OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

ZAKÁZANÁ HISTÓRIA III.: Skúmanie „väčšej starovekosti“ civilizácie 13 – Magnum Opus R. A. Schwallera de Lubicz II.


Pravé vzdelávanie je samo o sebe cieľom, predsa je tiež prostriedkom evolúcie vedomia, pretože zahŕňa svoju vlastnú formu utrpenia.
„Chrám človeka“ môže čitateľa učiť prostredníctvom skúseností Schwallera de Lubicz vyjadrených ako jeho vlastné pochopenie. Naša skúsenosť bude menej bohatá, ale pochopenie sa môže vyvíjať, pretože sa oživujú samotné idey.


Ako „učenci“ v rámci egyptologického establišmentu reagujú na toto pôvodné dielo? Hŕstka si ho možno prezrie; mnohí sa „Chrámu človeka“ vyhnú (t.j. predstierajú nezáujem).

Niektorí môžu dielo opísať ako plod bohatej obrazotvornosti Schwallera de Lubicz.

V tejto súvislosti je potrebné konštatovať:

Žiadny obyčajný smrteľník nikdy, v histórii alebo v budúcnosti, by nemohol mať takú rozsiahlu inteligenciu, takú bohatú obrazotvornosť a takú kompletnú integračnú kapacitu, aby vymyslel, tak alebo onak, obsah „Chrámu človeka.“

To samotné je dokázané v jeho veľkej nepredstaviteľnosti. Okrem toho, mnohé z učení a zjednocujúcich koncepcií v ňom sa dá nájsť v zdrojoch celkom nezávislých na myslení starovekého Egypta. Vezmite do úvahy „vedu súvzťažností“ – poznania, ktoré podčiarkuje výber symbolov pradávnymi.

Swedenborg, ktorý žil v osemnástom storočí a Egypt nikdy nenavštívil, detailne písal o téme „súvzťažností" a bol to i názov jednej z jeho kníh.

Časť „Neba a pekla“ sa tej téme venuje.

„Najstarovekejší ľudia, ktorí boli nebeskými ľuďmi, mysleli zo samotnej súvzťažnosť, ako to robia anjeli“; „Celý prírodný svet súvisí s duchovným svetom...“; „vedomosti o súvzťažnostiach sú nateraz celkom stratené.“

Naozaj, o pôvodnom Antropokozmickom princípe, od ktorého závisí súvzťažnosť a ktorý podčiarkuje faraónske učenie, obšírne uvažuje Swedenborg, ktorý opisuje vesmír ako „Veľkého Človeka“ a ľudstvo ako jeho miniatúru.

Schwaller de Lubicz používa frázu „Kolos Vesmíru“, keď potvrdzuje a doplňuje všetko, čo nám povedal Swedenborg v roku 1758.

Chrám človeka je organizovaný do šiestich častí. Obsahuje štyridsaťštyri kapitol a je predstavený v dvoch veľkých zväzkoch. Kapitola 27 sa týka príslušnej architektúry Chrámu v Luxore: Tieto kapitoly obsahujú 101 tabuliek a asi tretinu z tristo obrázkov knihy. Neskoršie kapitoly zahŕňajú komentáre k prílohám a ich predmetu. Príležitostne štýl prezentácie variuje, ako to vyžaduje téma. Skoršie kapitoly tvoria základ pre mnohé z neskorších diskusií. Niektoré sú zložité a niektoré sú možno menej zaujímavé. Keď som mal pocit, že opätovné prečítanie by uľahčilo nárast môjho pochopenia tej kapitoly, ihneď som tak urobil.

Človek sa nesmie nechať odradiť zjavnou neprehľadnosťou textu a myšlienkami v ňom, ktoré môžu byť nad súčasné chápanie: Môže nastať a nastáva mentálna alchýmia.

Schwaller de Lubicz upozorňuje, že je vyžadované „úsilie“. Toto úsilie je forma utrpenia. A starovekí mudrci jasne uvádzali, že utrpenie je motorom evolúcie vedomia:

„Je to utrpenie, ktoré spôsobuje rozšírenie vedomia,“ kde utrpenie „je chápané ako hlboká skúsenosť spôsobená konfliktom vedomia, nie ako smútok.“

Získanie len niektorej faraónskej mentality je utrpením samým o sebe, pretože slovami Schwallera de Lubicz moderná,

„mechanistická mentalita predstavuje strašnú bariéru.“

Popisuje povahu mozgovej inteligencie, bežného myslenia ako zužujúcu a „dostredivú."

Naozaj, väčšina z nás žije v klietke bežného vedomia zavedeného a vedeného mozgovou inteligenciou. Naopak, faraónska mentalita, „nemozgová" Inteligencia Srdca, je expanzívna, syntetická (ako protiklad k analytickej), intuitívna, nekomparatívna, priama a vnútorná, a teda evokovaná. Dostať sa tam je osobnou smrťou a životným príbehom: Trp rád.

Schwaller de Lubicz napísal „Chrám človeka,“

„...najprv aby ukázal výrazové prostriedky, ktoré používali pradávni na prenos vedomostí,“ a „...za druhé, aby predstavil obrys náuky Antropokozmu, sprievodcu na ceste myslenia mudrcov.“

Dosiahnutie tohto cieľa si vyžadovalo zváženie a diskusiu tém, ktoré je zriedka vidieť v okultných, ezoterických alebo duchovných spisoch: príkladmi sú Antropokozmos, Faraónsky výpočet, Kozmický princíp obsahu, Zakrytý chrám, Hlava, Križovatka, Kolená, Prijímanie a dávanie.

Človek musí získať dobré cítenie pre Elementy, Vedomie a Neredukovateľné rozmery, ako aj Symboliku, aby začal všetky tieto kapitoly plne oceňovať.

To môže nejakú dobu trvať.

Avšak, ako bolo spomenuté, dokonca príležitostní čitatelia – to znamená, nie študenti – nájdu múdre vyhlásenia všade, domnienky dnes overené časom (táto kniha má viac ako štyridsať rokov), a významné vhľady: Strany obsahujú mnoho duchovnej potravy, niektorá môže byť prijatá v surovom stave.

- pokračovanie -


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zostavil: J. D. Kenyon

2005

http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


Diela Schwallera de Lubicz v angličtine (pozn. red.):

›› The Temple of Man
›› The Temple in Man: Sacred Architecture and the Perfect Ma
›› Sacred Science: The King of Pharaonic Theocracy
›› Symbol and the Symbolic: Ancient Egypt, Science, and the Evolution of Consciousness
›› The Egyptian Miracle: An Introduction to the Wisdom of the Temple
›› Esoterism and Symbol
›› A Study of Numbers: A Guide to the Constant Creation of the Universe
›› Nature Word

›› Isha Schwaller de Lubicz – diela v angličtine (manželka Schwallera de Lubicz)

›› Lucie Lamy – diela v angličtine (dcéra Schwallera de Lubicz)


 

Súvisiace:

LUXOR
http://www.kemet.sk/luxor

Galéria: LUXOR
http://www.kemet.sk/galeria/luxor

R. A. Schwaller de Lubicz
http://www.kemet.sk/r-a-schwaller-de-lubicz

Editoriál: SKRYTÉ ZNALOSTI
http://www.kemet.sk/clanok/editorial-skryte-znalosti

 


Štítky: 

Komentáre