OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

CHEOPS STAVITELEM? 2. Předdynastický Egypt na územích mimo Egypt (KLASIKA)


Motto:
Sir Isaac Newton: “Toho co víme je kapka. Toho co nevíme je oceán.”

 

›› V minulém dílu jsme dospěli k důležitému poznání, že podmínky pro vznik pokročilé civilizace v období svrchního pleistocénu existovaly zejména v obdobích interglaciálů.

 

Archeologie

Archeologové se dříve domnívali, že zemědělství vzniklo v místech velkých civilizací v Egyptě a Mezopotamii v povodí velkých řek. Archeologické výzkumy [Matthews 2013] však prokázaly, že se obilnářství do těch oblastí dostalo poměrně pozdě z oblastí dnešního východního Turecka, Kurdistánu, údolí Jordánu s lokalitou Jericho a dalších. Jsou indicie, že dynastickému Egyptu předcházela vyspělá kultura, která po sobě zanechala zejména zemědělství i stavební památky a artefakty, jejichž zhotovení vyžaduje velmi pokročilou technologii, znalosti astronomické, matematické. Tyto kultury nebyly exkluzivně předovýchodním nebo evropským problémem, k podobnému vývoji docházelo zcela nezávisle v různých dobách na různých místech světa. [Bellwod 2005].

 

Nálezy a doklady sousedství Egypta

Nám nezbývá, než vycházet z nálezů archeologů a badatelů. Předdynastickým Egyptem se zabývá Renee Friedmanová, vedoucí expedice v Hierakonpoli a další badatelé jako archeologové Fred Wendorf, Romauld Schild, René Bauval a Graham Hancock. Než posoupíme do vzdálenějších destinací, budeme sledovat výzkum probíhající v sousedních oblastech Egypta. Vzdálenější destinace si ponecháme do samostatného tématu.

 

Západně od Egypta

Před 10.000-4.500 roky př.n.l. – v období paleolitu žili obyvatelé v saharské poušti, která však měla příznivé klima pro život, byla voda, savany plné zvěře. 100 km západně od Abu Simbel v lokalitě Nabta Playa existovala záhadná civilizace, která je předobrazem Egypta. V historii Země došlo mnohokrát ke kolapsům civilizačních uskupení, které postihly kataklyzmatické změny, povodně, pokrytím oblasti pískem nebo horninou, přičemž výdobytky civilizace zmizely a pro přeživší generace se staly nedostupnými nebo jen náhodně dostupnými. Zůstaly pouze malé připomíniky na skalách, v jeskyních, na mořském dně. O vysoké úrovni saharské kultury z doby před 10.000 lety svědčí následující obrázek, který by s velkým uspokojením přijala i Národní galerie.

 

 

Následkem fatální změny klimatu došlo v saharské oblasti ke zhroucení tehdejší civilizace a zbytky obyvatel, které se ve zhoršených podmínkách nemohly uživit, se přesunuly do povodí řeky Nil a přinesly s sebou informace, doposdud v nilském údolí nebyly.

Příznivé bylo, že ke změně klimatu nedošlo jednorázově, ale postupně, takže byl čas k uchování a přenosu informací. Saharská civilizace měla vysokou úroveň, dokazuje to obrázek. Obyvatelstvo té doby bylo v povodí Nilu zaostalé a žilo primitivním neolitickým životem. V té době bylo údolí Nilu na nižší společenské úrovni. Obyvatelé Nabta Playa se přesouvali se zhoršujícím se klimatem do nilského údolí, přinesli s sebou vědomosti, náboženství, kulturu a založili město, metropoli Hierakonpolis (nedaleko chrámu Edfu, 100 km jižně Luxoru). Odkrývání pozůstatků po prvních Egypťanech, je velmi obtížné, protože dnes je celá oblast zasypána pískem.

 

 

Byli to archeologové Fred Wendorf a Romauld Schild, kteří se v roce 1973 začali jako první více zabývat oblastí vyschlého jezera Nabta Playa, kolem kterého se nacházela stovka obydlených lokalit. Jsou tam četné skupiny vztyčených kamenů (stél) a mnoho pohřebních mohyl. Byl lokalizován kamenný kalendář podobný jako Stonehenge. Výzkum je velmi obtížný, protože oblast je pokrytá pískem mimo přístupné komunikace.

 

Východně od Egypta

Odkrytí svatyně v Göbekli Tepe ve východním Turecku je jedním ze zlomových objevů, které archeology přivádí v úžas nad nebývalým rozkvětem umění a stavební technologie. [Schmidt 2006] Byly odkryty stavby datované pomoci radiokarbonových metod na 10.000 roků př.n.l. Není to náhodný výkřik historie, ale pozoruhodná strategie svědčí o mnoha předchozích staletích lidské aktivity. Průzkum německé expedice objevil 16 kamenných kruhových struktur v průměru 30 m se sloupy výšky 2,5 m, muselo být přemístěno 200 sloupů na vrchol kopce. Z dnešního pohledu se zdá být neuvěřitelné, že lidé byli schopni pazourkovýni nástroji vytesat a přemístit bez znalosti kola, sedmitunové bloky, které posléze tesáním zdobili posvátnými motivy zvířat.

 

 

V době výstavby monumentu byla příroda mnohem bohatší na rostlinstvo i divokou faunu. Německý archeologický ústav plánuje většinu lokality konzervovat a umožnit archeologické výzkumy dalším generacím. Vyvolává to otázky o původu civilizací, protože zatím jsme nenašli jiné gigantické megalitické stavby datované do doby 11.600 let do minulosti. Výzkum však pokračuje dále.

Na východ od území Egypta se vyskytují další civilizační dokumenty ve stáří mnohokrát převyšující stáří egyptských pyramid např. Jericho (8.000 př.n.l.) a sousední oblasti východní i západní byly asi ve stejné vzdálenosti od údolí Nilu s možností infiltrace kultury do nilského údolí a k tomu docházelo – měď, zemědělství, kamenné stavby.

 

Závěr

Tak vypadalo bezprostřední sousedství Egypta. Byla dokumentována vyšší úroveň civilizace než v nilském údolí. Pro nás to znamená, že bádání o možných civilizacích je na samém začátku a nemůžeme vyloučit další objevy.

A ty přišly velmi brzo:

Německým vědcům z Institutu Maxe Plancka a Univerzity Tübingen se podařilo částečně zrekonstruovat genom 90 egyptských mumií – z doby 1700 až 400 př.n.l.. Po provedení analýzy došli k překvapujícímu závěru: Staří Egypťané nebyli Afričané, přišli z míst, kde se dnes rozkládá Turecko, Izrael, Jordánsko, Sýrie, Libanon, Gruzie a Abcházie. Ze subsaharské Afriky pocházejí až dnešní Egypťané.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/

 

Příště se přesuneme na území Egypta do Nilského údolí a budeme sledovat, jak probíhal vývoj egyptské společnosti od první dynastie.

Budme pátrat, jestli existují staroegyptské dokumenty, které by se o této skutečnosti zmiňovaly.

 


Pohled z druhé strany:
CHEOPS STAVITELEM? 2. Předdynastický Egypt na územích mimo Egypt (ALTERNATIVA)
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-2-preddynasticky-egypt-na-u...

 

Mojmír Štěrba

Zdroj: http://www.cheopsmodel.cz/

S láskavým dovolením autora

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

CHEOPS STAVITELEM? Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy
http://www.kemet.sk/clanok/cheops-stavitelem-predkladam-simulacni-model-...

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“
http://www.kemet.sk/clanok/snad-jediny-dukaz-ktery-by-mohl-priblizit-sku...

Dávné technologie – technologie Bohů? 1. Gíza
http://www.kemet.sk/clanok/davne-technologie-technologie-bohu-1-giza

Mojmír Štěrba
http://www.kemet.sk/autor/mojmir-sterba


Sekcie: 
Náleziská: 
Štítky: