OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Pradávne mestá pod pieskami Gízy V.


Kvôli vykopávkam a moderným priestorovým vyhľadávacím technikám Dr. Selima Hassana všetky záznamy a tradície starovekých Egyptských škôl mystérií, ktoré uplatňujú zachovávanie tajných vedomostí o planine v Gíze, vzrástli na najvyšší stupeň akceptovania.

 

OFICIÁLNE POPRETIA


Avšak, jeden z najcennejších dielikov skladačky aspektov objavu podzemných zariadení v Gíze je opakovane popieraný egyptskými úradmi a akademickými inštitúciami. Ich vyvracanie dôkazov je také neodbytné, aby zmiatlo návštevníkov Egypta a tvrdenia škôl mystérií boli verejnosťou spochybnené a považované za vymyslené. Postoj učencov je „typizovaný“ prostredníctvom verejného vyhlásenia Harvardskej Univerzity z roku 1972:

 


Nikto by nemal venovať pozornosť absurdným tvrdeniam s ohľadom na vnútrajšok Veľkej Pyramídy alebo odhadovaným priechodom a nevykopaným chrámom a sieňam pod pieskom v oblasti pyramíd učinených tými, ktorí sú tak spojení s takzvanými tajnými kultmi alebo spoločnosťami mystérií Egypta a Orientu. Tieto veci existujú len v mysliach tých, ktorí sa snažia pritiahnuť hľadačov záhad, a čím viac popierame existenciu týchto vecí, tým viac to môže vyzerať, že sa úmyselne pokúšame skryť to, čo tvorí jedno z najväčších tajomstiev Egypta. Je pre nás lepšie všetky tieto tvrdenia ignorovať, než ich popierať. Všetky z našich vykopávok na území Pyramídy boli neúspešné, čo sa týka odhalenia akýchkoľvek podzemných priechodov alebo siení, chrámov, jaskýň alebo čohokoľvek toho druhu, okrem jedného chrámu susediaceho so Sfingou.


 

Bolo to dosť dobré pre učencov, aby urobili v tej veci vyhlásenie, ale v predchádzajúcich rokoch tu boli oficiálne tvrdenia, ktoré uvádzali, že neexistuje žiadny chrám susediaci so Sfingou. Tvrdili, že každá piaď územia okolo Sfingy a pyramíd bola do hĺbky preskúmaná a dohady boli starostlivo vyvrátené, keď bol zrazu v piesku objavený chrám susediaci so Sfingou a napokon i otvorený pre verejnosť. Ohľadom záležitostí oficiálnej politiky, zdá sa, že je tu skrytá úroveň, navrhnutá na ochranu východných aj západných náboženstiev.

 

STÁLE HORIACE LAMPY

Napriek úžasným objavom je pravdou, že skorá história Egypta zostáva prevažne neznámym a preto nezmapovaným územím. Nie je potom možné presne povedať, koľko míľ podzemných priechodov a komôr pod planinou v Gíze bolo osvetlených, ale jedna vec je istá: ak starovekí ľudia nedokázali vidieť v tme, rozsiahle podzemné územia boli nejako osvetlené. Tá istá otázka sa týka interiéru Veľkej Pyramídy, a egyptológovia súhlasia s tým, že sa nepoužívali plápolajúce fakle, pretože stropy neboli začiernené zvyškovým dymom.

Z toho, čo je v súčasnosti známe o podzemných chodbách pod planinou s pyramídami, je možné určiť, že 10 až 12 poschodí pod úrovňou zeme existujú najmenej tri míle priechodov. Jednak Kniha mŕtvych (http://www.bibliotecapleyades.net/egipto/egypt_bookdead/bodead-index.htm), a tiež Pyramídové texty (http://www.bibliotecapleyades.net/egipto/pyramid_texts/index.htm) odkazujú na „Tvorcov Svetla", a ten výnimočný popis možno poukazoval na ľudí zodpovedajúcich za osvetlenie podzemných oblastí komplexov. Jamblichus urobil fascinujúci záznam, ktorý sa našiel na veľmi starom egyptskom papyruse uchovávanom v mešite v Káhire. Bol od neznámeho autora súčasťou príbehu, ktorý sa odohrával 100 rokov pred Kristom o skupine ľudí, ktorí na výskumné účely získali vstup do podzemných komôr Gízy. Popísali svoje zážitky:

 


Prišli sme do komory. Keď sme vstúpili, automaticky sa osvetlila svetlom z trubice vo výške jednej ruky [pribl. 6 palcov alebo 15,24 cm] a tenkej, stojacej vertikálne v rohu. Ako sme sa priblížili k trubici, svietila jasnejšie. . . otroci sa báli a utiekli smerom, z ktorého sme prišli! Keď som sa jej dotkol, zhasla.
Všemožne sme sa snažili, aby sa trubica znovu rozsvietila, ale už viac neposkytovala svetlo. V niektorých komorách svetelné trubice fungovali a v iných nie. Otvorili sme jednu z trubíc a vytiekli kvapky tekutiny striebornej farby, ktoré unikali rýchlo po podlahe, pokým sa nestratili medzi trhlinami (ortuť?)
Ako pokročil čas, svetelné trubice začali padať a kňazi ich odstránili a uložili ich v podzemnej klenbe, ktorú špeciálne vybudovali juhovýchodne od planiny. Verili, že svetelné trubice vytvoril ich milovaný Imhotep, ktorý sa jedného dňa vráti, aby ich prinútil znovu fungovať.


 

- pokračovanie -

 

Tony Bushby

Výňatok z kapitoly 8 „Tajomstvo Biblie" z časopisu NEXUS MAGAZINE APRÍL-MÁJ 2004

Zdroj: http://www.galactic-server.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

 


Sekcie: 
Autori: 
Štítky: