OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Exkluzívny rozhovor s Lairdom Scrantonom


Laird Scranton je autorom série kníh a ďalších textov zaoberajúcich sa starovekou kozmológiou a jazykom. Texty zahŕňajú aj články publikované v akademickom časopise „Anthropology News“ Chicagskej univerzity, „Encyklopédii afrického náboženstva“ Temple University a „Encyclopedii Britannica“. Vystupoval v dokumentárnej sérii „Magický Egypt“ Johna Anthonyho Westa a v dokumente Carmen Boulterovej „Pyramídový kód“.

 

Laird Scranton


›› english version

 

Je častým hosťom rôznych rádiových a podcastových rozhovorov vrátane „Red Ice Radio“ v Európe, „Desert at Midnight“ Arta Bella a „Coast-to-Coast Radio“ Georga Nooryho.

Často tiež moderuje konferencie o starovekom poznaní, ako napr. „Conference on Precession and Ancient Knowledge“ (CPAK) Waltera Cruttendena, „A.R.E.’s Ancient Mysteries Conference“, „Paradigm Symposium“ Scottyho Robertsa a Johna Warda, „Fringe New Jersey Conference“ a „Megalithic Odyssey Symposium“ Jamesa Swagera v Marlborough, Anglicko.

Tvorba:

The Science of the Dogon (2006) (Republished edition of Hidden Meanings (2003)) – Veda Dogonov (opätovné vydanie Skrytých významov)
Sacred Symbols of the Dogon (2007) – Posvätné symboly Dogonov
The Cosmological Origins of Myth and Symbol (2010) – Kozmologický pôvod mýtu a symbolu
The Velikovsky Heresies (2012) – Velikovskeho kacírstva
China's Cosmological Prehistory (2014) – Kozmologická prehistória Číny
Point of Origin (2015) – Bod pôvodu
The Mystery of Skara Brae (2016) – Záhada Skara Brae
Decoding Maori Cosmology (due May 2018) – Rozlúštenie Maorskej kozmológie

Pripsel tiež prispel do dvoch kníh s názvom „Zakázaná veda“ (2008) a „Stratené tajomstvá Bohov“ (2014). Je tiež spoluautorom knihy Eda Nightingalea „Šablóna Gízy“ (2014)


 

Sokol: Pán Scranton, vo Vašej knihe “Velikovskeho kacírstva” píšete, že na základe oficiálneho výkladu teórií o Velikovskeho Venuši sa môže zdať jasné, že Velikovsky sa mýli, ale stále skúmate rastúci zoznam vedeckých dokladov, ktoré vlastne jeho teórie podporujú. Aký je súčasný stav?

Laird Scranton: Áno. Len tento týždeň sa objavila správa, že na Marse sa nachádzajú veľké ložiská zamrznutej vody, ktoré by sa dali ľahko vyťažiť – je to len najnovšie potvrdenie logických dôsledkov, ktoré Velikovsky vyvodil zo svojho scenára s Venušou. Súhlasný pohľad astronómov na formovanie planét, na základe ich znalostí o systémoch mimo našej slnečnej sústavy sa teraz pekne prelína s Velikovskeho pohľadom. O planétach plynných obroch je známe, že sa formujú v prvých 10 miliónoch rokov po vzniku hviezdy, kamenné planéty v ďalších 10 miliónoch rokov, väčšinou v dôsledku kolízií.

 

Sokol: Dogoni, budhizmus a staroveký Egypt – je medzi nimi nejaké spojenie? Vo Vašej knihe “Kozmologický pôvod mýtu a symbolu” identifikujete atribúty teoretickej starovekej prapôvodnej kozmológie, ktorá zahŕňa ako kultúrne inštrukcie humánnosti, tak aj konceptuálny pôvod jazyka. Môžete nám o tom povedať viac?

Laird Scranton: Mojím hlavným odborom je komparatívna kozmológia, čo je snaha zistiť viac o mýtoch, rituáloch, konceptoch, slovách a symboloch starovekých kultúr porovnávaním toho, ako rôzne kultúry chápu tie isté prvky. Už sa o tom napísalo množstvo kníh, ktorých geografický záber sa rozprestiera od severo-západnej Afriky, po Egypt, Indiu, Tibet a Čínu, staroveké Turecko (Göbekli Tepe), severné Škótsko (Orkneje a Skara Brae) a Maorov na Novom Zélande. Poukazujú na symbolickú kozmologickú tradíciu, ktorá sa zakladá na princípoch filozofie Samkhya (podobná jóge). Prvý dôkaz kozmológie môžeme nájsť v oblasti Úrodného polmesiaca v Göbekli Tepe, odkiaľ pravdepodobne priamo ovplyvnili staroveký Egypt okolo roku 10 000 p.n.l.. Ďalej sa prenáša vo svojej archaickej forme matriarchálnym kultom Sakti. Samkhya sa považuje za základ védických, budhistických a hinduistických tradícií. Dôkaz sekundárneho vplyvu na staroveký Egypt, ktorý sa sem preniesol cez Indiu, vidím na ostrove Elefantína okolo roku 4 000 p.n.l.. Tretí súbor vplyvu sa objavuje na Orknejách v severnom Škótsku okolo roku 3 200 p.n.l. a o sto rokov neskôr vznikom kráľovstiev založených na poľnohospodárstve v Egypte, Číne, Írsku a Peru.

Čo bola pôvodne ústna tradícia, skončilo ako fonetický systém, kde bol každý zvuk spárovaný s kozmologickým konceptom. V angličtine majú podobu dvojpísmenového párovania, napr. „Na“ predstavovalo koncept ženského a materského, „Nu“ koncept vody a vĺn, „Ma“ koncept vnímania. V mnohých kultúrach slúžili tieto fonémové/konceptové páry ako stavebné základy pre slová vyjadrujúce zložitejšie koncepty. Kňazská kultúra Dogonov v Mali preferuje zachovanie pôvodných foriem a ich dobre zdokumentovaný jazyk (pozrite si Dogonský slovník, zostavený Genevieve Calame-Griaule) predstavuje úžasný počiatočný bod pre pochopenie dôležitosti každej fonémy. Zistil som, že existuje prognostický vzťah medzi dogonskými kozmologickými slovami a starovekými egyptskými slovami vysvetlenými v Budgeovom Slovníku egyptských hieroglyfov. Mnoho moderných egyptológov nemá vysokú mienku o Budgeovom slovníku, avšak dogonský jazyk predstavuje bohatý súbor komparatívnych slov, ktoré sa dôsledne držia Budgeovho zmyslu pre fonetiku a význam. Okrem toho spájajú dogonskí kňazi kresby s mnohými kozmologickými slovami. Približne 30 takýchto kresieb má rovnaký tvar a význam ako znaky v Budgeovom slovníku. Keď sa sústredíme na pochopenie formy egyptských hieroglyfických slov, ktoré obsahujú tento znak, je zjavné, že ide o trvalú konceptuálnu súčasť egyptských hieroglyfov. Možno ten najjednoduchší príklad zahŕňa slovo „týždeň“, ktoré sa píše len dvomi znakmi. Prvým je znak pre slnko (kruh, ktorý má vnútri bodku), ktorý môže vyjadrovať význam „deň“ a druhým je obrátené U, ktoré je egyptskou desiatkou. Symbolicky teda znak slova má význam „10 dní“, čo je definícia starovekého egyptského týždňa. V starovekej Číne bol hieroglyf slova týždeň tvorený rovnako a tiež zachytáva 10-dňový týždeň. Podľa mňa toto jednoduché porovnanie naznačuje základnú podobnosť medzi tým, ako sa obidva jazyky pôvodne vyvinuli.

 

Sokol: Mnoho ľudí považuje hieroglyfické „obrázkové“ písmo za zastarané a súčasné písmo za progresívne, je to naozaj tak? Aké sú optimálne kritériá pre takéto hodnotenie?

Laird Scranton: Mám skúsenosti so staroegyptskými hieroglyfickými slovami, že ak nahradíme opodstatnený koncept znakom pre slovo, vytvoríme vetu, ktorej význam definuje slovo. Okrem toho existujú triedy egyptských slov, kde po takejto vete nasleduje jedno alebo viac nevokalizovaných znakov a efektívne priraďujú týmto vetám symbolický význam. Vďaka týmto slovám sme schopní určiť pravdepodobný význam stoviek egyptských znakov len na základe pravidiel egyptského jazyka ako takého, dogonských formulácií a kresieb ako skúšky správnosti. Ak sa na to pozrieme takto, môžeme spoľahlivo určiť zamýšľaný význam staroegyptských slov, ako aj objasniť súvisiace dogonské formulácie. Podľa mňa sú tieto prospešné a dôležité črty jazyka z väčšej časti odfiltrované, ak sa posunieme k súčasnému písmu, ktoré je založené na fonetike a nie na konceptoch.

 

Sokol: Egyptské hieroglyfy sa považujú za viac-menej rozlúštené. Čakajú nás v tomto smere ešte nejaké prekvapenia?

Laird Scranton: Preklad „slovo za slovom“ má za výsledok vytváranie správnych významov slov. Avšak je ľahké všimnúť si, že generický pojem „týždeň“ nám poskytuje menej informácií ako slovo „týždeň“ so špecifickým významom „10 dní“. Takže od začiatku, preklad založený na konceptualite špecifických znakov, ktoré používame pri písaní slova nám ponúka nuansy významu, ktoré môžu byť pri preklade slovo za slovo stratené. V súčasnosti, keď sa pokúšam pochopiť nejaký staroveký symbol alebo koncept, najskôr sa zoznámim so znakovou formou staroegyptských slov. Často prídem na zmysel významu, ktorý je úplne opačný, ako mi pôvodne nahovárala intuícia.

Dogonskí kňazi hovoria, že ich symbolická kozmológia opisuje ako kmeňový boh menom Amma stvoril hmotu. Keď porovnáme dogonské slová, opisy a kresby s porovnateľnými egyptskými slovami – v kontexte detailnejších informácií, ktoré máme vďaka špecifickým znakom používaným pri písaní slov – je jasné, že dogonská symbolická kozmológia je vo svojej podstate vedecká. Princíp výkladu v mojom obore je, že na začiatku by mali byť jasné výroky zo strany konkrétnej kultúry, takže sú to dogonskí kňazi, ktorí si nárokujú vedeckú úroveň významu. Mojou úlohou je v podstate otestovať rozumnosť toho, čo kultúra označuje za pravdivé.

 

Sokol: Písali ste, že egyptské hieroglyfy, ktoré opisujú ako vznikla hmota sú napísané s použitím znakov, ktoré by mohli byť diagramami odvodenými priamo z teórie strún, čo je šokujúce! Našli ste v starovekých zdrojoch aj iné stopy, ktoré by mohli „súťažiť“ so súčasnou vedou?

Laird Scranton: Samozrejme som sa zaujímal aj o názory známych fyzikov na dogonský symbolický systém. Podľa nich systém veľmi pripomína kontroverznú verziu teórie strún nazývanú teória torzie, kde sa predpokladá, že každý bod v priestore/čase má tvar miniatúrneho točiaceho sa víru. Ak položíme vedľa seba dogonské opisy a kresby s obdobnými kresbami a diagramami popularizátorov vedy, ako sú Stephen Hawking alebo Brian Green, dostaneme intuitívnu zhodu.

Dogonský jazyk obsahuje opisy a kresby hlbších štruktúr ako tie, o ktorých diskutujú Hawking a Greene – základnejšie ako postupnosť vlna – atóm. Toto je námet mojej najnovšej knihy „Hľadanie pôvodu“ a výsledok je, že procesy stvorenia sa opierajú o niekoľko priamočiarych dynamík, ktoré sa opakujú paralelne vo všetkých vzostupných systémoch stvorenia.

Najdôležitejší kúsok skladačky spočíva v Einsteinovej teórii relativity – teda, že rýchlosť časového rámca sa mení v závislosti od nárastu alebo úbytku hmoty, rovnako ako sa mení relatívny tlak vody v závislosti od hĺbky. Hmota sa zdá byť vo svojej vlnovitej forme virtuálne nehmotná, a tak musí ostať v ultrarýchlom časovom rámci v porovnaní s tým naším. Akt vnímania narúša vlnu, zrýchľuje ju, narúša hmotu a spomaľuje jej časový rámec a tak štartuje určitý druh reťazovej reakcie, ktorá vytvorí to, čo vidíme ako častice. Hypotéza je taká, že gravitácia odráža rozdiely v časovom rámci, ktoré spôsobujú, že veci sa pohybujú smerom k pomalšiemu časovému rámcu rovnako, ako sa plávajúce objekty pohybujú smerom k oblastiam s nižším tlakom vody.

 

Sokol: Vaša kniha „Záhada Skara Brae“ je veľmi zaujímavá. Porovnávate slová faerského jazyka v Skara Brae, jazyka neznámeho pôvodu, s dôležitými kozmologickými slovami z dogonských a staroegyptských tradícií a nachádzate medzi nimi spojenia a podobnosti?

Laird Scranton: Faerský jazyk je správnejšie spájaný s Faerskými ostrovmi, ktoré sa nachádzajú na sever a západ od Orknejského ostrovu. Keď porovnávame slová akýchkoľvek dvoch jazykov môžeme predpokladať, že nájdeme zjavné zhody v, povedzme, jednom slove z tisíc. V moje knihe Záhada Skara Brae hovorím o paralelách medzi slovami faerského jazyka a kozmologických slov kultúr, o ktoré sa zaujímam. Počet spoločných príkladom vylučuje možnosť, že by išlo len o zhodu náhod. Zatiaľ môžeme teda demonštrovať spoločné črty v architektúre a megalitických stavbách (najstarších v Spojenom kráľovstve), ktoré odrážajú určitú abecedu stupňov kozmologického stvorenia. Nedávny dokument BBC o Orknejských ostrovoch došiel k záveru, že v neolite sa na ostrove diali dôležité veci. Máme pol tucta zhôd, ktoré sú prostredníctvom DNA alebo špecifickým rituálom spojené s obdobím roku 6 000 p.n.l. v rovnakej oblasti Úrodného polmesiaca, v ktorej pravdepodobne vznikol kult Sakti. Takže áno, hlavne keď absentuje akákoľvek jednotná teória o tom, kto boli neolitickí ľudia na Orknejách alebo odkiaľ prišli, všetko poukazuje na rovnakú tradíciu ako je tá, ktorej sa venujem.

 

Sokol: Pracujete na novej knihe? Ak to nie je tajomstvo, aká je téma?

Laird Scranton: Momentálne mám s mojim vydavateľom „Inner Traditions“ rozpracovanú knihu „Rozlúštenie Maorskej kozmológie“. Kniha bola určitým spôsobom prekážkou vo vydaní materiálu, ktorý som spomínal a ktorý sa spojený s fundamentálnou dynamikou materiálneho stvorenia, takže som pomocou „Create Space service“ od Amazonu v októbri 2017 na vlastné náklady vydal knihu „Hľadanie pôvodu“. V súčasnosti pracujem na rukopise, ktorý je zatiaľ nazvaný „Plán starovekej kozmológie“, v ktorej by som sa chcel venovať rôznym zámerom v pozadí inštruktážnych elementov ezoterickej kozmológie.

 

Sokol: Ďakujem za rozhovor, prajem veľa úspechov a tešíme sa na Vaše ďalšie knihy!

 

 


Viac informácií (EN) nájdete na tejto adrese.


Sokol
šéfredaktor
www.kemet.sk

EGYPT SA PREBÚDZA, A MY O TOM PRINÁŠAME SPRÁVY
▲ Ctíme staroveké tradície a mysticizmus

Preklad ›› anglického originálu: V.K.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Dogoni
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/dogoni

Laird Scranton
http://www.kemet.sk/laird-scranton

HOVORY CEZ OKNO
http://www.cez-okno.net/hovory-cez-okno

VIDEOHOVORY CEZ OKNO
http://www.cez-okno.net/video-hovory-cez-okno

 


Komentáre

Obrázok používateľa KEMET.sk
Pridal KEMET.sk 2. február 2018 - 4:16

Laird Scranton je autorom série kníh a ďalších textov zaoberajúcich sa starovekou kozmológiou a jazykom. Pôvodne je expertom na počítačové jazyky a zrejme práve to mu umožnilo uzrieť v písme Dogonov i v egyptských hieroglyfoch dosiaľ prehliadané súvislosti. Veríme, že toto naše interview pomôže ako ďalší dielik v mozaike ozajstného obrazu starovekého sveta.