OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Editoriál: TÍ, KTORÍ TVORIA Z DUŠE


Umenie s veľkým U vždy povznášalo. Ako je to možné?

Je verejným tajomstvom, že každý ozajstný Umelec čerpá inšpiráciu z vyšších sfér. Samozrejme nemám na mysli rôznych autorov moderného “umenia” v štýle “pokrčených drôtov a machúľ”. Pozrite si sochy a obrazy starých majstrov, pustite si Vivaldiho alebo Bacha a hneď bude jasnejšie o čom je reč. Spomenul som si na Beethovenov citát:

 

“Niet iného vznešeného poslania, než priblížiť sa Božskému vedeniu viac, než druhým ľuďom a potom šíriť božské lúče do ľudstva.”

 

Preto je Umenie pre nás také špeciálne. V nemom úžase a bázni stojíme pred dielami nadpozemsky krásnymi. Doslova sa kúpeme vo vyšších energiách, ktoré skutočné Diela sprostredkúvajú. Hovoria k nám veľmi špeciálnym jazykom, ktorému vlastne až tak úplne nerozumieme, ale akosi vnútorne cítime, že je to to pravé a naozaj hodnotné. Je vtedy oslovená priamo naša Duša?

 

 

“Symbolizmus je umelecké hnutie... Cieľom bolo zobrazovať veci, ktoré nemožno racionálne popísať (nálady, emócie, myšlienky, city atď.), Tj. zobraziť (nakresliť, popísať atp.) nezobraziteľné, snažili sa preniknúť k podstate skutočnosti – usilovali sa o vnímanie umenia všetkými piatimi zmyslami. K tomu im mal pomáhať symbol, ktorý sa mal stať prostredníkom medzi skutočným svetom a “svetom duše” a mal v náznaku odkrývať tajomstvo ukryté vo vnútri vecí. Symbol nebol priamym pomenovaním veci (problému, stavu atp.), ale len náznakom, sugesciou podstaty veci. ... Symbolisti verili, že umenie by malo chcieť zachytiť viac absolútnych právd, ktoré mohli byť sprístupnené len nepriamymi metódami.
Zdroj: ›› Wikipédia

“Symbolisti sa snažia zo slova urobiť magický kryštál, v ktorom je zoskupených čo najviac významov vrhajúcich na seba vzájomne oslnivé svetlá, zmysel vyplýva práve z tohoto zrkadlenia.”
Zdroj: ›› Wikipédia

 

“V mnohom nadväzujeme na prácu ›› Johna Anthonyho Westa, nezávislého egyptológa, ktorý je popredným predstaviteľom ›› Symbolistickej školy egyptológie. Symbolisti rozpoznávajú a interpretujú starovekú ›› Posvätnú vedu, ktorá je obzvlášť v odkaze starovekého Egypta kľúčová.
Zdroj: ›› Symbolistická škola starovekého Egypta

 


Stropný reliéf Chrámu v Dendere. Zdroj: ›› Wikipédia
›› VEĽKÝ OBRÁZOK

 

 

“Akonáhle myseľ uchopí nepochopiteľné pomocou symbolov – nech už matematických vzorcov, alebo jazyka Bohov – zaostrí šošovky psychológie na ohnisko neviditeľné osobnosti ľudskej duše, a na energetický systém, ktorý reguluje jej chovanie v bezčasových svetoch. V tom tkvie obtiažnosť novej psychológie: Je založená na sférach, kde nie je čas, a myseľ v nich je nemá a slepá.
Zdroj: ›› Filozofia Tvorcov Krídel: Komora č. 4

 

 

“Ani myseľ, ani duša nehovorí rovnakým jazykom, a preto musí myseľ vysvetľovať zmysel symbolu prostriedkami telepatie.”
Zdroj: ›› Filozofia Tvorcov Krídel: Komora č. 4

 

 

Asi netreba byť za každú cenu profesionálnym umelcom, renomovaným vedcom, ani nie je nutné byť odborníkom na dávne kultúry či stať sa nasledovníkom niektorého z veľkých svetových náboženstiev. Je mnoho Ciest. Ak vás zaujíma reč Duše a chcete jej lepšie rozumieť, ste na správnom mieste. Nájdete tu množstvo starostlivo vyberaných informácií, ktoré Vám pomôžu práve pri tej Vašej individuálnej Ceste.

V dnešnom svete môže byť naozaj problém nájsť vlákna informácií skutočne hodnotných z hľadiska Duše. Hoci Je našou najozajstnejšou podstatou, svet akoby robil všetko pre to, aby sme na Ňu zabudli a ponúka len dlhé slepé uličky vedúce nikam, neraz nesúce iba Jej meno.

Pochopiť skutočné hodnoty a najmä žiť podľa nich môže byť bolestný proces. Často úmerne našej neochote pustiť a “nechať ísť” svoje obľúbené toxické postoje, vzorce chovania, myslenia a cítenia.

Tento portál je pre tých, ktorí chcú. Vždy bol. A môže každý, kto naozaj chce. Je to dôležitý predpoklad, nasleduje však množstvo práce na sebe samom pre dobro všetkých. Len aby ste vedeli, že sme v tom spolu. A môžeme si pomáhať..

 

“Bude to nezvratný objav ľudskej duše autoritatívnou vedou.”

Zdroj: ›› Filozofia Tvorcov Krídel: Komora č. 4

 

 

Obrazy patria k ›› 24 Komorovým Obrazom Tvorcov Krídel pochádzajúcich z náleziska Ancient Arrow

 

 

 

 

KEMET.sk
Skupina na Facebooku

Pridať sa do skupiny

V Egypte odjakživa čerpali múdrosť a poučenie najväčšie osobnosti dejín
Jeho večný odkaz je stále živý, i my tak môžeme urobiť...

 

Sokol

zakladateľ a šéfredaktor
www.kemet.sk
www.cez-okno.net
www.spravycezokno.sk


 

Súvisiace:

Exkluzívny rozhovor so Sokolom, šéfredaktorom portálu KEMET.sk
http://www.kemet.sk/clanok/exkluzivny-rozhovor-so-sokolom-sefredaktorom-...

Symbolistická škola starovekého Egypta
http://www.kemet.sk/stitok/symbolisticka-skola-starovekeho-egypta

6 cností srdca
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-6-cnosti-srdca

 


Autori: