OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Editoriál: SKRYTÉ ZNALOSTI


Tie priťahovali odjakživa. Ľudia boli a sú ochotní podstúpiť neuveriteľné veci, aby vedeli viac. Obzvlášť vyhľadávané sú znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné. Tak nejak automaticky sa predpokladá, že to očiam skryté je dôležitejšie, ako to zjavné. Že to, za čo sa platia veľké sumy, je hodnotnejšie.

 

Niekedy sú príčiny utajenia čisto pragmatické a niekedy sa so zvedavosťou vyložene kalkuluje. Je jasné, že nie všetky znalosti sú určené pre každého. To, že je niečo „tajné“ ale ešte nemusí znamenať, že je to aj duchovne hodnotné.

›› Minule sme sa venovali hudbe ukrytej do výzdoby katedrály a úvahám o „skrytej vede“. Ako je to v skutočnosti?

Odpovede treba hľadať u najvyšších autorít. Dnes sa budeme venovať osobnosti, ktorá má na snahách o pochopenie katedrál vskutku leví podiel. A rozhodne väčší, než je bežne známe.

Asi ste už počuli o Fulcanellim – ›› „Tajemství katedrál“ je kultové dielo, ktoré asi nesmie chýbať v knižnici žiadneho správneho mystika. Je faktom, že práve v období, keď sa kniha rodila, stretával sa de Lubicz s Fulcanellim a trávili čas rozhovormi o katedrálach, na ktoré bol de Lubicz, ak sa to dá tak povedať, expertom. ›› Kto teda stojí za týmto literárnym zázrakom? A prečo Fulcanelliho ďalšie dielo, hovorí sa, „až tak nezaujalo“?

›› René Adolphe Schwaller de Lubicz.

Kiežby sa diela tohto alsaského génia dostali do osnov akademického školstva! Ak menovať niekoho, kto prelomil obrovskú bariéru skostnateného oficiálneho prístupu k odkazu Egypta, tak je to určite tento matematik, ktorého, vďaka Bohu, priviedla k záujmu o Egypt manželka. Vytvorili tím, aký nemá v egyptológii obdobu. A v celom diele je túto rodinnú atmosféru silno cítiť. Veľkú úlohu zohrala i dcéra, vďaka ktorej výtvarnému talentu a systematickosti máme k dispozícii kvalitné obrazové spracovania.

Nesmierne precíznym spôsobom zanalyzovali Chrám v Luxore, doslova zmerali, popísali a zakreslili „každý kameň“! Toto impozantné dielo „Chrám v človeku“ má vyše tisíc strán a je dostupné v originále i ›› na tejto adrese. Ktovie, či by sa táto perla nestratila v mori kníh o Egypte, nebyť úprimného obdivu Johna Anthonyho Westa, ktorý sa na de Lubicz často odvoláva a má ho vo veľkej úcte. A nezabúdajme, že ›› JAW je najvýznamnejším súčasným egyptológom.

Od čias Schwallera de Lubicz a Johna Anthony Westa hovoríme o symbolistickom prístupe, teda o interpretácii symbolov, vďaka ktorým sa vynára obraz Egypta, aký súčasná spoločnosť nepozná. Hovorí sa, že každý vidí to, čo je schopný vidieť. Schwallerovi de Lubicz sa odhalili súvislosti, ako žiadnemu z novodobých egyptológov.

A tu je citát, na ktorý som odkazoval v úvode:

„Ezoterizmus by nemal byť chápaný ako rébus alebo tajné písmo, ale skôr ako „duch listu“ – t.j. takpovediac to, čo nemôže byť prepísané jasne nie preto, že by tu bola túžba ukryť to, ale kvôli nespôsobilosti „cerebrálneho“ intelektu pochopiť to.
Povaha prostriedkov zápisu tohto ezoterizmu, by teda bola taká, že sa zameria na schopnosti čitateľa. Ten ho bude čítať a rozumieť mu v závislosti na svojich vlastných schopnostiach, či už bežných alebo vyšších (intuícia, priestorové vízie). V podobenstve a architektúre skutočného chrámu každý uvidí, čo vidieť môže: pomôcku, estetiku, mýty a legendy, filozofické princípy, alebo víziu materiálnej a spirituálnej genézy. V prípade faraónskeho chrámu musíme vždy najprv skúšať presne určiť, aká téma je zdôraznená.“
Schwaller de Lubicz: „Chrám v človeku“ 1949

 

Takže – nič nie je SKRYTÉ pripravenému?

 

Sokol

www.kemet.sk
www.cez-okno.net
vydavateľ a šéfredaktor

 

Diela Schwallera de Lubicz v angličtine:

›› The Temple of Man
›› The Temple in Man: Sacred Architecture and the Perfect Ma
›› Sacred Science: The King of Pharaonic Theocracy
›› Symbol and the Symbolic: Ancient Egypt, Science, and the Evolution of Consciousness
›› The Egyptian Miracle: An Introduction to the Wisdom of the Temple
›› Esoterism and Symbol
›› A Study of Numbers: A Guide to the Constant Creation of the Universe
›› Nature Word

›› Isha Schwaller de Lubicz – diela v angličtine (manželka Schwallera de Lubicz)

›› Lucie Lamy – diela v angličtine (dcéra Schwallera de Lubicz)


Tento článok z www.kemet.sk môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

 

Súvisiace:

Schwaller de Lubicz
http://www.kemet.sk/r-a-schwaller-de-lubicz

O mýtoch v egyptológii
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-v-egyptologii

 


Štítky: