OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Zakázaná egyptológia 9


Bulharská patologička Dr. Irina Balbovana skúmala pred niekoľkými rokmi egyptské múmie a našla v nich stopy po kokaíne a nikotíne. I tieto látky sa rovnako ako syfilis vtedy vyskytovali iba v Amerike. Medzinárodná egyptologická klika však odbyla výsledky analýz bulharskej patologičky len prezieravým posmechom. Dr. Balbovana potom napísala: „Po zverejnení výsledkov som sa za svoj objav od egyptológov nedočkala poďakovania, ale iba urážlivých listov.“

Historicky je však preukázané, že Kryštof Kolumbus síce 14. októbra 1492 „objavil“ Ameriku, ale ku svojej orientácii na mori používal mapy, ktoré boli zhotovené minimálne o dvadsať rokov skôr. Taliansky učenec Paolo Dai Pozzo Toscanelli ich obkreslil zo starších predlôh. Dochovali sa Toscanelliho listy z roku 1472, adresované Kolumbovi. Môžeme si vďaka nim urobiť obraz o vtedajších živých diskusiách medzi odborníkmi:

„Prírodovedec Paolo zasiela Kryštofovi Kolumbovi svoj pozdrav! Dozvedel som sa a o Tvojom nádhernom a veľkolepom prianí. Vraj sa chceš vydať tam, kde rastie korenie. Ako odpoveď na Tvoj list Ti zasielam opis iného listu, ktorý som napísal kedysi pred kastílskou vojnou dôvernému radcovi portugalského kráľa. Bola to odpoveď na list, ktorý mi bol poslaný na prianie Jeho Veličenstva. Tiež Ti zasielam námornú mapu, rovnakú, akú som poslal do Portugalska. Tým by mala byť Tvoja prosba splnená.“

Kolumbova následná odpoveď Toscanellimu potvrdzuje prijatie spomínanej mapy, na ktorej bol zakreslený americký kontinent. Mapa bola analyzovaná s ohľadom na zakreslené ľadovce a ukázalo sa, že musí pochádzať z obdobia okolo roku 8900 pred Kristom! V ďalšom liste Toscanelli píše o antických artefaktoch a gulatej podobe našej planéty:

„Obdržal som Tvoj list i zaslané predmety. Pocítil som veľké zadosťučinenie. Som potešený Tvojim ctižiadostivým plánom doplávať západnou cestou až k zemiam Východu. Tú cestu je možné najlepšie popísať pomocou gule. Som rád, že si ma správne pochopil. Zmienená cesta je nielen možná, ale je pravdivá a istá.“

Odkedy je teda cesta do Ameriky známa?

Na americkú pevninu vstúpili ako prví Japonci a to v 3. tisícročí pr. n. l., dávno pred Kolumbom a Vikingami. Archeológovia odkryli blízko ekvádorskej Valdívie sídlisko, v ktorom našli keramiku japonskej kultúry jomon. Vedci sa domnievajú, že tu žili japonskí rybári, ktorí boli podľa vedeckých názorov zahnaní k americkému pobrežiu morskými prúdmi a búrkami. Ja si však myslím niečo iné! Podľa môjho názoru existovali medzi kontinentami už vo veľmi raných obdobiach obchodné vzťahy.

Napríklad Egypťania zorganizovali preukázateľne už pred 5.000 rokmi expedíciu do tajuplnej zeme Punt, o ktorej presnej polohe sa dodnes vedú spory. Punt bola pokladaná za zem bohov, ale Egypťania odtiaľ privážali tiež kadidlo a zlato. Vedci sa dlho nedokázali dohodnúť, kam a ako ďaleko vlastne Egypťania doplávali.

Prvé vodítko pre určenie polohy zeme Punt nám poskytol až náhodný objav. V hrobe jednej princeznej, ktorá zomrela okolo roku 2.300 pred Kristom, bola krabička na kozmetiku. Obsahovala zvyšky líčidla, v ktorom bola látka, ktorá sa vo vtedajšom Egypte nevyskytovala – antimón. Tento vzácny šedý kov dopravovali obchodníci z hlbín južnej Afriky, od rieky Zambezi v dnešnom Zimbabwe. Najprv nechcel nikto pripustiť, že by Egypťania mohli preniknúť tak ďaleko na juh. Jeden náhrobný nápis to však potvrdil. Hovorí sa v ňom, že námorník menom Knemhotep bol v Punte dokonca jedenásťkrát a vždy sa v poriadku vrátil späť.

Ďalšiu významnú expedíciu vyslal faraón Neko II. (610-595 pr. n. l.). Okolo roku 600 pred Kristom preukázateľne poveril svojho admirála oboplávaním Afriky. Faraón veril, že Afrika je až na malý kúsok na severovýchode obklopená vodou. Preto veliteľovi svojej flotily nariadil, aby túto domnienku overil. Neko II. dal príkaz, aby lode vyplávali z Červeného mora a smerovali pozdĺž pobrežia na juh. Po oboplávaní Afriky sa mali do Egypta vrátiť Stredozemným morom. Jedná sa o prvý historicky doložiteľný dôkaz, že Egypťania vedeli o zemepisnom rozložení Afriky a zrejme ju dokázali oboplávať už 2.300 rokov pred Európanmi.

Získal faraón Neko II. svoje znalosti zo starých egyptských kroník?

Doterajšie výsledky bádaní dokonca pripúšťajú záver, že starí Egypťania doplávali pred tisíckami rokov i do Ameriky. Podľa novinovej správy amerického listu Phoenix Gazette bol pred deväťdesiatimi rokmi vo Veľkom kaňone objavený prastarý egyptský hrob. V článku z 5. apríla 1909 je za objaviteľa hrobu označovaný profesor S. A. Jordan zo známeho Smithovho archeologického ústavu. V septembri 1998 sa môj americký kolega David Hatcher spytoval na pravdivosť objavu, ale tlačová hovorkyňa ústavu mu odmietla čokoľvek povedať.

- pokračovanie -

(krátené, pozn. red.)

Ukážka je z knihy: Zakázaná Egyptologie, Záhadná věda a špičkové technologie doby faraonů, Erdogan Ercivan, Vydavateľstvo: Dialog, 2005

Pôvodný preklad z nemčiny: Mgr. Tomáš Kurka

Z češtiny preložil: ME

Exkluzívne


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese.


 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

O mýtoch egyptológie
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-egyptologie

Kybalion
http://www.kemet.sk/kybalion

 


Štítky: