OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Tutanchamonova Hviezdna brána II.


Následnosť truhiel (ako bábiky matriošky – ďalšia zvláštna zhoda!) sa nezdá byť náhodná, ale namiesto toho je zrejmým technologickým pokračovaním zámeru elektrického projektu!

Musím podčiarknuť, že následnosť vrstiev v „zariadení“ múmie je zoradená nasledovne: vysoko alkalická múmia s množstvom zlatých šperkov a zlatých amuletov (vyplnená vzácnymi kameňmi a vyrezávanými fajansami - pozrite keramiku a elektroniku) umiestnenými na tele v čakrových bodoch, skôr ako elektronická sústava obvodov!

Živicovo-plátenná membrána (výmenník iónov) v priamom kontakte s pevnou zlatou helmou - maskou, ktorá je v priamom kontakte s pevnou zlatou najvnútornejšou truhlou, ktorá je v priamom kontakte s ďalšími dvomi pozlátenými drevenými truhlami.

Dobre. Tento ľudský kondenzátor sa nachádzal v granitovom sarkofágu prikrytom tenkým granitovým príklopom.

 

 


01 – najkrajnejšia schránka s pozostatkami
02 – plátenná prikrývka
03 – vnútorná druhá schránka
04 – vnútorná tretia schránka
05 – najvnútornejšia štvrtá schránka
06 – granitový sarkofág
07 – truhla
08 – truhla
09 – truhla

 

 


07 – najkrajnejšia pozlátená drevená truhla
08 – stredná pozlátená drevená truhla
09 – najvnútornejšia pevná zlatá truhla
10 – pevná zlatá masková helma
11 – múmia

 

Aký mohol byť účel granitovej schránky? Aké vlastnosti má samotný granit?

Granit má vlastne vysoko piezoelektrickú vlastnosť kvôli svojmu zloženiu z kremeňa! A je jemne rádioaktívny svojím spojením so zdrojmi uránu.

Tu je jednoduché vysvetlenie (EN http://www.rmcybernetics.com/science/high_voltage/mineral_elec.htm, SK http://sk.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrick%C3%BD_jav, pozn. red.) o tom, ako funguje piezoelektrina.

Všetky staroveké posvätné chrámy po celom svete boli vyrobené z granitu! Všetky sarkofágy nájdené v Egypte sú granitové schránky. Vnútorné komory pyramíd sú tiež vyrobené z granitu a tak ďalej! Prečo?

Existuje stopa, ktorú musíme sledovať. Ale ak predpokladáme, že granit a statická elektrina sú súčasťou hádanky, ako by sme mohli spojiť pyramídy, Archu zmluvy a hrobku Tutanchamona (alebo celé Údolie Kráľov)?

Tu je geologická mapa Egypta:

 

 

Takže, pyramídy v Gíze majú komory z granitovým jadrom.

Egypt je situovaný na veľmi aktívnych seizmických zlomových líniách a jedna z nich je situovaná v blízkosti Údolia Kráľov. Sinajský polostrov je umiestnený medzi dvomi hlavnými zlomovými líniami a je zložený prevažne z granitu (obzvlášť pohorie Sinaj a okolie).

 


Oblasť Luxoru

 

Iní študovali túto záležitosť a ich teóriou je (napr. Christopher Dunn), že starovekí Egypťania vlastne využívali statickú energiu prostredníctvom umiestnenia ich budov na Leyove línie a zosilňovania zvukov.

Úplne s tým súhlasím a tu je dôvod, prečo!

Ak boli vo Veľkej Pyramíde zosilňovač a rezonátor v skutočnosti vyrobené z granitu, zberač telurickej energie bol v samotnej pyramíde. Potvrdzujem to tiež pri Tutanchamonových schránkach, ktoré boli použité aj ako zberače telurickej energie. Fungovalo to týmto spôsobom. Schránky (ako skutočné reproduktorové schránky ale s otvorom smerujúcim k zemi) boli menšie a menšie, zvyšujúc frekvenciu.

Plátenné prikrývky umiestnené medzi prvou vonkajšou schránkou a druhou schránkou so svojimi kovovými ozdobami sa správajú ako filter frekvencie.

 


Plátenná prikrývka

 


Detail plátennej prikrývky

 

Tvar striech schránok poukazuje na myšlienku koncentrácie vibrácie na ďalšiu schránku a tak ďalej, pokým vibrácia alebo zvuk nedosiahla granitový sarkofág a jeho poklop (majúc ten istý zvláštny tvar ako strecha schránok a ktoré našiel zlomené Howard Carter!).

Svätostánok bol prikrytý desiatimi vrstvami koží a plátenných tkanín a vnútorné záclony boli tiež vyrobené z plátna.

Môžem špekulovať ďalej, že celá hrobka bola vibračným, telurickým a zvukovým zberačom. Ak si preštudujete veľmi zvláštne tvary iných hrobiek v Údolí Kráľov, všimnete si, že tam existuje očividná podobnosť s katakombami alebo inými prázdnymi priestormi pod hlavnými kresťanskými kostolmi (napr. Bazilika Sv. Petra)!

 

 

Musím podčiarknuť, že všetky hrobky z Údolia Kráľov boli vykopané podľa vápencových žíl nájdených počas rezania. Som si istý, že to má čo do činenia s akustickými vlastnosťami každého náleziska.

Vyzerá to tak, že každá hrobka bola naladená špecificky v súlade s geologickou štruktúrou.

 


KV62 - Tutanchamonova hrobka

 


Viac ohľadom štrukturálneho dizajnu Tébskej nekropoly nájdete na tejto adrese.

 

- pokračovanie -

 

Florin Chiriac

Zdroj: http://ancientstartech.blogspot.ro/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne

 


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Tutanchamonove proroctvá
http://kemet.sk/rubrika/rubriky/tutanchamonove-proroctva

 


 

Sekcie: