OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Pradávne mestá pod pieskami Gízy II.


Herodotos povedal, že mu egyptskí kňazi predniesli svoju starobylú tradíciu „vytvárania podzemných miestností" pôvodnými staviteľmi Memfisu. Najstaršie nápisy preto naznačovali, že existoval nejaký druh rozsiahleho komorového systému pod povrchom oblastí obklopujúcich Sfingu a pyramídy.


Tie staré záznamy boli potvrdené, keď seizmickým prieskumom objavili prítomnosť veľkej dutiny, ktorá viedla v roku 1993 na nálezisko. Ten objav bol verejne uznaný v dokumente nazvanom Záhada Sfingy, premietanom obecenstvu 30tich miliónov ľudí v NBC TV.

Existencia komôr pod Sfingou je dobre známa. Egyptské úrady potvrdili ďalší objav v roku 1994; jeho odhalenie oznámili v novinách titulkom, „Záhadný tunel v Sfinge":

 


Pracovníci opravujúci Sfingu objavili staroveký priechod vedúci hlboko do tela záhadného monumentu.


 

Vedúci Starožitností v Gíze, Zahi Hawass, povedal, že nie je žiadny spor ohľadom toho, že ten tunel je veľmi starý. Avšak, to, čo je nejasné, je: kto ten priechod vybudoval?

Prečo? A kam vedie...? Pán Hawass povedal, že nemá žiadne plány s odstránením kameňov blokujúcich vchod. Tajný tunel sa vnára do severnej strany Sfingy, asi na polceste medzi vystretými labami a jej chvostom.(4)

Populárny predpoklad, pravý portál Sfingy do Veľkej Pyramídy pretrval s prekvapujúcou vytrvalosťou. Tá viera bola podložená 100-ročnými plánmi pripravovanými Zasvätencami, ukazujúc, že Sfinga bola ozdobou podporujúcou sieň, ktorá komunikovala so všetkými Pyramídami ožarovaním podzemných priechodov. Tie plány boli skompilované z informácií pôvodne objavených predpokladaným zakladateľom Rádu Rozekruciánov, Christianom Rosenkreuzom, ktorý údajne prenikol do „tajnej komory pod zemou" a našiel tam knižnicu plnú kníh tajných vedomostí.

 


Boli vytvorené schematické nákresy z informácií, ktoré vlastnili archivári tajnej školy pred vyčistením piesku v roku 1925, a odhalili skryté dvere, zabudnuté prijímacie siene, malé chrámy a iné kryty. (Tie plány sú zahrnuté v časti „Hlavný plán" na konci knihy.)


 

Znalosti škôl mystérií boli posilnené sériami významných objavov v roku 1935, ktoré poskytli dôkaz o doplnkových chodbách a komorách spájajúcich oblasť pod Pyramídami. Komplex v Gíze ukázal hlavné prvky toho, že to bolo úmyselne postavené, zjednocujúc konštrukciu so Sfingou, Veľkou Pyramídou a Chrámom Slnečných ľudí priamo navzájom súvisiacich, nad a pod zemou.

 

Komory objavené prostredníctvom prienikového radaru

Komory a priechody objavené prostredníctvom zariadenia zložitého seizmografu a radaru prenikajúceho do zeme (GPR) za posledných pár rokov ustanovili presnosť plánov. Egypt tiež úspešne využíva sofistikované satelity pre identifikáciu nálezísk pochovaných pod povrchom v Gíze a na iných miestach. Neobvyklý sledovací systém bol použitý na začiatku roku 1998 a bolo presne určené umiestnenie 27 nevykopaných nálezísk v piatich oblastiach.

Deväť z tých nálezísk je na východnom brehu Luxoru a ďalšie sú v Gíze, Abú Raváši, Sakkáre a Dašúre. Výpisy z oblasti v Gíze ukazujú takmer nepochopiteľné množstvo tunelov ako siete a komôr križujúcich oblasť, pretínajúcich a preplietajúcich sa navzájom ako mriežka rozširujúca sa cez celú planinu.

S projektom sledovania priestoru sú egyptológovia schopní určiť miesto hlavného náleziska, jeho pravdepodobný vchod a veľkosť komôr pred začatím vykopávok.

Pozornosť sa venuje obzvlášť trom tajným lokalitám:

 


1. Oblasť v púšti niekoľko stoviek metrov západne/juhozápadne od pôvodného umiestnenia Čiernej pyramídy, okolo ktorej sa v súčasnosti buduje masívny systém betónových stien vysokých sedem metrov, pokrývajúcich osem štvorcových kilometrov
2. Staroveká cesta, ktorá spájala chrám v Luxore s Karnakom
3. „Cesta Hóra" cez severný Sinaj

 

Poznámky

4. The Sydney Morning Herald, II October 1994

 

Tony Bushby

Výňatok z kapitoly 8 „Tajomstvo Biblie" z časopisu NEXUS MAGAZINE APRÍL-MÁJ 2004

Zdroj: http://www.galactic-server.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

 


 

Sekcie: 
Autori: 
Štítky: