OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Editoriál: SYMBOLISTICKÁ ŠKOLA STAROVEKÉHO EGYPTA (piaty krok ~ ŠTÚDIUM HIEROGLYFOV)


 

Pre všetkých záujemcov o hlbšie Poznanie pri príležitosti 5. výročia portálu KEMET.sk zakladáme SYMBOLISTICKÚ ŠKOLU STAROVEKÉHO EGYPTA

Postupne budeme zverejňovať ešte “zaostrenejšie” materiály, adekvátne Vášmu záujmu..

 

PIATY KROK

 

Štúdium hieroglyfického písma je Duchovnou cestou s veľkým D

 

„Většina symbolů, ať už filosofických nebo náboženských a hlavní světové filosofické idey skryty jsou ve své původní esenci v egyptských legendách a jejich symbolickém písmu, které vychází již z 5. tisíciletí před počátkem křesťanské chronologie. A tak poctivým studiem hieroglyfů možno současně studovati i kulturu a iniciační komplexy esoterismu egyptského, který jest klíčem ke skrytým prvkům všech náboženstev a mytologií pozdějších.“
›› Pierre de Lasenic: „Egyptské hieroglyfy a jejich filosofie“ 1935

„I v dnešných písmach môžeme nájsť nezmazateľné stopy vznešeného pôvodu. V tvaroch písmen odráža sa spoľahlivo obrys tvarov Hieroglyfov. Zjednodušovateľom písma podaril sa husársky kúsok – zatajili pred nami na dlhé veky fakty, ktoré by nás spoľahlivo viedli k hlbšiemu pochopeniu súvislostí, k holistickému mysleniu, ba až k skutočnému Poznaniu!“
›› Jedi: „Hieroglyfy, Runy alebo Bukvica?“

 

SK/CZ

 


Pierre de Lasenic: EGYPTSKÉ HIEROGLYFY A JEJICH FILOSOFIE


KNIHU je možné čítať na tejto adrese


 


Mark Collier a Bill Manley: JAK ČÍST EGYPTSKÉ HIEROGLYFY
Srozumitelná příručka pro samouky


KNIHU je možné zakúpiť na tejto adrese


 


Jaromír Kozák: ANIHO PAPYRUS


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 


Jaromír Kozák: EGYPTŠTINA – JAZYK BOHŮ


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


 

ENGLISH

 

Egyptian hieroglyphs na Facebooku

›› Obdeň nové výrazy v hieroglyfoch s anglickým prekladom

STUDY HIEROGLYPHS ONLINE (GROUP)

›› Študijná skupina na Yahoo

ENG/HIEROGLYFICKÝ SLOVNÍK

›› Aplikácia do mobilu

GARDINEROV ZOZNAM

›› Aplikácia do mobilu

TEST ZNALOSTI HIEROGLYFOV

›› Aplikácia do mobilu

EDITOR HIEROGLYFOV

›› Program pre Váš počítač

 

ONLINE

 

›› Dictionary, Compose, Write, Name..

›› The lessons are designed to familiarize you with the hieroglyphic writing system of Middle Egyptian and teach you how to read Egyptian hieroglyphs

›› Hieroglyphs step by step

›› Ancient Egyptian scripts

›› ANCIENT EGYPTIAN CALLIGRAPHY

›› Ernest Alfred Wallis Budge: Easy Lessons in Egyptian Hieroglyphics with Sign List

›› Gardiner signlist

›› Dictionary of Middle Egyptian in Gardiner Classification Order

›› Dr. Gabor Toth: Middle Egyptian Grammar

›› Dr. Gabor Toth: Middle Egyptian Grammar EXERCISES

 

Diela E. A. Wallis Budge

(›› Wikipédia ENG):

›› An Egyptian hieroglyphic dictionary I.

›› An Egyptian hieroglyphic dictionary II.

›› Easy lessons in Egyptian hieroglyphics with sign list

›› Hieroglyphic vocabulary to the Theban recension of the Book of the dead

›› An Egyptian reading book for beginners

›› An Egyptian reading book

›› First steps in Egyptian: a book for beginners

›› Hieroglyphic vocabulary to the Theban recension of the Book of the dead: with an index to all the English equivalents of the Egyptian words

›› The chapters of Coming forth by day or The Theban recension of the Book of the dead, the Egyptian hieroglyphic text edited from numerous papyri

 

Diela William Matthew Flinders Petrie

(›› Wikipédia SK):

›› Two hieroglyphic papyri from Tanis ...

 

 

KEMET.sk
Skupina na Facebooku

Pridať sa do skupiny

V Egypte odjakživa čerpali múdrosť a poučenie najväčšie osobnosti dejín
Jeho večný odkaz je stále živý, i my tak môžeme urobiť...

 

Sokol

zakladateľ a šéfredaktor
www.kemet.sk
www.cez-okno.net
www.spravycezokno.sk


5. výročie portálu KEMET.sk!
Na počesť výročia narodenia Abd'El Hakima Awyana, Strážcu pôvodných tradícií Egypta (26. 1.)5th anniversary KEMET.sk!
Nonprofit project www.KEMET.sk is dedicated to Abd'El Hakim Awyan's anniversary (26th January), keeper of the original Egypt's traditions


 

Súvisiace:

Ako čítať hieroglyfy
http://www.kemet.sk/rubrika/ako-citat-hieroglyfy

Hieroglyfy
http://www.kemet.sk/hieroglyfy

Ra: Púť Slnečného boha
http://www.kemet.sk/clanok/ra-put-slnecneho-boha

Editoriál: TANCUJÚC MOSTOM SIRAH
http://www.kemet.sk/clanok/editorial-tancujuc-mostom-sirah

Exkluzívny rozhovor so Sokolom, šéfredaktorom portálu KEMET.sk
http://www.kemet.sk/clanok/exkluzivny-rozhovor-so-sokolom-sefredaktorom-...

Symbolistická škola starovekého Egypta
http://www.kemet.sk/stitok/symbolisticka-skola-starovekeho-egypta

 


Autori: