OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Zakázaná egyptológia 5


Ak navštívite taliansku metropolu Rím, nemali by ste obísť Piazza della Minerva v starom meste. Pred kostolom Panny Márie stojí monument navrhnutý veľkým umelcom Berninim. Predstavuje barokovo stvárneného slona, ktorý na svojom chrbte nesie obelisk, čo je ozajstný egyptský originál, zhotovený za vlády faraóna Psametika I. (664-610 pred Kristom). Najúžasnejší je na obelisku latinský nápis od talianskych bádateľov.

V preklade znie takto:

„Múdrosť Egypta, ktorá je vytesanými znakmi zaznamenaná na tomto obelisku a nesená slonom, najsilnejším zo zvierat, môže tomu, kto na ňu pozrie, slúžiť ako dôkaz, že prospieva duševnej sile a pomáha niesť múdrosť.“

Keď pápež Alexander VII. Nechal na Minervinom námestí tento pamätník postaviť, nebol v západnom svete nikto, kto by vedel preložiť cudzorodé znaky vytesané na všetkých štyroch stranách egyptského obelisku. Ako vieme, hieroglyfy dokázal vďaka svojmu nesmiernemu talentu rozlúštiť až roku 1822 francúzsky vedec Francois Champollion (1790-1832).

Odkiaľ teda autori latinského nápisu vedeli, že hieroglyfický text pojednáva o múdrosti? Egyptológia bola založená spoločným úsilím francúzskych, britských a nemeckých vedcov. Ale už o 1500 rokov skôr zaviedol grécky učenec Horapollon pre staroegyptské znaky názov „ta hieroglyphica“ a spísal o nich dve knihy. Nikdy sa mu však nepodarilo egyptské hieroglyfické písmo rozlúštiť. Ďalší Grék, poznáme ho pod menom Herodot (485-430 pr. n. l.), zanechal vo svojich deväťzväzkových „Dejinách“ informácie o vtedy už prastarej tradícii egyptskej vedy:

„Dokázali mi, že medzi prvým kráľom Egypta a oným naposledy menovaným kňazom ubehlo tristo štyridsať ľudských vekov. Práve toľko veľkňazov a kráľov sa v priebehu tohto času vystriedalo. Tristo generácií je spolu desaťtisíc rokov. Tri ľudské veky sa rovnajú stovke rokov. K tým trom stovkám patrí ešte tisíc tristo štyridsať rokov. To teda znamená, že v priebehu 11540 rokov panovali v Egypte iba ľudskí králi, nie bohovia v ľudskej podobe.“

Podľa Herodota sa teda Egypťania starali o svoju zem už 11500 rokov (!) pred jeho návštevou. Behom tej doby iste mohla vzniknúť vyspelá civilizácia s mnohými vedeckými poznatkami. Podobné číselné údaje ako Herodot uvádzajú i zoznamy egyptského kňaza Manetha zo Sebennytu (325-245 pred Kristom). Zoznamy sú uvedené v iba zlomkovite dochovanom diele „Aigyptiaka“, ku ktorému sa radi vracajú i dnešní egyptológovia. Súčasní vedci kladú počiatky egyptskej ríše niekam k roku 3000 pred Kristom. Učenci 19. storočia boli veľkorysejší a prvú dynastiu datovali do podstatne dávnejších dôb. Francois Champollion do roku 5867, August Böckh do roku 5702 a William Flinders Petrie do roku 5546, samozrejme pred našim letopočtom.

Williamovi Flindersovi Petriemu (1853-1942) vďačíme za datovanie 28 nálezov železných predmetov z obdobia 5000 až 3000 rokov pred Kristom. Epocha doby železnej tým bola posunutá podstatne hlbšie do minulosti. Na druhej strane ale v hrobe faraóna Džera (3032-3000 pred n. l.) bolo nájdených 121 nožov, 7 píl, 32 ihlíc, 256 ihiel, 15 šidiel, 79 dlát, 102 zahnutých sekier, 68 nádob a 75 pravoúhlych kovových dosiek, všetko z medi. V roku 1895 otvoril francúzsky koptológ hrob faraóna Chasechemueje (2671-2644 pred Kristom) a o svojom náleze napísal:

„V prvej časti hrobky som našiel početné kovové objekty. Vo veľkom množstve sa vyskytovali bronzové vázy, mierové i vojnové nástroje. Behom jediného dňa som z hrobu odniesol 1220 malých votívnych darov z medi.“

Na jednej strane v tejto dobe prevažujú neželezné predmety, ale napriek tomu už v starších epochách je možné nájsť i železo. Zrejme je práve tu potrebné urobiť prvú korektúru doterajších názorov.

A ako vyzerá tradícia egyptskej matematiky?

Miery a váhy určujú už od pradávnych dôb naše spoločenské usporiadanie a vytvárajú čosi ako univerzálny jazyk. Grécke slovo metrológia označuje vedný odbor zaoberajúci sa meraním, meracími sústavami a príslušnými mernými jednotkami.

- pokračovanie -

(krátené, pozn. red.)

Ukážka je z knihy: Zakázaná Egyptologie, Záhadná věda a špičkové technologie doby faraonů, Erdogan Ercivan, Vydavateľstvo: Dialog, 2005

Pôvodný preklad z nemčiny: Mgr. Tomáš Kurka

Z češtiny preložil: ME

Exkluzívne


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese.


 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

O mýtoch egyptológie
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-egyptologie

Kybalion
http://www.kemet.sk/kybalion