OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Pradávne mestá pod pieskami Gízy I.


„Planina Gíza a stará Káhira sú popretkávané podzemnými priechodmi, šachtami, prírodnými jaskyňami, jazerami a komorami, ktoré obsahujú prekvapujúce artefakty, ale egyptské úrady nie sú pripravené na ich odhalenie verejnosti". Aby sme úplne rozumeli tajným informáciám v Biblii, je dôležité pochopiť rozsah podzemného systému tunelov a s ním spojených komôr, ktoré existujú pod povrchom plošiny s pyramídami, pretože práve tam sa rozvíjali hlavné prvky učení Školy mystérií.


Čo sa stalo pod pieskami pred tisíckami rokov, dnešné knihy o histórii nereflektujú, a objavy učinené za posledných osem desaťročí to potvrdzujú.

Oblasť Oázy Fayum, len pár kilometrov od hraníc s Memphis Nome, predstavuje nezvyčajné nálezisko. Bolo to v tomto bujnom, úrodnom údolí, kde faraóni, nazývajúc samých seba „majstrami kráľovských lovov", rybárčili a lovili s pomocou bumerangu (1), jazero Moeris kedysi ohraničovalo oázu Fayum a na jeho brehoch sa nachádzal slávny Labyrint, ktorý popisoval Herodotos ako „nekonečný div pre neho".

V Labyrinte sa nachádzalo 1 500 miestností a rovnaký počet podzemných komôr, ktoré grécky historik nemal povolené preskúmať. Podľa kňazov Labyrintu, „priechody boli záhadné a zložité", navrhnuté tak, aby poskytovali bezpečnosť pre početné zvitky, o ktorých hovorili, že boli ukryté v podzemných izbách.

Ten masívny komplex urobil na Herodota dojem a hovoril v úžase o tej štruktúre:

 


Videl som tam dvanásť pravidelne rozmiestnených palácov, ktoré navzájom medzi sebou komunikovali, oddelených terasami a usporiadaných okolo dvanástich siení. Je ťažké uveriť, že sú dielom človeka. Steny sú pokryté vytesanými postavami, a každý dvor je nádherne vybudovaný z bieleho mramoru a obklopený kolonádou. Vedľa kraja, kde končí labyrint, je pyramída, dvesto štyridsať stôp vysoká, na nej sú vytesané veľké postavy zvierat a podzemný priechod, ktorým je do nej možné vstúpiť. Bolo mi veľmi dôveryhodne povedané, že podzemné komory a priechody spájajú túto pyramídu s pyramídami v Memphise.


 

 

 

Podzemné priechody spájajúce pyramídy

Pyramídy v Memphise boli pyramídami v Gíze, pretože Gíza sa pôvodne nazývala Memphis (pozrite odkaz, „Gíza, kedysi Memphis" na Nordanovej mape z Cestovaní v Egypte a Núbii, 1757, na strane 152 predchádzajúcej kapitoly).

Mnohí starovekí autori podporovali Herodotov záznam o podzemných priechodoch spájajúcich hlavné pyramídy, a ich dôkaz vrhol tieň pochybností na spoľahlivosť tradične prezentovanej egyptskej histórie. Crantor (300 pred Kristom) tvrdil, že v Egypte boli určité podzemné stĺpy, ktoré obsahovali zapísaný kamenný záznam predhistórie, a tie tvorili líniu s prístupovými cestami spájajúcimi pyramídy.

Iamblichus, sýrsky predstaviteľ Alexandrijskej školy mystických a filozofických štúdií štvrtého storočia, vo svojej oslavovanej štúdii, O Mystériách, obzvlášť o tých patriacich Egypťanom, Chaldejcom a Asýrčanom, zaznamenal tieto informácie o vchode do Veľkej Pyramídy cez telo Sfingy (2):

 


Tento vchod, ktorý je v našej dobe zatarasený pieskom a nečistotami, je stále možné sledovať medzi prednými nohami prikrčeného kolosu. Kedysi bol uzatvorený bronzovou bránou, ktorej tajný prameň mohol prevádzkovať len Mág. Bola chránená verejným rešpektom, a istý druh náboženského strachu zachovával jej nedotknuteľnosť lepšie, než by to dokázala ozbrojená ochrana. V bruchu Sfingy boli vytesané chodby vedúce k podzemnej časti Veľkej Pyramídy.

Tieto chodby boli tak šikovne poprekrižované pozdĺž ich smeru do pyramídy, že pri vydaní sa do priechodu bez sprievodcu cez túto sieť by sa človek nevyhnutne vrátil do východiskového bodu.


 

V starovekých Sumerských valcových pečatiach bolo zaznamenané, že tajný príbytok Anunnaki bol:

 


„podzemným miestom... do ktorého sa vstupuje tunelom, jeho vchod je ukrytý pod pieskom a ktorý nazývajú Huwana... jeho zuby sú ako zuby draka, jeho tvár je ako tvár leva".


 

Ten pozoruhodný starý text, žiaľ fragmentovaný, dodal, že „On [Huwana] sa nedokáže pohnúť dopredu, ani sa nedokáže pohnúť dozadu", ale liezli na neho zozadu a cesta do „tajného príbytku Anunnaki" už viac nebola zahradená.

Sumerský záznam poskytoval pravdepodobný popis Sfingy s hlavou leva v Gíze, a ak to veľké stvorenie bolo skonštruované na to, aby chránilo alebo uzatváralo staroveké schodiská a priechody vedúce k podzemným oblastiam pod ňou a okolo nej, potom bol jej symbolizmus ten najvhodnejší.

Miestna arabská náuka z 19. storočia tvrdila, že pod Sfingou existujú tajné komory obsahujúce poklady alebo magické objekty. Tá viera sa opierala o spisy rímskeho historika z prvého storočia, Plínia, ktorý napísal, že hlboko pod Sfingou je ukrytá „hrobka vládcu nazývaného Harmakhis, ktorá obsahuje veľký poklad", a, čo je dosť zvláštne, samotnú Sfingu kedysi nazývali „Veľká Sfinga Harmakhis, ktorá stojí na stráži od čias Nasledovníkov Hóra".

Rímsky historik zo štvrtého storočia, Ammianus Marcellinus, učinil dodatočné objavy ohľadom existencie podzemných krýpt, ktoré sa zdali, že vedú do vnútrajška Veľkej pyramídy (3):

 


Nápisy, o ktorých pradávni tvrdili, že boli vytesané do stien určitých podzemných chodieb a priechodov, boli skonštruované hlboko v tmavom interiéri, aby uchránili starovekú múdrosť počas povodne.


 

Rukopis, ktorý zostavil arabský spisovateľ nazývaný Altelemsani, je uložený v Britskom múzeu, a zaznamenáva existenciu dlhého, hranatého, podzemného priechodu medzi Veľkou Pyramídou a riekou Níl so „zvláštnou vecou", blokujúcou vstup do Nílu.

Vyrozprával nasledujúcu epizódu:

 


V dňoch Ahmeda Ben Toulouna vstúpila tunelom skupina do Veľkej pyramídy a našla v bočnej komore sklenený kalich zriedkavej farby a zloženia. Keď odchádzali, stratili jedného člena skupiny a keď sa vrátili, aby ho hľadali, prišiel k nim nahý a smejúc sa povedal, „Nenasledujte ma, ani ma nehľadajte", a potom sa ponáhľal naspäť do pyramídy. Jeho priatelia vycítili, že bol začarovaný.

Keď sa dozvedel o zvláštnych udalostiach pod Pyramídou, Ahmed Ben Touloun vyjadril túžbu vidieť sklenený kalich. Počas skúmania ho naplnili vodou a odvážili, potom ho vyprázdnili a znovu odvážili. Historik napísal, že sa „zistilo, že kalich mal tú istú hmotnosť, keď bol prázdny, aj ako keď bol naplnený vodou".


 

Ak je kronika presná, ten nedostatok dodatočnej hmotnosti poskytuje nepriamy dôkaz existencie výnimočnej vedy v Gíze.

Podľa Masoudiho v 10. storočí chránili podzemné chodby pod Veľkou pyramídou mechanické sochy s úžasnými schopnosťami. Jeho opis, napísaný pred tisícom rokov, je porovnateľný s robotmi využívajúcimi počítač, aké sa dnes ukazujú vo filmoch o vesmíre. Masoudi povedal, že automaty boli naprogramované pre neznášanlivosť, pretože zničili všetko „okrem tých, ktorí podľa ich riadenia boli hodní vstupu".

Masoudi tvrdil, že:

 


„napísané záznamy Múdrosti a znalostí v rôznych umeniach a vedách boli ukryté hlboko, aby mohli zostať ako záznamy pre úžitok tých, ktorí by ich potom dokázali pochopiť".


 

To je fenomenálna informácia, keďže je možné, že od čias Masoudiho, „toho hodné" osoby videli záhadné podzemné komory. Masoudi priznal:

 


„Videl som veci, ktoré človek neopíše kvôli strachu, že by ľudia pochybovali o jeho inteligencii... ale predsa som ich videl".


 

V tom istom storočí, ďalší spisovateľ, Muterdi, poskytol popis bizarného incidentu v úzkom priechode pod Gízou, kde bola skupina ľudí zdesená, keď videla, ako jedného člena ich skupiny rozdrvili kamenné dvere na smrť, ktoré, sami od seba, náhle vykĺzli zo steny priechodu a uzavreli chodbu pred nimi.

 

Poznámky

1. Professor Gaston Maspero, The Dawn of Civilization, 1901, p. 517
2. Histoire de la Magie; based in part upon the authority of lamblichus, from On the Mysteries, particularly those of the Egyptians, Chaldeans and the Assyrians
3. Ammiani Marcellini Rerum Gestaruum Libri, Leipzig, 1875

 

Tony Bushby

Výňatok z kapitoly 8 „Tajomstvo Biblie" z časopisu NEXUS MAGAZINE APRÍL-MÁJ 2004

Zdroj: http://www.galactic-server.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

 


 

Sekcie: 
Autori: 
Štítky: