OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Exkluzívny rozhovor s Chrisom Dunnom


Christopher Dunn má pevné zázemie ako výrobca, ktorý odštartoval kariéru vo svojom rodnom meste Manchester, v Anglicku. V roku 1969 sa presťahoval do Spojených štátov, pretože dostal pracovnú ponuku od jednej výrobnej leteckej spoločnosti. Za posledných 49 rokov pracoval na všetkých úrovniach výroby špičkových technológií ako mechanik, nástrojár, programátor a operátor vysokovýkonných priemyselných laserov či projektový inžinier a vedúci laserových prevádzok. Posledných šestnásť rokov pôsobil ako personálny riaditeľ výrobcu leteckej techniky na Stredozápade.

 

Chris Dunn


›› english version

 

Chris sa začal zaujímať o pyramídy v roku 1977 po tom, čo si prečítal knihu „Tajomstvá Veľkej pyramídy“ od Petra Tompkinsa. Keď sa dozvedel o precíznosti Veľkej pyramídy a typických znakoch jej vzhľadu, začal hneď uvažovať o tom, že pôvodný zámer tejto stavby bol možno celkom odlišný od pohľadu, ktorý je všeobecne zaužívaný. Po ďalšom pátraní a štúdiách východiskového materiálu zaoberajúceho sa rozličnými teóriami dospel Chris k názoru, že stavbu pôvodne postavili na to, aby zásobovala vysoko technickú spoločnosť energiou, teda, že to bol velikánsky stroj. Odhalenie zámeru tohto stroja a spísanie všetkých argumentov si vyžiadalo takmer dvadsať rokov výskumu, ktoré v roku 1998 zavŕšil vydaním svojej knihy „Elektráreň v Gíze: Technológie starovekého Egypta“, opisujúcej holistický prístroj na výrobu energie harmonicky spätý so Zemou a jej obyvateľmi.

Chris uverejnil viac než tucet časopiseckých článkov vrátane často citovaného článku z augusta z roku 1984 uverejneného v časopise ANALOG „Vyspelé výrobné postupy v starovekom Egypte“, a na jeho výskum sa odvoláva viac než tucet kníh o Egypte. V Spojených štátoch sa objavil v PAX TV, na Travel Channel, Discovery Channel, Learning Channel, v Lifetime TV a najnovšie na History Channel v epizóde „Dôkaz“ zo seriálu „Votrelci dávnoveku“.

Chrisovu druhú knihu s názvom „Stratené technológie starovekého Egypta: Vyspelé strojárstvo v chrámoch Faraónov“ vydalo vydavateľstvo Inner Traditions – Bear&Company v júni roku 2010. V tejto knihe sa Chris sústreďuje na dôležitý aspekt svojho výskumu zameraného na výrobné schopnosti starovekých Egypťanov a prostredníctvom svojho inžinierskeho oka čitateľom odhaľuje predtým prehliadané vlastnosti egyptskej staviteľskej a výrobnej „mágie“.


 

Sokol: Pán Dunn, v roku 1984 uverejnil časopis ANALOG váš článok “Vyspelé výrobné postupy v starovekom Egypte”. Článok tvrdil, že starovekí Egypťania boli vyspelejší, než sa o nich pôvodne predpokladalo. Vedecký svet toto tvrdenie neuvítal s nadšením. Zmenilo sa niečo odvtedy?

Chris Dunn: Od vydania článku sa zmenilo veľa vecí. Článok som napísal na počítači Commodore-64, vytlačil som ho na ihličkovej tlačiarni a v roku 1983 som ho odovzdal Dr. Stanleymu Schmittovi z časopisu ANALOG. Po niekoľkých úpravách napokon súhlasil s jeho vydaním a uverejnil ho v auguste v roku 1984. V tom roku sa v ich hlasovaní za najlepšie články, v ankete ANLAB, umiestnil na druhom mieste a v roku 1991 bol vybraný do antológie, ANALOG – Vedecké eseje, ako jeden z najlepších náučno-populárnych článkov osemdesiatych rokov.

Článok vyvolal ohlasy a na niekoľko značne kritických recenzií som reagoval. Jednou z nich bola recenzia od L. Sprague De Camp, autora filmovej série „Barbar Conan“. Všetko utíchlo až do roku 1995, keď ma upozornili na to, že existuje nejaká internetová nástenka „dejanews“, kde prebieha vášnivá diskusia, ktorú po prečítaní pôvodného článku spustil čitateľ Rodney Small. Tak som sa do nej zapojil a ešte niekoľko ďalších týždňov sa diskusia vyostrovala.

Vtedy ma za moje myšlienky prezývali „osamelý vlk“. Keď sa však internet rozšíril a informácie sa dostali medzi milióny ľudí, mnohí, ktorí ich vyhľadávali, boli inžiniermi či výrobcami a ocenili význam mojich postrehov.

Odvtedy som vydal množstvo článkov a dve knihy a vierohodnosť toho článku som podporil novými dôkazmi ťažkého kalibru, ktoré som získal v teréne s použitím presných nástrojov.

 

Sokol: ►Kamenné bloky v Serapeu sú výzvou pre tých, ktorí sa pokúšajú objasniť remeselné zručnosti starovekých Egypťanov. Aké dôkazy ste našli?

Chris Dunn: Tieto bloky sú určite výzvou na objasnenie a považujem ich za priamy dôkaz, ktorý rozlišuje oveľa vyššiu úroveň výrobných schopností od tej, o ktorej nás učili egyptológovia. Použitím presného stolárskeho pravítka a pevného štvorhranu, nie však takého, čo sa používa v tesárstve, som porovnal presnosť týchto nástrojov s povrchmi v blokoch. Niektoré bloky boli veľmi nerovné, čo dokazuje, že na konečných úpravách povrchu tvorcom nezáležalo. Zostal som v úžase, keď som si za pravítkom a štvorhranom posvietil baterkou a zistil som, že sú neobyčajne presné. Presnosť oceľových nástrojov bola 0,00508 mm. Keby som povedal, že presnosť povrchu celého vnútra blokov je rovnaká, mýlil by som sa. Na niektorých plochách je pomedzi granit a oceľ vidieť svetlo s výnimkou rozľahlých plôch, kde žiadne svetlo nepresvitalo. Mojím želaním je, aby egyptskí inžinieri tieto bloky kompletne preskúmali a prijali kvantitatívne opatrenia, aby sme tak do najmenšieho detailu poznali ich kompletnú metrológiu. Zatiaľ stačí len obyčajná prehliadka s použitím náradia z obchodu na to určeného, aby sme vyhlásili, že také náradie a nástroje na skúmanie, ktoré by boli na vytvorenie takýchto blokov potrebné, sa v pracovnom kufríku starovekého Egypťana nenachádzali.

 

 

Sokol: Čo má spoločné Ramzesova tvár s dnešným presným strojárstvom?

Chris Dunn: Črty Ramzesovej tváre dokazujú, že v jej vzhľade bol využitý geometrický protokol. Je vidieť, že jemné obrysy tváre na jednej strane sa presne zhodujú s obrysmi tváre na strane druhej, čo je výtvorom nástroja riadeného skôr strojovým zariadením než ľudskou rukou. Na tvári sa dajú rozoznať stopy po náradí a tiež chyby, ktoré sa museli ďalšou prácou opraviť, a tak sú niektoré črty až príliš zdôraznené. Všetky prvky Ramzesovej tváre ›› sú svedectvom vyspelého náradia a metód, ktoré tvorcovia používali.

 

Sokol: „The Rose Red Rosetta Stone of Abu Roash“ (Rosettská doska z Abú Rawáš). Čo sa skrýva za týmto tajomným názvom?

Chris Dunn: V roku 2006 som zistil, že stopy po náradí zanechali na tomto granitovom kameni zakrivený povrch, ktorý zostal zakončený zloženým polomerom, a na dosiahnutie týchto vlastností by bolo treba pílu s priemerom približne 11,5 m. V roku 2008 som vzal so sebou do Egypta strojného inžiniera, Dr. Arlana Andrewsa, a tento kameň som mu ukázal. Nazval ho „Rosettská doska z Abú Rawáš“. V roku 2007 som ho ukázal aj bádateľovi a spisovateľovi Edwardovi Malkowskému a ten ho nazval „New Rosetta Stone“ (Nová rosettská doska).

Na pôvodnej rosettskej doske sa nachádzal dekrét napísaný v troch rôznych jazykoch, čím poskytol kľúč k rozlúšteniu egyptských hieroglyfov. Tento monument, ktorý je umiestnený v Britskom múzeu, bol čiernej farby. Z výhradne inžinierskeho pohľadu, výklad stôp po náradí na kameni z Abú Rawáš odhaľuje časť záhady, ako kedysi vysekávali kamenné pyramídové bloky. Vedie to tiež k ďalšiemu vysvetleniu takzvaných „lodných jám“, pretože píla s takým veľkým priemerom by sa lepšie využila, ak by bolo ostrie pod stredovou osou pod zemou.

 

Sokol: Dlho sa tvrdilo, že v starovekom Egypte sa všetko opracúvalo meďou. Dnes existuje teória medi s prídavkom arzénu, ktorý je údajne tvrdší. Je možné takýmto náradím precízne opracovať napríklad granit?

Chris Dunn: Zdá sa, že veľmi túžime po tom, aby sa svetové dejiny zachovali také, aké sme sa ich naučili. Vymyslelo sa už toľko zúfalých a ničím nepodložených teórií na objasnenie dôkazov zanechaných civilizáciou, ktorá sa nepovažuje za tak vyspelú ako boli Gréci či Rimania. Mnohí sa už pokúšali pomocou medených píl, rúrkovitých vŕtačiek či dlát vytvarovať kameň. Žiadny z týchto pokusov však nedokázal okopírovať ›› dôkazy nájdené v Egypte.

 

Sokol: Anglický egyptológ, sir ›› William Flinders Petrie, údajne podal svedectvo o sústruhoch, ktoré používali starovekí Egypťania, čo je skutočne šokujúce. Je to pravda?

Chris Dunn: Skúmal som tie isté artefakty, ktoré skúmal aj Petrie, keď dospel k rozhodnutiu. Nemýlil sa. Jednotlivé prvky na týchto artefaktoch sú nepochybne dielom sústruhu.

 

Sokol: Starovekí Egypťania a ultrazvukové strojové obrábanie – je to sci-fi alebo zaujímavá hypotéza?

Chris Dunn: Je pravda, že ultrazvukové strojové obrábanie sa v súčasnosti používa a dokázalo by vytvoriť množstvo artefaktov nájdených v Egypte. Vysvetľuje to niektoré stopy po náradí nachádzajúce sa na Ramzesových sochách. Je otázne, či starovekí Egypťania použili rovnakú technológiu alebo používali iný typ vyspelých metód.

 

Sokol: Niektorí ľudia špekulujú, že stavitelia pyramíd používali na vyrezávanie muriva lasery a potom kameň na svoje miesto umiestnili pomocou levitácie...

Chris Dunn: Mám dlhoročné skúsenosti s prácou s vysokovýkonnými lasermi v leteckom priemysle. Lasery materiál nerežú. Lasery vysokým sústredením intenzívneho tepla materiál pália. Takže je to tepelný proces, ktorý nie je vhodný na precízne odstraňovanie vyvretej horniny.

 

Sokol: Je známe, že Kráľova komora bola objektom silného vplyvu, ktorý posunul jej steny o necelé tri centimetre. Bolo to zemetrasenie alebo skôr vnútorná explózia?

Chris Dunn: Vo svojej knihe „Elektráreň v Gíze“ som prišiel s teóriou, že rozšírenie stien Kráľovej komory spôsobil výbuch vodíkového plynu, ktorý sa v pyramíde používal za účelom vytvorenia mikrovĺn.

 

Sokol: Všetky tieto argumenty dokazujú, že na našej planéte existovali vysoké úrovne technológií už v prehistórii a že Veľká pyramída predstavuje ich vrchol. Aké sú ohlasy verejnosti?

Chris Dunn: V súčasnosti sa zdá, že o túto tematiku sa výrazne zaujímajú ľudia z rôznych oblastí. Tešia ma najmä reakcie inžinierov a ľudí s technickým zázemím, ktoré som za celé roky dostal. Výskum pokračuje a budúcnosť nám odhalí ešte omnoho viac. Už veľakrát ma žiadali, aby som napísal pokračovanie knihy „Elektráreň v Gíze“, ktorá vyšla pred dvadsiatimi rokmi. Po výprave do Egypta, ktorú sa chystám podniknúť v marci, to aj plánujem urobiť.

 

Sokol: Ďakujem za rozhovor a všetkých fanúšikov starovekého Egypta pozývame na Vašu ›› marcovú Tour stratených technológií 2018!

 

 


Viac informácií (EN) nájdete na tejto adrese.


Sokol
šéfredaktor
www.kemet.sk

EGYPT SA PREBÚDZA, A MY O TOM PRINÁŠAME SPRÁVY
▲ Ctíme staroveké tradície a mysticizmus

Preklad ›› anglického originálu: Kathlyn

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Seriál: Chris Dunn na konferenci CPAK!
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-chris-dunn-na-konferenci-cpak

Chris Dunn
http://www.kemet.sk/autor/chris-dunn

Dôkazy pradávnej vedy?
http://www.kemet.sk/dokazy-pradavnej-vedy

 


Vládcovia: 
Náleziská: 

Komentáre