OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Viac dôkazov o prítomnosti Egypťanov a Plejáďanov v Austrálii 4


Čo upevňuje našu pozíciu ohľadom tohto, nedávno som dostal záznam zo stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v 60. rokoch, od Rama Ayana, redaktora internetového časopisu “New Illuminati”; záznam, ktorý podporuje Davidovo tvrdenie, a mnohé z našich predchádzajúcich záverov.

 


    Jediné, čo môžem povedať ohľadom strechy, je to, že pri jednej príležitosti, keď som navštívil nálezisko v 60. rokoch, prišiel pracovník rady s ochrannou prilbou – mal asi okolo 50 rokov – a rozprával sa so starším pánom, ktorý hľadal rytiny.
    Pracovník rady hovoril príbeh o buldozéri čistiacom odpad, ktorý keď prechádzal cez kamennú dosku, tá sa čiastočne zrútila do úzkej jaskyne. Tiež trval na tom, že strecha sa skladala z množstva rovných pieskovcových dosiek, ktoré boli zrejme úmyselne položené na miesto, ale tie, ktoré buldozér nezlomil, sa následne takisto polámali.
    Naznačil, že časť súčasnej drsnej podlahy pozostáva z trosiek strechy… Blízka obhliadka odhalila vrstvu na vrstve z veľkých lišajníkov rastúcich na doskách, z ktorých niektoré rástli tiež vo vnútri nápisov.

 

Záznam o raste lišajníka dáva váhu argumentom týkajúcich sa autentickosti hieroglyfov.

A použitie slova „jaskyňa” odôvodňuje našu vieru, že tu bola kompletná ochranná bariéra utesňujúca rytiny a takto zachovala pôvodný rez až do celkom nedávnej doby.
 
A zatiaľ čo je toto bez pochýb overenie svedectva Davida Fitzgeralda z druhej ruky, zasluhuje si také postavenie, ako záznam z druhej ruky od Alana Dasha, predošlého inšpektora Gosfordskej Rady (http://en.wikipedia.org/wiki/Gosford_City_Council).

Jedna skutočnosť, o ktorej sme presvedčení je tá, že nedávno nájdené glyfy neboli vyrobené podľa tých, ktoré boli vyryté medzi stenami. Plytší zárez, veľkosťou oveľa menší (o ktorom sme presvedčení, že je jednou tretinou z 300 glyfov) a objav čadičového a olivínového dláta priamo pod 13 hieroglyfmi popiera tvrdenia z druhej ruky o „nepríčetných“ Európanoch, anonymných študentoch alebo akomkoľvek inom, neidentifikovanom hoaxerovi, ktorý je za to zodpovedný.

Žiadne populárne hoaxové teórie, obmedzené na „steny s glyfmi“, sa nezmieňujú o ďalších miestach… a pokiaľ áno, práca, ktorú zahŕňali, by zdiskreditovala akúkoľvek predstavu o zlom žarte. Ale odbočujem…

Z mnohých hviezdnych značiek v oblasti, najbližšia je asi 50 metrov od stien s glyfmi.

Nájdené práve nad „náleziskom glyfov“, tieto astronomické ukazovatele zmapoval výskumník a spisovateľ Paul White a prostredníctvom aplikácie astro-kartografického softvéru na Univerzite v Sydney, boli následne porovnané so 4 500 rokov starou astronomickou mapou. Rytiny sú Pôvodné, a vyznačujú dobu, kedy egyptskí bratia prvýkrát pricestovali do Gosfordu.

Ale čo s načasovaním mnohých ďalších označení hviezd? A čo je dôležitejšie, prečo boli Pôvodní ľudia tak fascinovaní vzdialenými konšteláciami?

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Steven Strong, 11. február 2013

Foto: Ryan Mullins

Zdroj: http://wakeup-world.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


Steven Strong je najnovším prírastkom tímu Prispievajúcich autorov "Wake Up World."
Steve, spolu so svojím synom Evanom, napísali štyri knihy: "Konštrukcia mapy Nového Sveta", "Snívanie a zabudnutý pôvod Márie Magdalény" (vydala University Press America) a čoskoro vydané "Vyhýbanie".
Napísal vyše tucet článkov o Pôvodnej histórii a náuke pre National Indigenous Times, so štyrmi článkami, ktoré sa objavovali v časopise New Dawn.
S takmer 30-ročným kontaktom s ľudom Gumilaroi a kmeňmi Bundjalungskej jazykovej konfederácie, a výhodou rozsiahlych konzultácií s mnohými Pôvodnými Starešinami, Steveovo dielo odhaľuje príbeh Pôvodných ľudí, rozprávanie, ktoré sa takmer stratilo.
Viac informácií nájdete na www.ForgottenOrigin.com

 

Súvisiace:

Seriál: Prepísanie austrálskej histórie - Spojenie s Egyptom!
http://www.kemet.sk/serial-prepisanie-australskej-historie-spojenie-s-eg...

VIDEO: Steven Strong: Starovekí Egypťania v Austrálii (?!)
http://www.kemet.sk/clanok/archeologia/steven-strong-staroveki-egyptania...

 


Autori: 
Štítky: