OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Záhadná věda a špičkové technologie doby faraonů


ZAKÁZANÁ EGYPTOLOGIE je název knihy Erdogana Ercivana, v níž autor dokazuje, že už před tisícovkami let zasvěcení jedinci vskutku disponovali poznatky znovu objevenými až v dnešní moderní době, ať už jde o genovou technologii nebo využití radiového záření. A jak je to s Velkou (Cheopsovou) pyramidou? V současné době je vstup do ní veřejnosti zakázán. Příčina tohoto opatření souvisí s odkazem starověkých Egypťanů a s prvními technickými a vědeckými krůčky lidstva. Bezpečně víme, že nejvzdělanější jedinci z dob faraonů znali elektřinu a dokonce nechávali těžit uranovou rudu (odborníci z amerického vesmírného úřadu pro kosmonautiku se domnívají, že nitro pyramidy skrývá s velkou pravděpodobností energii odpovídající síle atomové bomby). Z uvedené knihy jsme vybrali text, naznačující, co všechno se může skrývat ve Velké pyramidě v egyptské Gíze a jak na to reagují oficiální místa - egyptologie.

Dosud bylo na západním břehu Nilu prozkoumáno více než sto staveb, které byly identifikovány jako pyramidy. Patří mezi ně i objekty nedokončené a rovněž takové, jež kvůli devastaci již téměř nelze rozeznat. Žádná z těchto památek se samozřejmě nevyrovná Velké pyramidě v Gíze.

Většina egyptologů se domnívá, že Velká pyramida byla pravděpodobně postavena pro faraona jménem Cheops (Chufu). Ale s tímto panovníkem není něco v pořádku. Teprve roku 1903 objevil W. M. F. Petrie na jihu Egypta, ve starém Usírově chrámu v Abydu, jediný portrét tohoto slavného faraona. Jedná se o jedinou dochovanou Chopsovu sochu. Je zhotovená ze slonoviny, avšak pouze 5 centimetrů vysoká. Navíc na ní není nápis „Chufu“, ale „Meddu“. Experti pokládají výraz „Meddu“ za Horovo jméno faraona Cheopse a ze všech sil se snaží, aby tato nepatrná plastika byla uznána jako podoba stavitele Velké pyramidy. Ani jim nijak zvlášť nevadí, že faraon nemá na hlavě egyptskou dvojitou korunu, která vždy byla symbolem vlády na Horním a Dolním Egyptem, ale pouze červenou korunu.

Mylná víra v Cheopse jako budovatele Velké pyramidy je především důsledkem zpráv řeckého historika Herodota a činů Brita Richarda Williama Howarda Vyseho. Hieroglyf nalezený Vysem v roce 1837 v odlehčovacích komorách nad královskou komorou Velké pyramidy nezní „Meddu“, nýbrž „Chufu“.

Chodby Velké pyramidy

Vnitřní chodby Velké pyramidy – podle egyptologů – sloužily pouze k dopravě zesnulého faraona do sarkofágu v pohřební komoře a k tomu, aby dělníci mohli poté pyramidu opustit. Nanejvýš připouštějí, že soustava chodeb měla zmást případné vylupovače hrobů. Mohutné stavby byly již ve starověku pokládány za jeden ze sedmi divů světa a egyptologové tvrdí, že byly budovány jen proto, aby ochránily hrob mrtvého faraona před loupeživými nájezdy. Tento požadavek však nesplnila žádná egyptská pyramida, ani ta Cheopsova.

Podle mého názoru nebyly egyptské pyramidy nikdy budovány jako hrobky.

Proto vědci nenalezli ani ve dvou dáhšúrských pyramidách, připisovaných faraonovi Snofruovi, ani v Medúmu nejmenší stopy po sarkofázích. Sarkofág ve Velké pyramidě v Gíze do ní musel být umístěn ještě předtím, než byla komora zakryta devíti plochými, 45 tun těžkými žulovými deskami. Soustavou chodeb by totiž sarkofág nemohl projít.

Také bych chtěl upozornit na to, že zprávy o otevření pyramidy arabským kalifem Abdallahem al-Mamúnem v roce 813 po Kristu nepatří do říše pohádek, jak se nám někteří egyptologové snaží namluvit. Ve své snaze se neopírají o historické jádro legendy, ale o fantastické pověsti o „nerozbitném skle“ a „nerezavějícím kovu“ či „prastarých mapách hvězdné oblohy“. Tyto a další záhadné předměty Arabové údajně nalezli v tajných komorách pyramidy, do nichž se možná dostali přes žulovou desku nad královskou komorou (tzv. vchod padacích kamenů).

Mohou být zmínky o tajných komorách Velké pyramidy pravdivé? Z hermetických spisů víme, že bůh Thovt znal tajemství nebes a sepsal posvátné knihy, které uschoval v tajné komoře, aby je tak zachoval budoucím pokolením. Úkryt byl vymyšlen tak dokonale, že ho mohou nalézt pouze skuteční zasvěcenci.

Mnohé výzkumy, např. švýcarského egyptologa profesora Erika Hornuznga, nebo už v roce 1907 amerického archeologa Louise P. McCarthyho dokazují, že ve Velké pyramidě se kromě těch známých nacházejí nejméně tři další komory a také další chodby. Jejich existenci a také podzemní chodbu od severovýchodního roku Velké pyramidy ke Sfinze potvrdil v roce 1996 francouzský stavební inženýr Jean Kerisél. Ovšem egyptologové tyto výzkumy zatajují. Ale proč? Možná proto, že egyptské pyramidy ve skutečnosti ochraňují smrtelné tajemství, jež souvisí se skrytými komorami.

V letech 1946 až 1990 pracovala v NDR u měst Aue a Gera sovětsko-německá společnost Wismut. Údajně prý pátrala po těžkém kovu bismutu, ve skutečnosti se zde těžila uranová ruda pro sovětský atomový program, což vyšlo najevo až po sjednocení Německa v roce 1991. Ukázalo se tehdy, že v podzemních šachtách zůstalo velké množství uranovitých louhů s nebezpečnými radioaktivními příměsemi, které ohrožují východoduryňské podzemní vody. Vědci Výzkumného střediska Rossendorf (FZR) u Drážďan v listopadu 1999 předložili sanační koncepci s postupem, jak podloží zbavit veškeré radioaktivity. Již v roce 1993 byly v kontaminovaných haldách objeveny bakterie, jež jsou proti uranovému záření a jedům rezistentní. Jeden druh bakterií dokáže vázat uran a oddělovat ho od jiných látek. Jiný dokonce mění rozpustný uran 6 na nerozpustný uran 4. Přímý vztah k tajuplným pyramidám nastolil v roce 1999 svými slovy pracovník ředitelství FZR, dr. Gert Bernard:

„Náš biotechnologický postup využívající nasazení bakteriálních kmenů je založen na zkušenostech NASA, která něco podobného použila minulý rok v Egyptě.“

Výzkumy v Cherfenově pyramidě

Již roku 1965 vyjádřil dr. Lauren Yazolino z univerzity v Berkeley myšlenku, že by měl být v Cheopsově pyramidě instalován vysílač, který by měl pátrat po dosud neobjevených chodbách a komorách. Byly zahájeny práce na výzkumném projektu, nakonec však tyto experimenty neproběhly v Cheopsově, nýbrž v Chefrenově pyramidě. Badatelé se totiž domnívali, že v Cheopsově pyramidě již nic k objevení není. Chefrenova pyramida vzbuzovala jejich zvědavost, protože bylo podivné, proč tak kolosální stavba skrývá pouze jednu hlavní komoru.

Když byly známy první výsledky měření v Chefrenově pyramidě, začaly se dít věci. Egyptolog dr. Amr Goneid prohlásil:

„Síly působící uvnitř pyramidy odporují všem známým fyzikálním zákonům!“ Co se vlastně stalo?

Přístroje objevily zdroj nezvyklé síly, který působil jako Slunce, ale nenalézal se na horizontu, nýbrž pod pyramidou.

Profesor Alvarez z Kalifornské univerzity, který vedl tento výzkumný projekt, se později pokoušel zamést všechno pod koberec, když prohlásil, že přístroje fungovaly bezvadně a že se nenarazilo na žádné známky nějakých chodeb nebo komor.

Také dr. Goneid se o výsledku výzkumu vyjádřil poněkud neurčitě:

„Můžeme tomu říkat jak chceme – okultismus, kletba faraonů, kouzelnictví nebo magie. Každopádně působí v pyramidě síly, které se zřejmě vymykají všem přírodním zákonům.“ Můžeme tedy takový způsob výzkumu ještě nazývat vědou?V březnu roku 1999 mi jeden čtenář zaslal velmi burcující článek s názvem „Šest tajemství Cheopsovy pyramidy“, uveřejněný v bulvárním tisku. Pustil jsem se do pátrání, článek byl převzat z amerického časopisu a autor ho napsal pod pseudonymem.

O co v článku vlastně šlo? Jistý archeolog univerzity v Saarbrückenu, údajný dr. Helmut Berner, prý v dubnu 1998 zkoumal vnitřek Velké pyramidy. Podle článku byl vybaven seismografickými senzory a infračervenými přístroji a nalezl přes dvě stovky uměle vytvořených dutých prostor v pyramidě. Výzkumy pokračovaly v srpnu 1998 pomocí speciálně zkonstruovaných rentgenových aparátů a existence dutých prostor byla potvrzena. Zajímavé je, že již roku 1987 byl podobný počet dutin zjištěn profesorem Sakuji Jošimurou a jeho týmem z univerzity Waseda. Japonci o svých výzkumech zveřejnili šedesátistránkovou zprávu, ale egyptologové ji dodnes nevzali na vědomí.

Helmut Berner ve své téměř fantasticky působící výpovědi z února 1999 pokračoval: „Egypťané dokázali svá tajemství chránit před cizími vetřelci. Do labyrintu chodeb a komor zabudovali bezpočet smrtících pastí, které dodnes perfektně fungují.“

Berner se zmiňuje o tisících kostrách lidí, kteří v posledních staletích přišli v pyramidě o život. Nejedná se v první řadě o mumie egyptských faraonů a jejich zesnulých příbuzných, ale o mrtvoly vylupovačů hrobů, dobrodruhů a badatelů, kteří zahynuli v dokonale promyšlených pastích stavitelů. Dále dr. Berner hovoří o nasazení videorobota:

„Do šachty, jež měla sotva průměr roury od kamen a stoupala příkře vzhůru, jsme vyslali dálkově řízeného minirobota s integrovanou videokamerou. Po sto padesáti metrech se dostal do komory, kde nafilmoval hory pergamenových svitků popsaných neznámými znaky. Doufali jsme, že robot dokáže spisy zachytit svým ramenem a odnést je. Ale stalo se něco nepochopitelného. Jeho teplotní čidla najednou zaregistrovala teplotu přes tisíc stupňů. Na monitoru jsme sledovali, jak se robot mění v hroudu žhavého kovu. Poté se spojení přerušilo!“

Tajuplný dr. Helmut Berner pokračuje ve svém podivném líčení:

„Před několika dny objevili tři naši badatelé v jedné chodbě nástěnnou malbu, z níž vyčnívalo podivně se blýskající oko. Když se ho muži dotkli, stěna se náhle otevřela. Za ní se skrývaly schody, které spadaly příkře do hloubky. Badatelé prošli po 123 schodech dolů a na jejich konci narazili na dveře z ryzího zlata! Tyto dveře se dosud nepodařilo otevřít, ale dokázali jsme rozluštit hieroglyfy, jež jsou do nich vyryty.“

Dr. Berner dále hovoří o několika přístupech do další předtím neznámé komory, kterou se podařilo prozkoumat:

„Víme, že z vnějších stěn pyramidy vedou do této komory nepatrné otvory, dosahující pouze průměru slámky. Těmito průduchy měla faraonova duše odcházet přímo do nebes, aby se spojila s egyptskými bohyněmi. Zatím jsme objevili tři takové ,trubičky´. Pokud je pomyslnou čarou prodloužíme, dostaneme se ke třem modrým sluncím v mlhovině Orion, jež je od Země vzdálená přibližně 200 milionů světelných let.“

Radioaktivita v pyramidě

Již v lednu 1972 přišli egyptský nukleární fyzik dr. Fathi el-Bedewi z káhirské univerzity Ain-Šam a egyptolog a specialista na pyramidy dr. Ahmed Fakhry na novou myšlenku. Nukleární fyzik věděl, že sluneční kosmické záření mění stejně jako reaktor dusík vnější zemské atmosféry na radioaktivní uhlík C14. Dr. Fakhry zkoumal novou metodou pohřební dary a mumie a zjistil, že se jeho měřící přístroje zřejmě zbláznily. Mumie byly najednou o pět set let starší než jejich sarkofág a obilná zrna starší než nádoby, v nichž byla uložena.

Při dataci do 5.700 let vědci při použití metody C14 obecně akceptují odchylku plus minus 150 let. Tento způsob určování stáří funguje ovšem jen tehdy, pokud je koncentrace uhlíku v atmosféře po tisíce let konstantní. Měření zahájená po nukleárním výbuchu ukazují skutečně velké regionální odchylky v obsahu uhlíku 14. Také dr. Berner hovoří o radioaktivitě uvnitř Velké pyramidy:

„Zavedli jsme mikroměřící přístroje do nám známých otvůrků na vnějších stěnách. Ukazatele sebou škubaly jako šílené. Náš špičkový počítač spočítal s pravděpodobností na 86,3 %, že v centru Cheopsovy pyramidy je ukryta radioaktivní energie, jež se svou silou vyrovná ničivé síle atomové bomby!“
Za slovo „pyramida“ vděčíme Řekům a podle domněnek egyptologů je odvozeno od trojúhelníkovitého sladkého pečiva „pyramis“. Možná však pojem „pyramida“ souvisí s řeckým „pyro“, což znamená „oheň“! Proto bychom mohli za původní označení pyramidy pokládat řecké slovo „pyromyt“, přeloženo tedy „střed z ohně“. Tato varianta dává logický smysl.

Hoří ve Velké pyramidě skutečně věčný oheň? Profesor Mark Lehner a dr. Zahi Havás zveřejnili na jaře roku 2001 svou novou teorii, podle níž není Velká pyramida složena z 2,3 milionů kamenných kvádrů, jak se dosud předpokládalo, ale pouze z 750.000 bloků. To by podle mého názoru vysvětlovalo nespočetné informace o tajuplných dutých prostorech v tělese kolosální stavby. Pokud bylo totiž použito podstatně méně kamenných bloků, musí být v pyramidě více dutin!

Egyptologie zaujímá v dějinách archeologie jedinečné postavení. Jenom v Egyptě byly pouštní půdě s konstantními podmínkami vyrvány mnohé dosud veřejně neznámé nálezy! Dějiny starého Egypta jsou sice popsány a hieroglyfy z větší části rozluštěny, ale temná minulost světa egyptských bohů je stejně jako dříve zahalena závojem tajemna. Nejnovější výzkumy ve Velké pyramidě přispěly dalšími body do palety záhad zakázané egyptologie!

Dr. Zahi Havás si na tiskové konferenci 3. ledna 2000 neodpustil další upozornění na chystanou akci ve Velké pyramidě:

„Ukážeme světu poselství starých Egypťanů, poselství dávnověku lidem dneška.“

Rok 2000 je jich dávno pryč a oficiálně se dosud nic takového nestalo! Jak dlouho ještě bude existovat „zakázaná egyptologie“?

Erdogan Ercivan

Časopis MEDIUM č. 7/2008

Prevzaté z: medium.mysteria.cz

Knihu môžete objednať priamo vo vydavateľstve Dialog TU

 


 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

O mýtoch egyptológie
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-egyptologie

Kybalion
http://www.kemet.sk/kybalion