OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Prepísanie austrálskej histórie - Spojenie s Egyptom! II.


Opýtal som sa Davida, či počas tých prvých štádií niekto z NPWS namietol alebo tvrdil, že to bol len múdry podvod. „S konečnou platnosťou nie, všetci vypadli.” Ale spoločná reakcia tých, ktorí sa rozhodli“, že áno, tak tí s tým nechceli mať nič spoločné.” Davidovi povedali, aby „na to zabudol“ a „nikomu sa o tom nezmienil ani slovom.”


Všetko bolo odeté do tajomstva, a pokým sa chýry a vrava rýchlo šírili, dúfalo sa, že celá tá nepohodlná egyptská záležitosť sa stratí a zmizne v austrálskej divočine. Odpovedajúc na moju otázku týkajúcu sa toho, ktoré ulice mu boli dostupné pri obrátení tých lží a popieraní pochádzajúcich od NPWS a ďalej, zdôraznil, že ak by naďalej namietal, bol by „v nebezpečenstve straty akýchkoľvek kontraktov.”

Pri skúmaní Pôvodnej histórie a náuky sme ja a moji kolegovia prijali podnety od Starešinov a strážcov oblasti.

Svedectvo tety Beve a Davida sú konečným slovom – niektoré z glyfov na Centrálnom pobreží Nového Južného Walesu sú egyptské. Čokoľvek ten nemenovaný „nepríčetný Juhoslovan“ vytesal, Alan Dash videl, alebo prešibaní študenti vyryli, je len chápanie histórie bielym človekom… ospravedlňujúci príbeh, ktorý bol slepo prijímaný v priebehu storočí.

Náš súhrn je jednoduchý; správa, ako je podaná (nie upravená alebo prikrášlená), informácie, o ktoré sa s nami podelili Pôvodní strážcovia náuky a kultúry. Napokon, boli tu, keď sa to stalo.

Pre mojich kolegov a mňa, konečné slovo tejto debaty patrí prvej zaznamenanej zmienke o Kariongsko/Egyptskom súlade.

King Bungaree bol vysoko uznávaným Pôvodným Starešinom regiónu, a v roku 1896 bol uverejnený súhrn jeho Snívajúcich príbehov a miestnych znalostí. V Kariongskom Snívajúcom príbehu sa zmienil o „dvoch bratoch”, ktorí sem prišli vo „veľkých kanoe.”

Postihlo ich nešťastie a jeden, ktorého „uštipol had“,” umrel a bol „pochovaný“ v blízkosti stien.

Traja Pôvodní strážcovia náuky stoja zjednotení vo svedectve a z nášho pohľadu žiadne otázky autenticity už viac nie sú problémom. Je to dielo egyptských rúk, to je definitívne, a rovnako je to dôkaz ich prítomnosti všade v okolí tohto náleziska, a na mnohých iných miestach. Domnievame sa, že na týchto stenách sú aspoň dve rozprávania, a že ten najnovší záznam podrobne opisuje príchod a tragédie spojené s dvomi faraónovými synmi.

Pisár pre Nefer-Djeseb a Nefer-Ti-Ru učinil záznam o „uviaznutí v tejto nešťastnej krajine” a že ich šance na návrat boli nepatrné.

Zažili „sucho”, a z neuvedených dôvodov sa Nefer-Ti-Ru vydal „smerom na západ” na „dve obdobia.” Žiaľ, keď sa vracal, „uštipol“ ho „had“, nie raz, ale dvakrát, zomrel a bol pochovaný v blízkosti tých dvoch stien.

Na najjednoduchšej úrovni parafrázujú tie tri vety egyptské rozprávanie, ako ho poskytol Ray Johnson. Bol prvým, kto chápe, prečo predchádzajúci akademici zamietli symboly ako náhodnú zmes starovekých písem; žiadny z nich nepoznal tú najstaršiu formu egyptského hieroglyfu - Protoegyptskú.

 


Johnson odišiel do Egypta a predstavil svoj výskum generálnemu riaditeľovi Múzea v Káhire, Dr. Abu Dhia Ghazi, ktorý potvrdil, že jeho interpretácia je správna.

 

 

Ale to ešte vôbec nie je koniec tejto významnej objavujúcej sa pravdy.

Sme presvedčení, že tá mladšia skupina rytín je možno 4 770 rokov stará, ale ten starší príbeh by sa mohol datovať oveľa, oveľa ďalej do minulosti. Keď som so svojimi kolegami požiadal o radu ohľadom toho, ako dávno a odkiaľ tá inšpirácia prišla, odpoveď bola vždy rovnaká; každá kmeňová skupina, ktorú sme stretli alebo spoznali, nesie jeden konštantný, jeden Snívajúci príbeh, ktorý prekračuje hranice: Sedem Sestier, Plejády.

Na tých stenách tušíme ten istý príbeh, v kameni je zaznamenané nadpozemské miesto a priama genetická účasť.

Nateraz je to o Kariong všetko.

Mohol by som to prediskutovať podrobnejšie, ale rytiny sú príliš detailné, obsahujú asi 3 000 slov. V novembrovom/decembrovom vydaní New Dawn zachádzame do väčších podrobností a oddeľujeme tie dva opisy - jeden pozemského pôvodu a jeden z hviezd.

Naším cieľom bolo ustanoviť autentickosť náleziska, a kvôli tejto pravde tieto dve pieskovcové steny a s nimi spojená archeológia prepíšu austrálsku a svetovú históriu. Nastoľujú otázky týkajúce sa toho, prečo sem Egypťania prišli, a podnietili základné domnienky učinené ohľadom úlohy, akú mali austrálski Pôvodní ľudia v globálnych prehistorických dobách a v genetike.

Dlho predtým, než sa Egypťania alebo ktorákoľvek rasa doplavili do Austrálie, plavili sa ľudia z tohto kontinentu k iným kontinentom po celom svete.

V mnohých z našich článkov a knihách predstavujeme množstvo dôkazov dokladajúcich skutočnú prítomnosť Pôvodných na mnohých miestach, a samozrejme, Egypt je prominentnou destináciou, o ktorej sa podrobne diskutuje v našej prvej knihe „Vytvorenie Novej mapy sveta.”

Mumifikácia, ako pri skorších príkladoch, ktoré sme predstavili, sa považuje za niečo jedinečne egyptské. Nie je. Mumifikácia je bežným pohrebným obradom Pôvodných a vyskytuje sa na rozličných miestach Austrálie.

Jedno mumifikované telo, spolu s kanoe použité pri týchto rituáloch ukradli členovia Shervetskej expedície z Darnley Island (Torres Strait) v roku 1875.

Na okamih ignorujúc pochybnú etiku takého znesvätenia, stojí za to poznamenať, že „svetovo uznávaný lekársky vedec Sir Raphael Cilento, ktorý skúmal to telo, vyhlásil, že incízie a metóda balzamovania sú rovnaké ako tie, ktoré sa využívali v Egypte počas 21. až 23. dynastie pred viac ako 2 900 rokmi.”

 

 

A nedávno učinil tím vedcov z Britského múzea vyhlásenie, že „eukalyptová živica (nájdená len v Austrálii), objavená od 1000 rokov pred Kristom dopredu, sa používala v Egypte pri balzamovaní mŕtvych,” čo ďalej demonštruje toto pradávne spojenie medzi Austráliou a Egyptom. [1]

Čo je potrebné pochopiť, je to, že vplyv Pôvodných v Egypte sa netýka len vyšších ríš ezoteriky, obmedzených na pár vyvolených, ale že sa šíril krajinou...

To je ten prípad, správa v Cairo Times (1982) uvádzajúca, že,
„archeológovia pracujúci vo Fayum, v blízkosti Siwa Oasis odkryli fosílie kengúr iných austrálskych vačkovcov” sa zdá byť predsa iným spôsobom novej formulácie zrejmého. [2]

V čom je možno najslávnejší príklad dlhodobej austrálsko-egyptského formálneho spojenia, je objavenie tucta drevených bumerangov v hrobke kráľa Tut, každý s jedinečným dizajnom a typickým Pôvodným vzorkovaním, by mal spôsobiť obrovský nepokoj v rámci austrálskych akademických kruhov. Namiesto toho sa stretol s ohlušujúcim tichom.

Je to apatia? Alebo nekonvenčná pravda masívnych proporcií? [3] [4] [5]

Mojich kolegov a mňa nedávno kontaktovali počas 3 dní 3 samostatné zdroje, a v každom prípade (prekážka jedného špecifického zužovania zamerania), tá správa bola taká identická, ako bola udivujúca; zlato použité v hrobke Tut nieslo austrálsky „podpis“. Odvtedy sa pokúšame zohnať dôkazy pre toto tvrdenie.

Stav vecí je taký, že prebiehajú práce.

 

Starovekí Egypťania v Austrálii

Nič z tohto nie je možné nájsť v učebniciach ani v školských osnovách v žiadnej časti Austrálie.

To, z čoho som smutný je fakt, že toto nápadné vynechanie z austrálskej histórie nestojí osamotené; je to len jedna kapitola z viacerích.

Rovnako je potrebné uznať, že Egypťania boli jediným z mnohých národov, ktoré prišli do kontaktu s Prvými Austrálčanmi.

• Feničania
• Číňania
• Vikingovia
• Španieli
• Portugalci
• Americkí Indiáni,

...všetci sa prechádzali na týchto pobrežiach oveľa skôr ako Cook.

A všetci, hlavne Briti, zostali počas nejakého obdobia a odišli, keď boli vyzvaní...

Tak veľa sa toho stratilo a bolo odcudzené od invázie, ale v duchu Wirritjin (Snívanie čiernych ľudí a bielych ľudí) odhaľujú Pôvodní strážcovia náuky tajomstvá, ktoré predtým nikdy nezdieľali, z minulosti a dedičstva, ktoré nikdy nebolo zabudnuté – len ukryté, pokým nenastane ten správny čas.

 

Referencie

[1] ‘Australia’s unwritten history’, Walkabout, August 1967, pp. 19-23.
Parafrázované: [V]o februári 1964 bol na nálezisku starovekého mesta v Jordánskom údolí nájdený hrob ženy, pravdepodobne 1 000 rokov pred Kristom. Skúmanie tela naznačovalo, že na jeho balzamovanie sa použil eukalyptový olej. Jedinými vtedajšími zdrojmi takého oleja boli gumovníkové stromy Austrálie a Novej Guinei. Teraz, samozrejme, sú relatívne bežné v zámorí, ale len odvtedy, ako Baron von Mueller zaviedol výmenu semien medzi Austráliou a inými časťami sveta…
[Terry 1967: p. 21]
[2] Paul White. “The Oz-Egyptian Enigma,” Exposure 2, no 6, 1996
[3] “The Tutankhamen Exhibit - Other Items”, Tour Egypt
[4] “Tutankhamen Tomb”, Suite 101
[5] Robin Stummer, 23rd Mar. 1997,”Brit brains solve the Riddle of the ‘rang- Robin Stummer on the Scientist putting the boom in boomerangs”, The Independent.

 

Steven Strong

Foto: Steven Strong, Dr. Hans Dieter von Senff

Zdroj: http://wakeup-world.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

VIDEO: Steven Strong: Starovekí Egypťania v Austrálii (?!)
http://www.kemet.sk/clanok/archeologia/steven-strong-staroveki-egyptania...

 


 

 

Sekcie: 
Autori: