OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

CHEOPS STAVITELEM? Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


 

Úvod k tématům

 

Vážení čtenáři, příznivci staroegyptské historie. Chtěl bych se s vámi podělit o některé poznatky z historie starověkého Egypta. V životě jsem se zabýval počítačovým programováním simulačních modelů technologických procesů. Nabízí se možnost zpracovat model činností podílejících se na přípravě materiálu, jeho přepravě a stavbě Velké pyramidy.

Cílem je přiblížit skutečnost modelem jednotlivých činností, celkového procesu stavby, časového hodnocení jednotlivých fází, jestli se vejdou do předpokládaných 20 roků a dosažení přesnosti změřené rukou špičkových odborníků. V posledním dílu seriálu B25 bude možné spustit simulační program, který zhodnotí všechny fáze procesu podle kriterií: materiál-technologie-čas-přesnost. Do hodnocení jsou okrajem zahrnuty okolní stavby uvedené v dílu A5, které se svým rozsahem blíží samotné stavbě Velké pyramidy. Každý díl seriálu přispívá svým dílem k celkovému hodnocení v posledním dílu.

Model je možné vytvořit fyzickým experimentem ve zmenšeném měřítku, což je obtížné, jak uvidíme, nebo počítačovým modelováním procesů stavby. V modelech budou použity změřené nebo změřitelné údaje v historicky doloženém kontextu nebo výsledky úspěšně (i neúspěšně) provedených fyzických experimentů v malém rozsahu s původními (nebo moderními) nástroji. I neúspěšně provedené fyzické experimenty mají svou vypovídací hodnotu-pokud nejsme schopni provést ani mini-experiment s původními nástroji, těžko mohla být tímto způsobem provedena reálná stavba.

Je možné se na problém podívat z jiného úhlu, a o to se právě pokouším. Kromě souvisejících témat, naším hlavním tématem bude stavba Velké pyramidy zvané Cheopsova neboli Chufevova.

V úvodu uvádím historické, archeologické a geografické okolnosti stavby a tím si vymezíme oblast, ve které se budeme pohybovat. V dalších dílech Vás pozvu na procházku se stavitelem během výstavby, jak probíhala.

Budeme sledovat technologie, které se mohly podílet na stavbě Velké pyramidy a dalších objektů na plošině Gíza:

Nebudeme se vyhýbat takzvaně choulostivým otázkám jen proto, abychom potvrdili teorii, které sami nevěříme.

Průběžně představíme některé profesionální archeology i amatérské badatele starověkého Egypta a jejich názory a poznatky. I amatérské poznatky mají svou váhu, protože nejsou zatíženy profesionálmi vazbami a povinnostmi.

Výzkum staroegyptských památek stále probíhá i když v obtížnějších podmínkách, tzv. neinvazivních technologií. Závěrem vám sdělím, co nám řekly experimenty, nálezy a měření.

Výsledkem seriálu bude zjištění, jak mohla nebo nemohla být Velká pyramida postavena.

 

Mojmír Štěrba

Zdroj: http://www.cheopsmodel.cz/

S láskavým dovolením autora

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“
http://www.kemet.sk/clanok/snad-jediny-dukaz-ktery-by-mohl-priblizit-sku...

Dávné technologie – technologie Bohů? 1. Gíza
http://www.kemet.sk/clanok/davne-technologie-technologie-bohu-1-giza

Mojmír Štěrba
http://www.kemet.sk/autor/mojmir-sterba


Sekcie: 
Náleziská: 
Štítky: