OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Vykopávanie 4500 rokov starej lode pri pyramídach v Gíze už začalo


Združený japonský a egyptský tím začal v utorok prácu na odstraňovaní 4500 rokov starej faraónskej lode z jamy na planine s pyramídami v Gíze, kde je pochovaná.


Reštaurátori odstránili drevený trám. Časť lode postavenej pre Kráľa Cheopsa, ktorá bola pochovaná približne v roku 2500 pred Kristom. Loď bola objavená v roku 1954 spolu s ďalšou identickou loďou v samostatnej jame; tá posledne menovaná bola odstránená a obnovená, a teraz je vystavená v múzeu postavenom na nálezisku pre tento účel.

Trám je prvým z niekoľkých, ktoré budú kvôli obnove odstránené.

Od roku 2009 boli drevené trámy lode vo vnútri jamy podrobené laboratórnej analýze, aby sa určili typy húb, hmyzu a vírusov, ktoré pôsobia na loď, ako tiež rozsah poškodenia, ktoré nastalo, tak aby bolo možné zvoliť vhodnú metódu na jej obnovenie a vystavenie vedľa ďalšej lode, známej ako Cheopsova loď.

 


„Dvíhanie trámov je treťou fázou dlhého obnovovacieho projektu, ktorý vykonávajú egyptskí a japonskí členovia archeologického a vedeckého tímu z Waseda Univerzity, v spolupráci s japonskou vládou,“ povedal Ahmed Eissa, minister pre starožitnosti.


 

Vysvetlil, že cédrové trámy lode sa odstránia a obnovia v špeciálnom laboratóriu, skonštruovanom na nálezisku, a keď sa všetky trámy obnovia, má sa zrekonštruovať druhá solárna loď Cheopsa a uložiť vedľa svojej dvojičky pri vchode do Veľkého Egyptského Múzea, ktoré sa stavia s výhľadom na planinu v Gíze.

Eissa povedal, že počas posledných piatich rokov tím vyčistil jamu od hmyzu, ale zistil, že presakovala voda z blízko situovaného múzea, ktoré zakrývalo prvú loď. Toto ovplyvnilo malú časť dreva, z toho dôvodu je potrebné rýchlo dokončiť štúdie a drevo obnoviť.

Japonský tím vložil cez otvor vo vápencovom strope komory kameru kvôli prenosu video obrázkov lode na malý televízny monitor na nálezisku.

Nasnímané obrázky zobrazili vrstvy drevených trámov a brvien z cédru a agátu, ako aj laná, podložky a zvyšky vápencových blokov a malých kusov bielej sadry. Kamera umožnila zhodnotenie stavu lode a možnosti obnovy.

Okolo oblasti obklopujúcej jamu druhej lode bol skonštruovaný veľký hangár s menším hangárom vo vnútri pre zakrytie vrchu samotnej lode. Konštrukcie boli uložené na miesto, aby chránili drevené zostatky počas analýzy a úpravy. Oblasť sa tiež analyzovala pomocou laseru, ako aj stena medzi Veľkou Pyramídou a jamou lode.

Tá druhá bola objavená spolu s prvou v roku 1954 v inej jame, kedy egyptský architekt a archeológ Kamal El-Malakh, spolu so Zakim Nourom vykonávali rutinné čistenie na južnej strane Veľkej Pyramídy.

 


Prvá loď bola odstránená kus po kuse pod dohľadom hlavného reštaurátora Ahmeda Youssefa, ktorý strávil viac ako 20 rokov pri obnove a opätovnej montáži lode.


 


Druhá loď zostala zapečatená vo svojej jame až do roku 1987, kedy ju preskúmala Americká národná geografická spoločnosť v spojení s Egyptským úradom pre historické monumenty. Odkrývači vyhĺbili otvor do vápencových trámov, ktoré ju pokrývali a vložili tam mikro-kameru a meracie zariadenie. Prázdny priestor nad loďou bol odfotografovaný a odobrali sa miery, po ktorých sa jama znovu zapečatila.

 

Zdroj: http://news.egypt.com/english/permalink/182117.html

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne


 

Súvisiace:

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

 


 

Sekcie: 
Štítky: