Facebooku

Pridať sa do skupiny

V Egypte odjakživa čerpali múdrosť a poučenie najväčšie osobnosti dejín
Jeho večný odkaz je stále živý, i my tak môžeme urobiť...

 

Sokol

zakladateľ a šéfredaktor
www.kemet.sk
www.cez-okno.net
www.spravycezokno.sk


5. výročie portálu KEMET.sk!
Na počesť výročia narodenia Abd'El Hakima Awyana, Strážcu pôvodných tradícií Egypta (26. 1.)5th anniversary KEMET.sk!
Nonprofit project www.KEMET.sk is dedicated to Abd'El Hakim Awyan's anniversary (26th January), keeper of the original Egypt's traditions


 

Súvisiace:

Ra: Púť Slnečného boha
http://www.kemet.sk/clanok/ra-put-slnecneho-boha

Editoriál: TANCUJÚC MOSTOM SIRAH
http://www.kemet.sk/clanok/editorial-tancujuc-mostom-sirah

Exkluzívny rozhovor so Sokolom, šéfredaktorom portálu KEMET.sk
http://www.kemet.sk/clanok/exkluzivny-rozhovor-so-sokolom-sefredaktorom-...

Editoriál: QUO VADIS EGYPTOLOGY?
http://www.kemet.sk/clanok/editorial-quo-vadis-egyptology

Symbolistická škola starovekého Egypta
http://www.kemet.sk/stitok/symbolisticka-skola-starovekeho-egypta

 


Autori: