OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Pradávne mestá pod pieskami Gízy VII.


Záznam zo 17. storočia zaznamenal ďalší príbeh o robotovi. V strednom Anglicku našli zvláštnu hrobku obsahujúcu robota, ktorý sa pohyboval, keď votrelec stúpil na určité kamene na podlahe jaskyne. V tom čase bola rozekruciánska diskusia na vrchole, takže sa rozhodlo, že hrobka patrila rozekruciánskemu zasvätencovi. Vidiečan hrobku objavil, vstúpil do nej a našiel interiér jasne osvetlený lampou visiacou zo stropu.


Ako kráčal smerom k svetlu, jeho hmotnosť stláčala kamene podlahy a zrazu sa sediaca postava v ťažkom brnení začala pohybovať. Mechanicky sa postavila na nohy a udrela lampu železnou palicou zničiac ju a takto efektívne zabrániac objaveniu tajnej látky, ktorá zachovávala plameň. Ako dlho lampa horela nebolo známe, ale správa hovorí, že to bolo počas značného počtu rokov.


Takto bolo oznámené odkrytie strateného mesta v jedných z mnohých novín, Sunday Express zo 7. júla 1935.
Svet sa dozvedel o objave „tajného" Egyptského mesta (1935)

 

Nezahrnuté v článku z časopisu NEXUS MAGAZINE:

Komentár

V knihe "JASKYŇA PREDKOV" (http://www.martinus.sk/?uItem=7359, pozn. red.) hovorí Tibeťan Lobsang Rampa (http://www.kemet.sk/rubrika/lobsang-rampa, pozn. red.) o týchto druhoch lámp (krátky úryvok):

„Jeden sled obrazov ukázal skupinu zamyslených mužov projektujúcich to, čo nazývali časovou schránkou (a čo my nazývame jaskyňou predkov), kde by pre neskoršie generácie uložili fungujúce modely strojov a úplný obrazový záznam svojej kultúry a jej slabín. Nesmierne stroje vyhĺbili prahornú skalu. Mnoho mužov tam inštalovalo modely a stroje. Videli sme, ako boli na určené miesto vyzdvihnuté gule s chladným svetlom, z neškodnej rádioaktívnej látky, vydávajúcej svetlo milióny rokov. Neškodnej v tom zmysle, že ľuďom neškodila, aktívnej preto, že dokázala vydávať svetlo takmer do konca vekov.

Zistili sme, že ich jazyku rozumieme, načo nám bolo podané vysvetlenie, že k nám reč prichádza telepaticky. Rovnaké komory, čiže časové schránky, boli ukryté pod pieskom Egypta, pod jednou pyramídou v Južnej Amerike a na určitom mieste Sibíri. Každé bolo označené symbolom onej epochy - Sfingou. Videli sme jej mohutné sochy, ktoré nevzišli z Egypta. O jej podobe sa nám dostalo vysvetlenie. Človek a zvieratá spolu v tých dávnych dobách hovorili a pracovali.
 
Mačka bola pre svoju silu a inteligenciu považovaná za najdokonalejšie zviera. Aj človek sám je zviera, a tak predkovia vytvorili postavu veľkého mačacieho tela na zdôraznenie tejto sily a húževnatosti a na ne umiestnili poprsie s hlavou ženy. Hlava mala vyjadrovať ľudskú inteligenciu a rozum, zatiaľ čo prsia naznačovali, že človek a zviera môžu prijímať duchovnú a duševnú potravu jeden od druhého. Tento symbol bol vtedy rovnako rozšírený, ako je v dnešnej dobe socha Buddhu, Dávidova hviezda či kríž.

Videli sme oceány s veľkými plávajúcimi mestami, ktoré sa pohybovali od jednej krajiny k druhej..."

 

- koniec -

 

Tony Bushby

Výňatok z kapitoly 8 „Tajomstvo Biblie" z časopisu NEXUS MAGAZINE APRÍL-MÁJ 2004

Zdroj: http://www.galactic-server.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

 


Sekcie: 
Autori: