OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Prepísanie austrálskej histórie - Spojenie s Egyptom! I.


Nálezisko Kariongských glyfov je najdiskutovanejším a najkontroverznejším archeologickým náleziskom v Austrálii. Odsúdený úradmi a skeptikmi ako úplný podvod, archeologický „kalich s jedom“. Moji kolegovia a ja sme boli odsudzovaní ako „hlúpi a hlúpejší,” „klamári,” motivovaní „peniazmi”, zatiaľ čo sme pracovali „nevedeckým” spôsobom, poháňaní nevyjadrenou „agendou”...

 


Staroveké egyptské hieroglyfy objavené pri Sydney, Austrália

 


Boli nájdené v oblasti Centrálneho pobrežia Nového Južného Walesu. Nachádzajú sa tam dve pieskovcové steny, ktoré je stále nesmierne ťažké lokalizovať. Tieto steny majú takmer 300 rytín. Niektorí tvrdia, že je to náhodná zmes starovekých zápisov učinených nedávno, iní veria, že sú pravým príkladom najrannejšieho štýlu egyptského písma (protoegyptského)!

 


Je tak veľa chýrov a príbehov dokladajúcich ich prítomnosť, ale existuje pár vysvetlení, ktoré sa zdajú byť "najvhodnejšími" a stali sa „oficiálne prijatými verziami”.

 

 

Bez pochýb, dve najpopulárnejšie hovoria, že sú len škrabancami „nepríčetného Juhoslovana” vymyslenými na konci 70. rokov, alebo činmi a rytinami šibalských študentov archeológie z univerzity v Sydney na začiatku 80. rokov.

Podľa Služby národných parkov a voľne žijúcej zveri, rytiny neboli vytvorené skôr ako v roku 1983.

Náruživé presvedčenie, že to nálezisko je podvod bolo také, že moji kolegovia a ja sme sa nikdy nemohli plne odovzdať viere, že je to pravý staroveký egyptský artefakt. Pri predchádzajúcich návštevách stien sme skutočnému skúmaniu hieroglyfov venovali menej ako päť minút; oveľa bezpečnejšie bolo zamerať sa na všetku tú archeológiu s egyptským podtónom, obklopujúcou nálezisko a nechať ostatných, aby sa hádali, kto a kedy. To bolo predtým.

Keď sme však začali natáčať interview s dvomi Pôvodnými hovorcami pre nálezisko (Egypťania v Austrálii Časť 2 - http://www.youtube.com/watch?v=s_xyQ4rQ9XA), všetko sa zmenilo.

Až do toho dňa sme mali v zozname Kariongské glyfy ako „číslo 52“ v našej kolekcii 60 neobvyklých kusov dôkazov, dokladajúcich prítomnosť starovekých Egypťanov v Austrálii. Po našom rozhovore s Tetou Beve a Davidom Fitzgeraldom, glyfy sa premiestnili na „číslo 1“...

Teta Beve je jednou z posledných starešinov Darkinjung.

Je strážkyňou ženských príbehov a jednou z mála, ktorí majú právo hovoriť o Pôvodnej náuke a Vysnených príbehoch v tejto kmeňovej oblasti. Jej slovo ohľadom takých záležitostí nemôže byť popreté.

 


Až doteraz, kedykoľvek sme sa opýtali na egyptskú účasť vo vytváraní hieroglyfov v tejto oblasti, Teta Beve vždy odmietla učiniť akékoľvek verejné vyhlásenie.
Tentoraz prelomila svoje mlčanie...

 

 

Odhalila, že rytiny na dvoch stenách vytvorili „Starí Egypťania“, poznamenajúc, že jej predkovia „nám ten príbeh povedali.”

Takisto vysvetlila, prečo mnohé z rytín vyzerajú nesmierne čerstvo a dobre udržiavané, a určite neprejavujú tisícky rokov opotrebovania a oteru alebo vytváranie skalného nánosu, ako by sa dalo očakávať - v pradávnych dobách používali ženy na pravidelné čistenie rytín svoj moč.

 


Teta Beve zašla dokonca ďalej a poznamenala, že v regióne sú ďalšie vyryté hieroglyfy (z ktorých vieme o dvoch), ktoré sú „omnoho staršie” a „nie sú egyptské,” ale ich vytvorili Austrálčania!

 

 

Mohlo by to znamenať, že Egypťania sa naučili umenie písania hieroglyfmi, zatiaľ čo boli v Austrálii, počas opatery Pôvodných?

 

 

Zatiaľ čo sa predstava „začiatkov písania“ v Austrálii možno zdá byť radikálnou, nie je to tak.

Uznávaní akademici vrátane Lesley Maynard a Roberta Bednarika tvrdia, že vyryté symboly nájdené pri Panaramitee (SA) môžu byť počiatočnou inšpiráciou za všetkými formami písomnej komunikácie.

Bednarik viedol „prieskum verejnej mienky“ pre otestovanie pravdepodobnosti, že Pôvodní ľudia „vynašli” prvú abecedu/kódovanú sadu symbolov. Bednarik bol presvedčený, že niečo z umenia iných kontinentov sa podobá na Panaramitee.

Odoslal kópie siedmich neoznačených kresieb rytín (prevažne kruhov a značiek v tvare šípu ponášajúcich sa na vtáčie stopy) a požiadal ôsmich špecialistov na skalné umenie, aby určili, či sú v štýle Panaramitee alebo nie.

V skutočnosti boli všetky zo severnej a južnej Ameriky, Afriky a Európy. Skóre nesprávnych odpovedí bolo nekonečných 98 %, čo viedlo Bednarika k návrhu, že: „Nie je možné identifikovať štýl Panaramitee alebo… je to celosvetový štýl.” S výhodou spätného pohľadu a vedenia Tety Beve je teraz zrejmé, že druhá Bednarikova možnosť „celosvetového trendu” bola naozaj odpoveďou, ktorú hľadal.

 


Teta Beve poskytla v interview historickú perspektívu austrálskeho domorodca, zatiaľ čo David obraz dokončil dodaním aktualizácie bieleho človeka White-fella, plnej „romanticko–dobrodružných“ záležitostí.

 

 

David Fitzgerald bol „stavebným dodávateľom a neoficiálnym nálezcom náleziska” pre National Parks and Wildlife Services (NPWS) Brisbane Waters, a je pokrvným potomkom mocného bojovníka Pemulwuy.

Nálezisko si všimol prvý krát v roku 1978, aspoň 5 rokov predtým, ako NPWS začali tvrdiť, že o hieroglyfoch vedeli ako prví. David bol veľmi otvorený, keď potvrdil, že to bolo úmyselne ututlávané, a že to od neho vyžadovalo zjednávanie (a dokonca určitý stupeň „podplácania“), predtým ako mu ukázali v roku 1978 tie dve steny.

Vzali ho tam za súmraku a prinútili ho sľúbiť, že o tom nikdy nebude s nikým hovoriť. To, čo najprv uvidel, bola obrovské nahromadenie sutín zaklienených medzi dvomi stenami, kde boli viditeľné len vrchné úrovne hieroglyfov.

Zvyšok bol skrytý pod tonami smetí.

Podľa Davida sa zbierka stromov, vetiev, skál a sutín vytvorila „v priebehu dekád.” David a jeho spolupracovníci, pod vedením NPWS, si vzali „celé dva dni na vyčistenie.”

Tento pokročilý stav spustnutosti vrhol vážne pochybnosti na najpopulárnejšiu verziu predpokladanej machinácie, ktorá viedla k vytvoreniu tejto fámy. Príbeh nesiaha ďalej, ako tri roky predtým, než sa vyskytlo toto masívne čistenie.

 


Alan Dash, odborník pracujúci pre Gosford Council, našiel „nepríčetného Juhoslovana” odchádzajúceho od dvoch stien s dlátom v ruke a predpokladal, že on je zodpovedný za tie exotické graffiti...

 

 

Dash tam potom prišiel a preskúmal steny. Žeby sa tony a tony sutín nahromadili na tomto nálezisku za menej ako tisíc dní?

Pri praktickom rozpustení Dashovej verzie som s Davidom vyzdvihol možnosť, že za to boli zodpovední študenti univerzity v Sydney. Samozrejme, keďže sa tvrdí, že sa to stalo v roku 1983 a David videl, ako tie dve steny odhaľujú svoje rozprávanie o päť rokov skôr, taký scenár už nebol prijateľný.

Ale ako to často býva, mnohé lži majú svoj pôvod v pravde, bez ohľadu na to, ako poprepletaný. Áno, dátum bol rokom 1983. A áno, študenti z univerzity v Sydney boli na nálezisku a stáli medzi stenami. David by to mal vedieť – on ich tam vzal!

Ale predstava, že títo istí študenti potom vyryli celú tú galériu, mala v sebe predsa len toľko pravdy, čo sa vojde pod necht; jedna zo študentiek začala škrabať na glyf svojím nechtom, David bol ďaleko od toho, aby to na neho urobilo dojem a objasnil jej, že má ihneď prestať.

Čoskoro potom ich z náleziska odprevadil...

 

 

Steven Strong

Foto: Steven Strong, Dr. Hans Dieter von Senff

Zdroj: http://wakeup-world.com/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

VIDEO: Steven Strong: Starovekí Egypťania v Austrálii (?!)
http://www.kemet.sk/clanok/archeologia/steven-strong-staroveki-egyptania...

 


 

 

Sekcie: 
Autori: