OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Pradávne mestá pod pieskami Gízy IV.


"Jeho tajné umiestnenie bolo nedávno odhalené vybranej skupine ľudí, ktorí dostali povolenie mesto preskúmať a nafilmovať. Existuje v obrovskom prírodnom systéme jaskýň pod planinou v Gíze, ktorý sa rozprestiera vo východnom smere pod Káhirou. Jeho hlavný vstup je zvnútra Sfingy so schodmi vytesanými do skaly, ktoré vedú dolu do jaskyne pod podložie rieky Níl."

Zatiaľ čo Selim Hassan skúmal v tejto oblasti v roku 1935, povedal: "Dúfame, že po odstránení vody nájdeme nejaké dôležité monumenty. Celková hĺbka série šácht je viac ako 40 metrov alebo viac ako 125 stôp... V priebehu čistenia južnej časti podchodu sa našla veľmi jemná hlava sochy, veľmi výrazná v každom detaile tváre."


Podľa správy bola socha vynikajúco vyrezanou bustou kráľovnej Nefertiti, popísanou ako „krásny príklad zriedkavého typu umenia uvedeného za Amenhotepovej vlády”. Miesta výskytu tejto sochy sú dnes neznáme.

 


Správa takisto popisovala iné komory a miestnosti pod pieskami, všetky poprepájané tajnými a bohato zdobenými priechodmi. Dr. Selim Hassan odhalil, že nielen vnútorné a vonkajšie dvory, ale že tiež našli miestnosť, ktorú nazvali „Kaplnka obetných darov”. Bola vytesaná do obrovského, skalnatého východu horniny medzi Campbellovou hrobkou a Veľkou Pyramídou.


 

V strede kaplnky sú tri bohato zdobené stĺpy, stojace v rozložení v tvare trojuholníka. Tie stĺpy sú v tejto štúdii vysoko výzamné body, pretože ich existencia je zaznamenaná v Biblii. Záver vyplývajúci z toho je ten, že Ezra, zasvätený pisár (397 pred Kristom) poznal podzemné rozloženie priechodov a komôr v Gíze.

Jozefus v prvom storočí napísal, že Enoch zo Starého Zákona slávne skonštruoval podzemný chrám, pozostávajúci z deviatich komôr. V hlbokej klenbe vnútri jednej komory s tromi vertikálnymi stĺpmi, umiestnil zlatú tabuľu v tvare trojuholníka, nesúcu absolútne meno Božstva (Boh).

Popis Enochových komôr bol podobný ako popis Kaplnky obetných darov pod pieskom, práve na východ od Veľkej Pyramídy.

Predsieň viac ako pohrebná komora, ale „bezpochyby miestnosť zasvätenia a prijímania“ (5) bola nájdená vyššie na planine, bližšie k Veľkej Pyramíde a na hornom konci nakloneného priechodu, zatínala sa hlboko do skaly na severozápadnej strane Komory obetných darov (medzi Komorou obetných darov a Veľkou Pyramídou). V strede komory je 12-stôp dlhý sarkofág z bieleho vápenca Turah a zbierka jemných alabastrových nádob.

V stenách sú krásne vytesané scény, nápisy a emblémy, obzvlášť tie lotosového kvetu. Popisy alabastrových nádob a emblematického lotosového kvetu má významné paralely s tým, čo bolo nájdené pri chrámovom workshope na summite Mt Sinai/Horeb prostredníctvom Sira Williama Petrieho v roku 1904. (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_ciencia_futuretechnology.h...)

Boli objavené podzemné miestnosti, komory, chrámy a siene, niektoré s vertikálnymi kruhovými kamennými podpornými stĺpmi, a iné so stenami s vyrezávanými jemnými postavami bohýň odetých v krásnych odevoch. Správa Dr. Selima Hassana popisovala ďalšie veľkolepo vyrezané postavy a mnohé krásne sfarbené fresky. Boli urobené fotografie a jeden autor a výskumník, ktorý ich videl, H. Spencer Lewis zaznamenal, že na neho tie obrazy spravili „hlboký dojem”. Nie je známe, kde sú tie zriedkavé exempláre umenia a pamiatky dnes, ale boli také chýry, že boli pašované mimo Egypta do súkromných zbierok.

Predchádzajúce podrobnosti sú sčasti obsiahnuté v rozsiahlej správe Dr. Selima Hassana, ktorú vydala v roku 1944 Government Press Káhira, pod názvom Vykopávky v Gíze (10 zväzkov). Avšak, to je len skutočný fragment z celej pravdy toho, čo je pod oblasťou Pyramíd. V poslednom roku čistenia piesku pracovníci odkryli najúžasnejší objav, ktorý udivil svet a pritiahol pozornosť medzinárodných médií.

 


V dobe návštevy Herodota tam boli dve veľké pyramídy s „kolosálnymi" sediacimi postavami na vrchu v strede jazera Moeris. Toto je rytina jednej z tých pyramíd pred rokom 1851

 

„Mesto" hlboko v obrovskej prírodnej jaskyni

Archeológovia poverení objavením boli „udivení” tým, čo odkryli, a vyhlásili, že to mesto bolo najkrajšie naplánované zo všetkých, ktoré kedy videli. Je plné chrámov, vidieckych obydlí maľovaných pastelom, dielní, stajní a iných budov zahŕňajúcich palác. Spolu s inými modernými zariadeniami, hydraulickými podpovrchovými vodnými odtokovými kanálmi, má dokonalú kanalizačnú sústavu.

 


Zvláštna otázka, ktorá vyvstáva je: kde je to mesto dnes?


 

Jeho tajné umiestnenie bolo nedávno odhalené vybranej skupine ľudí, ktorí dostali povolenie mesto preskúmať a nafilmovať. Existuje v obrovskom prírodnom systéme jaskýň pod planinou v Gíze, ktorý sa rozprestiera vo východnom smere pod Káhirou. Jeho hlavný vstup je zvnútra Sfingy so schodmi vytesanými do skaly, ktoré vedú dolu do jaskyne pod podložie rieky Níl.

Expedícia zniesla dolu generátory a nafukovacie člny a cestovala pozdĺž podzemnej rieky, ktorá viedla k jazeru širokému jeden kilometer. Na brehoch jazera sa túli mesto a trvalé osvetlenie poskytujú veľké krištáľové gule zasadené do stien a stropu jaskyne. Druhý vstup do mesta sa nachádza na schodoch vedúcich hore k podzemiu koptského kostola v starej Káhire (Babylon). Podľa výňatku z rozprávaní o ľuďoch „žijúcich v Zemi" uvedených v knihe Genesis, Jašer a Enoch, je možné, že to mesto sa pôvodne nazývalo Gigal.

Natočila sa filmová metráž expedície a následne sa vyrobil dokument nazvaný Komora z hĺbky, ktorý sa premietal súkromne. Pôvodne sa zamýšľalo, že metráž sa predstaví všeobecnej verejnosti, ale z nejakého dôvodu to bolo odopreté.

 


Z mesta priniesli viacstranný sférický krištáľový objekt veľkosti basebalovej lopty, a na nedávnej konferencii v Austrálii predviedli jeho nadprirodzenú povahu. Hlboko vo vnútri pevného objektu sú rôzne hieroglyfy, ktoré sa pomaly obracajú ako strany knihy, keď to mentálne žiada ktokoľvek, kto objekt drží. Tento pozoruhodný predmet odhalil neznámu formu technológie a nedávno bol odoslaný na analýzu do NASA.


 

Historické dokumenty zaznamenali, že v priebehu 20. storočia boli v Gíze a hore Sinaj učinené ohromné objavy, o ktorých sa dnes nehovorí, a sú tu tiež egyptské chýry ohľadom objavu ďalšieho podzemného mesta vyskytujúceho sa v rozsahu 28-míľového okruhu Veľkej Pyramídy. V roku 1964 bolo objavených viac ako 30 enormných viacúrovňových podpovrchových miest v dávnom tureckom kráľovstve Kappadokia.

Jedno mesto samotné obsahovalo obrovské jaskyne, miestnosti a siene, ktoré archeológovia odhadovali, že podporovali až 2 000 domácností, poskytujúc obytné priestory pre 8 000-10 000 ľudí. Ich skutočná existencia predstavuje dôkaz, že mnoho takých podzemných svetov leží pod povrchom Zeme a čaká na objavenie.

Vykopávky v Gíze odhalili podzemné podchody, chrámy, sarkofágy a jedno prepojené podzemné mesto a potvrdenie, že podzemné priechody spájali Sfingu s Pyramídami, čo je ďalší krok smerom k dôkazu, že celý tento komplex je starostlivo a špecificky premyslený.

- pokračovanie -

Poznámky

5. Dr. Selim Hassan

 

Tony Bushby

Výňatok z kapitoly 8 „Tajomstvo Biblie" z časopisu NEXUS MAGAZINE APRÍL-MÁJ 2004

Zdroj: http://www.galactic-server.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

 


 

Sekcie: 
Autori: 
Štítky: