OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Zakázaná egyptológia 10


Jaskyne Loltún v pahorkoch Púuc uprostred Yucatanu skrývajú podivuhodné svedectvá, naznačujúce spojitosť so starým Egyptom. Slovo „Loltún“ znamená „kvetina v kameni“ a v písomnom vyjadrení je rovnaké ako egyptský hieroglyf pre „mesto“. Americký archeológ dr. Manson Valentin tvrdí: „Veľmi sa podobá najvýznamnejšiemu a najrozšírenejšiemu zo všetkých symbolov, krížu v kruhu. Môžeme k nemu prirovnať i samotný Loltún, kol dokola labyrintu vedú priechody, ktoré spájajú jednotlivé lúče kríža alebo kruhu.“

 

 

Dr. Valentin sa nedomnieva, že by labyrint bol dielom Mayov:

„V oných podivuhodných priestoroch je viac než dostatok dôkazov v podobe podivných výtvarných diel, opracovaných prírodných útvarov a do kameňa vytesaných značiek, že nejde o výtvor Mayov, ale nejakej staršej civilizácie.“

K neobvyklým nálezom dr. Valentina patria kolosálne sochy, ktoré boli so stalagmitov a stalagtitov (typy kvapľov) vytesané očividne pred mnohými rokmi. V jaskyniach a na sochách sú zreteľné stopy toho, kam až kedysi siahala voda. Dnes leží celý komplex viac než 100 metrov nad hladinou mora, ale určitú dobu sa musel nachádzať pod vodou a to v dobe po vytvorení podivných kamenných postáv. I tieto poznatky potvrdzujú a podporujú existenciu prastarých námorných máp, ktorých prekreslené kópie mal k dispozícii Kryštof Kolumbus.

Pochádzali z knižníc starých Egypťanov?

Austrálsky archeológ dr. Rex Gilroy z Mount York Natural History Museum v Severnom Novom Walese v jednom rozhovore uviedol:

„Austrália nemá na prvý pohľad nijak významnú kultúrnu minulosť. Nie sú tu antické chrámy, písomné záznamy alebo artefakty, ktoré by naznačovali existenciu vyspelejšej techniky.“

Avšak tento dojem je chybný! Aboriginovia, pôvodní obyvatelia Austrálie, si rozprávajú o dávno zaniknutej epoche dejín, ktorú nazývajú „čas snov“. Behom nej žili pri domorodcoch mocné, ľuďom podobné bytosti, ktoré vraj prišli z hviezd.

Nemohol by to byť náznak kontaktu s Egyptom?

V Austrálii existuje veľký počet pyramídovitých stavieb a umelo vybudovaných pahorkov. Mohli by byť dielom prehistorických návštevníkov. V roku 1866 vyorali austrálski farmári a osadníci pri poľných prácach artefakty, ktoré nepochybne pochádzajú z Predného východu. Pôvod mnohých z nich bol lokalizovaný do Palestíny, Fenície a predovšetkým Egypta. Archeológovia ho však dlho nechceli vziať na vedomie. Podobné nálezy sa ale objavovali i v ďalších rokoch. Tak 17. mája 1966 našiel farmár Dal Berry na svojom poli hrubo opracovanú sochu, ktorá je dnes uložená v sklenenej vitríne v juhoaustrálskom Národopisnom múzeu. Jedná sa o zobrazenie opice. Avšak v Austrálii opice nežijú, nájdeme ich tam iba v ZOO! Na ľavej spodnej strane sochy je už taktrochu ošumelá rytina, pripomínajúca hieroglyfy s významom „hez-ur“. Je to znak pre „bielu opicu“ a symbolizuje Thovta, staroegyptského boha učenosti.

Navštívili teda vyslanci faraónov Austráliu?

Máme skutočne k dispozícii dosť náznakov potvrdzujúcich pobyt starých Egypťanov v Austrálii. Napríklad v medenej bani Mareeba bola vykopaná socha egyptského boha Atona, ku ktorej sa ktosi modlil pred 3500 rokmi. Severne od Cooktownu bola nájdené vyobrazenia vojnového vozu a okrídleného slnečného kotúča. V roku 1912 narazili robotníci blízo Gordenvale na monolit s vyobrazenou staroegyptskou vojnovou loďou. Austrálsky vedec a filmár Paul Whilte objavil v roku 1994 severovýchodne od Nového Južného Walesu hieroglyfy egyptského pôvodu. Patrila k nim dokonca aj kartuš s menom faraóna Cheopsa, ktorý vládol Egyptu pred 4500 rokmi.

Zdá sa, že ľudstvo dospelo k významným vedeckým poznatkom podstatne skôr, než dosiaľ pripúšťa oficiálna veda. Avšak už i niektorí vedci, napríklad antropológ dr. Donald Johanson, sa hlásia k názoru, že zeme ako Austrália boli už pred 60000 rokmi obývané moderným národom, ktorý bol schopný i námornej plavby.

Aký národ lovcov a zberačov by pred 60000 rokmi bol schopný tak vyspelých technických výkonov?

- pokračovanie -

(krátené, pozn. red.)

Ukážka je z knihy: Zakázaná Egyptologie, Záhadná věda a špičkové technologie doby faraonů, Erdogan Ercivan, Vydavateľstvo: Dialog, 2005

Pôvodný preklad z nemčiny: Mgr. Tomáš Kurka

Z češtiny preložil: ME

Exkluzívne


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese.


 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

O mýtoch egyptológie
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-egyptologie

Kybalion
http://www.kemet.sk/kybalion

 


Štítky: